Skip to main content

Full text of "Teaċt & imṫeaċt an Ġiolla Deacair & tóruiġeaċt Ċonáin & a ċuideaċtan"

See other formats


/T r e&c c nmceA cc 
5 10IÍA DeACAitt rónui$eACc conÁin 
cumeACUAtV 

seAjÁn \u\ tiósÁin -j seosAiii tAorae" 

■no étnji 1 iveA^Aji. 
Ap n-s 6u\\ ^niáó 1905. B!3? s&i'tUng, %Xav\. ueA c u i ntiteA.cc 

, 1 At! 

5 1011a fteACAm 

i 

cóRvnSeACc cotiÁm i a 

CUI'DeACCAtl. seAgÁn xi& tió5Áin -j seosAtti tAoyoe 

no cui)i i n-eAgAft. 

"1>Á feAbAp -] biceAft Itom, ij> bAOJAl jujiAb 5111c a 
■óei|ieA-ó." — t. 10. 
BOSTON^L^GELIBRARr 
CHESTNUT -BjlLL, MASS. 

Co tint! Aí> iiA s^einl^e. '905- seón F^tconert, 

■oo ctóbu-Ait, 
1 mt>Aite áía CU&i. 


VVTTk 
néAttiRAt). 

"CeAéc A^uf ImteAóc An giollA 
TÍeACAip " aj\ ceAnn tie iia f géAlCAifc pAn- 
tiAigeAccA if peAfij\ "d'a fcpuil Ann. Cibé 
T)o téigpeA*ó An " c-lAtvcoriiAt\tugA*ó M &cá 
1 tifíofi-'óeifieA'ó An leAbAip, t)A*ó téif\ T)ó -Af 
CAiT)é a rhéit) *oe rheAf a X>\ aj\ An eACCjiA 
f° ^5 5pAipneoif\íft tneAtrifVMm Aguf pÁipéip. 

1 t>cao£) -An céACf acá -o'Á cuj\ of cotfiAij\ 
^n pobAil Anoip, feo m-df *oo cájUa t>ó 
ueAóc ^aoi ctó : T)o bAin SeAgÁn Ua 
tiÓgÁin Af\ T>ctnp é ^f LÁitfifCf\í£)inn te ÍTIac 
Uí CeAfimAT)A t>a\\&X) ionA*o corhnurote 
Citt HofAncAig 1 nT)éifeAóAit>, Aguf *oo 
ctnp c«5-Am-f a te tiAgAit) " 1f\ifteAti>Aif\ nA 
^e^itse-" TTá bÁf\fi p om, puAip An céAcp 

fO >A CéA*0-rCfUÍT)tlgA'Ú A^Uf A ÓeA^CUgAT) 

tmnAi'ú iiAinn Af\Aon. púm-fA t>o ^a^at) 
An ctó aja -pA*o t^á éif fm A^tif An poctóifi, 
A^iif cibé locc acá o|\úa fom, ní tiAip-feAn 
íf có^tA é, acc ojrni fém 1m , AonAp. 

Uá a lÁn focAt 1 n-GAócjiA av\ giollA Ré,Arh|Ut>. 

T3eACv\i|\ nÁ\\ cui[\e^*ó pi-Aifi fAoi gltuup 
.\5t1p CA5(U* ; va\\ troóig zÁ pé Lom-U\n 
•oíoti. A^ uAifiib tií pu^fu\p *oe lotn ot\tA po 
acc t)uille pÁ ttn\ipim. TV^ •upturn pin, 
níop óe^|\c "oo'n coiccionncAóc X>e\t f\ó- 
•ói^n opm-pA 1 n-x\ caob pom oe, ^gup & 
\\ÁX) 5ti|\ pupping pltnppe^c ixvo pocAt -outtA 
*ooj\óa *ooilt)te ■OfVAOi'óe-Acc** 1 *océ*\cp^n- 
nAit) nA TliiA-g-Ae'óitse Féttti ^5 t1 T 5° 
•oeitfnn x>e^|\t)t^ ní Uig^M*oe cptMp pocAt 

T)e*\CAip " é £>eit 1 n5^e*óil5 piAnn^igeAóc^, 
.1., mp av\ óxMnc pcuptA if tnó aza 1 le^b- 
pAift Lárh v\a t1uA-5^ex)il5e. 

Cibé pcáal é, cpeiT)cex\f\ ,áp pcéx\U\ nó 
nÁ cf\ei*oteA|A, níop rmpce 'oo'n triAC téigirm 
pogttiitn *oo *óéx\nArh ^p au t)cé^cp po, -dgup; 
a bptnt -oe córh5^|\^ib 'oe-Af^ evince Arm 
ó turn 50 -oeipexvó. 

S. t. •óeACAití t uótung&Aóc óotiAiti 7 
a CtnDeACuAti. Ld t)i tuit) porm mac Curh>dilt ttiic Aipc 
rhic Új\&Anrhóifv tií tXaoipsne rhic Óu-Atte 
f\Ai"óbiF true *Ó>áifie *óuinn rhic CpetinóAtm^ 
1 n-Atrh-Ain tuócrhxMp LÁn-AOittinn "Luge^n 
i-a^ n-ót pte-At) me-Af5Aigte meAt)AtA-CAOin 1 
*ocúf f-Arh^it) féirh-gfviAnAig, A5Uf ^ 
tMo*oafi mAite Agtif món-tiAipte na £éirme 1 
n-A f oc-Aip , ^gtíf A"out>tKVOx*fv gtif rhrtiT) *oóib 
T>ut /oo feitg, 'o'pixvóaó t < o , pixxn-óofSAi|\c 
p>Á ónocAib'T'p^ foitfuV'P* fÁfAóAi& 7 pá 
glearmcAiti tra tiéit\eAtin, ói|t' if -arhlAit) "00 
o^itexvo £1011117 fi-Atm i^t*^ 111 A'ti-aftttftpi 
uá teit t>o *óé>An-Arh ^e'n t)tiA*ó^in 1 te-At 
•óíott fain t)o ó^ite^rh te feit5, te pi^t)>A6 7 
te pi-Ati-óofSxM^c, tf é fin o QeAldune 50 
SArhAiti, i cointtie-dt) Á rh«incipe \\e ti-ucc 

yUAtZA*] xMlfe-AfS-AipeAÓG Af\ fcjUIJAlti 7 ^ 

ftixvócAúAib n-A íiéif\e^nn ó Sx*rhAiii 50 tíeal- 
c-Aine. *Oo «unn&A'ó córhaipte leo ci<v án cúi^e^t) t>e óúise^vóAib r\& íiéi^e^nn 1 n-A 
tvAóxVOAOif T)o -óé-AnArh feilge Afi "ocúf, -] if 
í córhAif\le <&fi «ap óinneAT)^ V e ^E "°^ 
ouige-A* tnótA-rhxMfe-Aó nAlTlurhAnT)o 'óéAn^rh 
a\\ T)CÚf . 

*OÁLd £mn i na £éinne *oo gAb^-o^ fómp-A 

S^óa con-AifieT j$a6a oAOitfi-eoUMf a tiAtrhAin 
t«ócrhxM|\ Lán-AOibinn tAigean, T if é ftige 
•oo gAttxVOAf f ómpA, e^vóón, *oo óf\íoóAib 6 
bpáil&e i X)o teatuAoib ttpeap gCe^u t *oo 

DjAOfnAÓAlb tHAtjm-A -| *DO *ÓÁ ftlAb T>éA$ 

pei"óitimti "j *oo Ctfi tttáit rhic lugome i *oo 
t)puim CottóoiUetuf a ^Ái"óce^ Cnoc Aine 
An can fO, i *oo fflfá&t&b -| *oo rui*óe.<yó An 
cfeitg fin teo ?Á ÚutAig fm pMtT ln 5 e F 1 P A 
t^i*óce^ Ajvo p^-optns Atioif, t p& ÓeArm 
^ri^tA Siéibe Caotn f\if a fiÁi-úceAp An SliAb 
UiAbAó i 1 ^Coitt nA n-ojwnvó f«tf a f Ái'óce-Afi 
Cf\íoó ^e^ntriuige, ^ £Á £e<dtwmAib u\\to\\- 
úaCa Uí tiAtÁin t fÁ úfuoóAib bpeAtAtninge 
|Mf a \\Áit>zeA\\ tlí Conailt j^bitd, i pÁ óftfo- 
óaib corhÁitne Conn^AOi 7 ?Á ftéibab tifi- 
ájvoa lAfittuójVA T>eAg<yó, -| jm toó téin 
UrmpAcUvc, -j ]:a ómrhf Aib n^ Siuifie ffie^b- 
uAitne 1 j:Á X)ún l^pgAc, -| pÁ ftéibcib córh- tulóA co|A-cnoc^ó^ Cu^nAó, -] pÁ rhÁg-Ai£> 
peAp^nn-gtún^ib mtMn ttponn, *j pá oif\- 
te^fiAit* Uf\-tT)urhAn ap gcéA'onA, -] pÁ óftfo- 
óai£> Áitne é^sf-ArhtAó-A ttnmnig, -j pá ficró 
tíióp n^ CfieAcUMge, -j ipÁ imeAtlAi£> Ájvo- 

rhurhán, i -Af fxMti 50 X)eM,Ac sé^s-ffuitAó 

mópftiAt), poi) nÁ jmjmc, fOCAfv nÁ pán- 
gteann an x>Á Cúige<vó ÍTIurhAn iiaó fVAib 
cAoife^ó n^onttAiíA T)' £iArmAiE> éifieAtin 45 

ip é ionA"o 1 n--d|\ftii"ó porm pétfl 1 n-A*ótirhA 
peitge ^n tÁ pain 1 nDtunm Cottcoitle f\ip 
ApÁióce^p Cnoc Áme Afi can fo; -dgup ^o 
fMtijMT) "0^0115 -oÁtiA T)eAg-tAOó 1 n-& f oóai^ 
Arm, xwa\k azá Oifín pe^p'óA £eAt>m-tÁi*oip 
Fíof\-A|tóAócA triAC pmn, Or^Afi AngtontiAC 
rriAc Oifín, 50II me^-ttie^nmnAó mófi- 
gtonriAC itiac 171óf\nA, CAOtcpó-óA CAttknt- 
leAC mAC íTló|\nA, SgiAtbneAC tnAC 'OACCAOin 
peAf\ lomóAifi fgéice firm ; u|\í rrnc Aon- 
óeAfvoA DeAf^A, e-d'óón gtAf, 5 exV W> 1 5^4; 
CAQilce íyiac RónÁw, 'OiApmtiiT) *oéi*o-geAt 
-opeAC-fotAip Ó Thiibne, tiASÁn ttiAimneAó ó tu-dó^ip "Óe^gAX), ConÁn maot mAllAózAt 
\x\ac 1Tló|AnA, exvóón, pe-A|\ mífgéirhe t mío- 
U\bAf\tA n^ pémne, £ionn bán m^c t)f\eA- 
f-Ail uí t)AOif5ne, -] ^eAjAguf ó pinn, An 
pile. 

T)o rs-Aoit &n f^Ar^n i.Af\ fin tm ngAtfiuib 
fpopAó^ ceótbmne \:Á na £0<vóai5 ^ ipÁ í\a 
gteanncAib -oi-ArhAipe *oo-eoLAir, t pÁ n^ 
FOjvAoipib pop-AópAnriAóA, t bu-ó binn te 
ponn 50úa n^ n^AtM^ *] gLdcvoAo spcoitiAf 
na n^^f^-ó, peAT)gAit via X>^eA\\ piA*óAig, 
tofwm i copmÁn cneAt^n-rhóf n-A *ocpé^n- 
f eAft luAt>Aill lÁn-lútrhA^ tía lAoó\\Arte, t 
Sjie^iMóc Lán-gAfCA ha bpémni-óe bpíop- 
ApúAózA if n^ j:ot|VAib, if via jMfAóAib *j ip 
n^ -p-Án-gteAnncxMb 1 n-A Ufi-timceAtt *oo §aó 
teit. 

1p Annf^m 'o'fiAptitng £ionn *oe'n T>fiuin5 

T>0 bí 1 n-A fOCAI^ 1 1 t\-A fA^At) CíA «ACA 

*oo \\a6so T) , f?opAi|\e "j t>' popcoime^T) *oóib. 
T)o f|\e,A5-dip ponn bin tnAC ttyeAfAit uí 
t)A0if5ne t ax)uX)am(\z 50 tuóA"ó péin "o'f oja- 
óoimeit) *oóib, -J -co éuAVó a\\ ájvo n^ culó^ 
*oo bt 1 5Corhf05tif t>ó, -j "oo bí ^5 mAócnArh 
-j ^5 nió|A-f?éACAin n^ gceit^e n-ifvo 1 n-A 
timóeAlt, m^|A azá foi|\ -j fiAfv, b^ "óe^f -j 5 

bA tu-Afó, T níop óiAn 50 £>j:aca f^ n ^^ 
Anoip 5AÓA n*o1peAc An peAft tnóft fA'OA 
jMop-gfvÁnnA £éit-f\eArhAfv poif\ciU jrexvorh- 
tÁi"oif "i An c-AnT)úit 'oiAftlAi'óe T)oit)eAU>AC 
ppitfútteAó, 1 ^n mogdi-ó tno-OAfitA míf^iA- 
rhAó ; -j é ciAn coinagte cnAirh-f\eArhAf\ 
cfom-óeAnnAó copp-gf\ÁnnA cjAop-ftAólAó. 
1f ArhtAití X)] An C-05LÁC fAin -| r$iAt món 
mífgiArhAó míteACA *ouiti)feAó "outi-gopm 
*uAt-$t\ÁnnA a|a pcuAi , óteif\5 a "o^omA Aige, 
1 ctAi"óeArh 5A|\b-óAm gtAn-AtcAó ^teoit)- 
tiéimeAnnAó mAtt-tieAtAnAó gtAp-iAfiAinn a\k 

A Ó01f-UftlAfA1'D Clí; "J T)Á flélg flOtpVOA 

f ÁfvteAtnA f linn-géAjiA 1 n~A lÁiífi nÁ^ cóg- 
tiAti AmAó 1 n-oÁil éAócA nÁ ACAip te ciAn 
■OAimpfi \y oirrie fin ; t lops-feAfipAT) impeA- 
rhA|\ iAfinAi-óe fAn tÁirh eite Aige; t níoj\ 
mó ftA'o-pó-o imteAócA peippige 'OAtíi nÁ 
gAó póT3 *oá mbAineAT) An teACAn-tOfis pAin 
Af An -ocAlArh Cfiom-pó"OAó 1 n-A "DiAit) ; -j 
CApAtl cnÁrhAó ciAtvoub cf\íon-AlCAó cj\eAc- 
torn Cfuit-UnnneAo 1 n-A "oiAit),-] é mÁp-óAol 
mÁf-rhAOt móp-rhonsAó mAOt-giiAitneAc 
mAtl meijAcneAó mAlt-óéimneAó mío-*óACA- 
rhAit ; t é teAfs tio-OA^Aó tAg-oopAo tÁn- 
cfuiAg lÁn-g|\ÁnnA tom-ApnAó, ^ t>pAC bfieAC b:>5-bpipce bog-pnÁite um au bpedp mop 
pém a\\ UAÓCAjt a e^pfAAró i a éi*oró, *| bA 
mó nÁ pudim cmnne qvedtAn-moipe cpéAti- 
Ait)ble 1 n-Aimpip &tp uAip eAppdig a$ ceAóc 
•o'lonnpAige ctiAin -j cAUvú-puipc, puAim jag 
buitte £>pío§rhAip bAitc-neApurhAip bopb- 
lÁi"oip t>á mbudileA*ó ati peAp móp *oe , n 
topg-peApp ait> lApAinn t>o bí 1 n-A lÁirh Ap An 
oiltpéipc capAitt A5 iAppAit> Aipcip i im- 
ceAócA Aip, -] ip lon^nAt) tiAó CAipnseAt) a 
ceAtin ^p a muinéAt teip 5AÓ CAppAins -| 
teip j;ac j:^p5^*ó ptnrmeArhAó píop-Apt)Aó€A 
pÁp-tÁi-oip *oá -ocusAt) pé Ap Ati gCApAtt 1 n-A 
•úiAit), -J -oob' lonsriA'ó nAó CAipn^eAt) An 
péipc CApAitt t<Ám An p\\ rhóip -dp compap a 
ctéib t a cpoi"óe teip ^ac pugAT> 1 teip ^ac 
p-aps^t) pe^p*óA puinntfn'úe píop-Apt)ACUA 
peA'óm-tAi'oip X)A -octisAt) ^p a torn piAp te 
leipge Aipap nÁ imteAócA a T)éAnArh. 

T)ÁIa £mn $Ám uí í)AOip5ne, mAp *oo 
connAipc pé a$ ceAóc pÁ'n t)Coicim -j pÁ'n 
•ocuApApsbAil pm é T)o §a£> longAncAp -j 
úpgpÁm A*óbAt-móp ponfie é, -| "o'éipig 1 n-A 
pedpAtri -| T)o tó5 a eAppAt) 1 a éi"óeA*ó op 

itlAOtAlb A ttlÁp, 1 T)0 gltlAip 1 tl-A ÓApÁtlAlt) 

5éAp-ltíAÚA 5tAn-peAtA -j 1 11-A óéimeAtinAiV) CAilc-ioppúA Cf\oig-éAf 5^1*0 1 gcionn Aipci^ 
-j imteAócA te jiAttAt) -| te rséAtAitt óum 
pnn rhic CurhAitt -f nA péinne, an rhéi-o *oo 
5í aj\ An tÁtAip f m -0105. 1f Arh 141*6 *oo t>í 
pionn An CAn f in -j a itiac muifineAó meA'ófAAó 
mAifeAó mójtóAtAó míLeA-ócA meAp-óAtiriA, 
eA*6ón, Oifín rnAC £mn, -j ptóeAtt óuAnnA 
óeAfVOArhAil óAorh-ÁtAmn 1 n-A bpiAtmAipe, 
-j ia*o a$ imi|\c ui|\|\i 50 jmúaó pof\-glic 
poifcmeAó -oeAg-tieA^CAó, -j p° tteAnnuig 
ponn t>Án *oe fcfiiAttv di6 mine mitfe mAOfvóA 
mACÁncA t>ó\X>. T)'fr\eA5Aip An Hi pémne, 
ponn An be^nnAóAt) -] -o'^i^pftng *6e, CfiéAt) 
"OO gliiAif é ó'n obdifv *oo 54ft pé 1 táirh 1 gup 
rhAit An obAip vAij\e ~\ pofAcoimeAT) *oo 
•óéAnAtfi 'óó pém, "*| An iiiéi-o 'o'Ai'órhitteAX) 
too tunnpeAT) €ua£a T)é DAnAnn ojiAinn fUArh 
^aó «Aifr *oo bÁmA^ as fells 1 ^5 fiA-ÓAó 
nA cftíóe-fe." T)'innif £ionn bÁn An coifg 
T An cttp uf pÁ' T)UÁmi5 f é péin t>a lonnptnge, 

-} tUg CUApAfSttÁlt, An fMf\ ltlÓ1f\ UAt) mAp If 

peAft^ 'oo tM Ai$e, i ATnibAipc nÁp cóif\ *óó 
péiti a f AítiAit nó a teitéi*o *oo teigeAn cuca, 
1 é t>eit 1 feitb óoimeÁ-ocA x>o "óéAnAm 
*oóit>. tlí ciAn 'oo £>ÁT)Af\ Annf Am 50 bpACA- 
-oa^ An peA^ mó|\ £at)a pofvgfiÁnnA -7 -oéAnAifi 8 m«von«MiiAit mupf^ncA meipseAó mío-t)AtA- 
rhAil aija -] An cApAlt 1 n-A t>iAn!), T 51*0 511 \\ 
£eA\\p uaca é, if ^atm bí fé t>a fioócAin te 
rriAiLle -j te meitAcnige An cfiubAit r>o tM 
pAoi, aóc "oo fÁinis óuca pÁ •óeifieA'ó, "] ní 
-óeAfinA cújmArív nÁ corhnAi*óe 50 ^11115 1 
bpiA"ónAtfe £inn. AnnpAin -o'pitt a gLtín >] 
■oo cpom a óeAtin t *o'peAC a cotAtin, ^ tug 
comAfvtA vitrilA 1 tijApAtnA t pofc^AtAt) *oo'n 
júg péinne. 

*Oo tog ponn iÁtri of a óeAnn -] X)o ttig 

CeAT) At&lfS 1 W|VAgAltt T ÚftAtiflA *ÓÓ, -| 
T>'f:i AppUlg fgéAtA *Óe C1A ACA xTfOtAlb 

uAifle no AtitiAifle aii 'oorhAin é, nó cia *oo 
tf í f AtinAít) An *oorhAin 1 nsnAttngeAt) a 
beit, nó cpéAT) T>ot)' 01^15 no céifiT) 'oó, nó 
cf éAp*oo-t)ei|A eAó £An 510UA Aise,no cf*éA*o 
T)Ob' Ainm T)ó |ie fiubAt nA 5C|úoó nó te 
CAifceAt nA CAtttiAn, 

1f Ann^AW vo f tut) An peA^ mop 1 bpiA*ó- 
nAife pmn *] ip é po fiAit), u 1nneófAt) x>tiic, 
a pnn, 5AÓ nró 'o'piApptiigif T>íom, cia aca 
*o'£olAit> UAifte nó AntiAifte An *oorhAin 
•oom : ní puit piop m' UAlfte nÁ m'ACAjVoA 
AgAm nA mo géA^A ^emeAtAig nÁ tno cf\AobA 
coirhneAf a ; -j t>á mbeit, *oo-béAf\]:Ainn -oinc-fe a £iof. An t>a|ia nró T/fi^Ffiuigif 
•oíotn, cia t)o twitiAi£> An T>orhAin 1 ngnÁt- 
tugim a beic. 1p porhóp poi|ACilt píopóAtmA 
me Af ctiAif ceA|\c toól-Ann, *] ní gnÁtuigim 
Aon fi Ann Áif\ite *oo'n -oorhAn, aóc Ag fiubAt 
Af rhAitib *j rhóí\-iiAiftit> An -oorhAin rhóifv Ag 
j?AgÁit utnttirh -} cuApAfCAit tiAtA *oo óeAnn 
Aimfi|Ae *j ógtÁóAip *oo -óéAnArh *oótb ; *| t)0 

CUAlAf *00 ÓtÚ -J C'eAtA'ÓA "J c'ÁjVOnÓf-f A, A 

fmn," Afi fé, "1 mbéAtAib fUAt) t feAnóAi*óe 
T laóc téigce Iaoi*ó t leAbAp t mnifce 
triAiteAfA t tntc t ctiAjvotngte nA Cfitunne 
f\e 1iaoi|a -j fie tiA'órhotAt), t A|\ ha tiÁ*óbAf Aib 
pn tÁn^Af 'OO'o' lonnjunge aj\ feAbAf t>o 
tuAttAfgbÁlA, 1 *oob' Áit tiom belt 50 ceAnn 
btiA-ónA AgAC t bpeit mo belt -pém -o'f AgÁit 
uaic 1 gcionn nA btiAtmA. Aguf nA neite 
eite T)'piAp|un5ip -oíom, Cf\éAT) cug eAó gAn 
510UA AgAtn no cpéAT) "oob' Ainm vom fe 
fitibAt x\n 'oorhAin? Hi gAn AtibAp ACÁim 
gAn pottA, óifv if éigeAn t)om biA*ó t T>eo6 
céA-o peAf\ t/fAgÁit gAó tó 50 n-01-óóe, •] 
gibe q\iAú nó cigeAfWA Ag a mbím, acá x)o 
rhéiT) mo rhtupeAHAige pém gu|\ teóp -oom é 
1 5 Atl 510UA t)o beit AgAtn, t An giottA 
T)eACAii\ if Ainm T>om ; *j ní gAn Á-óX>A\y a IO cu^vo ah Ainm fin 0|\m, óijv ní pint fAn 
•oom An móf\ Aon *otnne te aj\ *oeACf\A IÁ 
mAome nÁ mAiteAfA T)o *óéAnAm nÁ me, -j 
Af\ •óeAcpAóc mo fpeAfUAit, -j if iat) fin mo 
f^éAtA fém, i if iat> f o fiAffuaigif -oiom, a 
pmn, i ctntteAt) póf ? *oá peAbAf t tMteAj\ 
tiom, ip bAOgAt sufiAb 5111c a "oeijAeAt)." 
u t1íoj\ éA^Af-fAAon *ouine ^fiArii pA ttntteAtfi 
nÁ ttiAfAfCAt," Afl ponn, "-j ni éAfipAt) 

ttlfA An01f." Ut15AT)Af A tÁtflA 1 tÁHTI A 

céite iaj\ fin, i ceAngtAiT) a gconnf a*ó te 
óéite 50 ceAnn btiAtmA. 

1f AnnfAin t/fMApntng ^n giottA T)eACAi}; 
•00 Con^n tfiAC TNófxnA cia aca bA mó cuajv- 
AfCAt mAfiCAig fAn bpémn nÁ ciiAfAfCAt 
coiffóe. A*otibAinc ConÁn 50 fAib a *óá 
oifeAT) fif An 5coifi*óe Ag An mAfCAó. 
" ITlAif eAt)/' Af An 510UA, "cuifxim pém 
'o'fiA'ónAife Af rhAitib -J Af rhófi-«Aifiit) nA 
pémne acá Annfo, t)Á T)uo5fiAinn fém fin, 
5«f Ab Afi eAc a bemn pém A5 ceAcc t>o X>a\\ 
n-ionnptnge, ^ 50 bpuit eAc AgAm 51*6 nAc 
bptnt pottA A^Am, -| An nit) vo gnÁtuigim 
a *óéAnAm f em' eAó T>o-géAnA me Anoif fip 
é, ói|\ tei£peA*o "o'ionnpuige nA heAóf Ait)e if 
neAfA *óom é, -j ctnfim Af *oo óoimifice-fe II é, a prm, -j &\k óoimifce a ttpuil annpo ic* 

Deac-Aift. teif fin x>o b>Ain ^n c-xVóx\fCAf\ 
*o'4 eac i *oo teis ime-Afs e-aófUM'óe t\& 
péinne é, 7 gr& cpu^g ceif\c-£eóL<xc "oo tM, 
1 51*0 5«^ iriei^cne^ó meifvb miotútrh^ t 
51*0 5«|\ teifs Uro-aptA, ní ap ite nÁ a\\ 
tngitc péi|\ ná p^f^ig ciig a -a$-ai"ó, aóc T)o 
óUAit) f-A'n e^c|\Ai*ó 1 *oo ótnp a Se^v 
e^b^tt goifoeAó s^fc-tuiairme-Aó 1 n-A 
ce^pu-óot^-fe^f-Atti, 1 *oo tóg an t)Á óoif 
■oeifAit) 50 -oe^S-t^pxM'ó t *oo noóc na viacLa 

JMT)<y pífl-gé^A 1 ^n T)JtAtinT>,At 'oui t>redó 

Twtt^tiÁnnA, t if corhtti-át x>o CtOfnp&Jtó 7 vo 
óorhm^^t) t *oo óorhtipif e^vó f é n-A heac- 
fuvóA te n-A óeann t te n-a óof\ai£> T)o teit 
a top<M§ -j a 'óeipi'ó, 7 vo te-Afg te n-x\ 
fu&Aitt i-AT). Aóc 'oob' é •oeipeAt) na t>áUi 
trap ^5 aon e.Aó ^mÁin 'o'eAútwM'ó na péinne 
naó cug e^fbAit) coife nó ctuxMfe, teAtftnt 
no teitóe-Ann, no Ainníi fciotbtiAn éigm nac 
péxvojMi'óe a lÉqgOtff ná a te^fug^'o 50 
t){\tnnne An fcjtátA oftfiA, fttt •o'é-átutg pe piú. 
Agtif i&p miUe-At) t iAf gcójuigxvú eAóporte 
tnte n^ péirme ^óó ix\&\\ fin, nyionnf uig fé 
e^ó Con^n ÍÍUoit ttiic fhópnA *oo H tM ^\ 12 

pe^n-gopc VAt-ÁlAmn teif pém ó'n eAóftjj"ó 
eile -J *oob' Á\l teif An cte^f céAtma A 
•óéAtiArh pip, tttAf\ "° oonflAipc ConÁn ttl^ol 
fin, xvoubAif\c |\if ^nngiottA T)eAaAift érnge 
1 bpeit x\f\ a eaó i s^n a tei^e^n x>ó a eAó 
péin X)o ifiittexvó nA vo rhíoóójAtigA'ó ní but) 
tnó, nó 50 n-eif\eóc,<vó pém -j 50 tei5pe^*ó a 
móinn cjAé innircfu&A ómn -j a óeAnn-tfmltAig 
5Ati cAijvoe gAíi |?uifieAó.- AoubAipc an 
510IIA : T)eAQAifv nÁ ftaóA"ó pém t)Á fóifttin 
ó riAó ftaib 510UA Aige, t tiAó ftaib cum^r a 
eA"opin4Ai5e .péi.n aóu mAitte teif an a*óaf- 
p#p a ciin 41ft -] a beic 1 Láirh twine; t t>á 
nx)éAnzAO\ f in pif , T>o-geóbAó bÁp "oe'n 
gopcA ; t n^A be^s teif -péin a beit "o'A óong- 
t)Áit aw zaw *oo beit f é 45 fiubAt nó Ag f tyim- 
CeAóc f^ coif a ti&eA.tuiA, no An uai|\ x>o beit 
f é 45 imteaóc te coifg no te cutuif *oó péin. 
X>Át<x Coniin^ /o'eifig so /oífsijA r>ÁnA 
veA-g-tApAm -J 50 ftjAÍogrhA^ bo^b bAOif- 
céittit).e, t x)o pttg A|A An &óAf£4lv>l *oo gttiAif 
\\ onfie 1 n-A btiinne4t)Aib bftOgrhAftd ft\ócAóA 
\on^AnzACA } i sé|v *óeACAif\ bfeic a$ An e-dó 
fdm An giottA "ÓeAcaift /00 fins Aift t t)0 
cui|A an c-At)AfCAfvfift"] utrg teif 1 bpiA^ónaife 
pnn é, t xvoubAific 50 pe^gAó ptiAf-AOit)eAó 13 

pííA-neirhne^ó rngnA mfceit a\\ fon finn, 50 
mbi\ifpeA*ó fé a otoigeAnn gAn ptntteAó, Aguf 
A*outtAiju; sutiAt) tonróA T^oó-pémnróe piiAin 
£ionn fiAtti -j nAó FUAit\t?éinnróebu*órheArA 
nÁ rnA^CAó An eió fin. ITlAf\ fin *oó /st^ó 
£a*oa aj\ A*óAftAf\ Ag ConÁn 1 nÁf\ t>'Áit teip 
An ngioUA T)eACAifi a gtACAt) ua*ó, ;j nAó 
mó x>o gtAC Aon "otnne eite tiAi* é. 

" & ConÁm rhic tilotuiA," aj\ peAf\§ur 
pmnMit, " if |?a*oa 50 nT>éAncA-fA 510UA1- 
•óeAóc *oo óii|AA*ó no t>o óAictrnteA-ó fAn 
T)orhAn,-j 1 1115511^ rnóf\ An cÁif-j AncAf\cuipne 
•óvnu oj\c £ém, An u-ógtÁó aj\ aji tpcAT>Afi 
pi|\ éifieAnn tnte sioUAit)eAóc *oo *óéAnAtfi 

*ÓÓ A|\ OtCAf A CfAOCA -| A *ÓeiU>e T Af\ AnuAif te 

a fotA, cti péin a £>eit Ag siottAi*óeAcc *oó, 
1 if eA^cóip, mÁ'f A|a oIca teif An eAó fAin 
An 510 ttA *ÓeACAi|\ ACA cu, nAó A|\ a rhum a 
téigij\ -| cntnc, coittce -j caMiíi -j,ciitA 1 $ 
CAOb-AitneT mAtmiAnnA móp-f Lia£>, ^ beAnnA 

AttUA btlAn-ÁJVOA •00 tA1f CeAttlgA^Í "J T)0 

timóeAttugAt) teif, nó 50 tnbfiífpeAó a 
cjwóe 1 n-A ctiAb te fmbAt t te fAOjfcAfu 
61^5 eAnn ConAn An cAn fin te ^peAf aóc An 
f iteA*ó Afi rhtnn eió An giottd 'ÓeACAtfx x>q 
E>AOit-téim éAT>cfvom eA*QAfibtif ac, i t>uAit- 14 

e,\nn a *óá tátfrii Y * *4 coif 1 n-^oinfe^cc i 
n-«\ óliAtÁn^ib, t 5*6 50 tnbtró be-dg 5U1-AI- 
pe*\óc puilc no fionn^it), ni -óeÁpriA eaó ^n 
jiott^ tie^c^if 50 be-^5 nigo móp teif fin, 
"Aitnigmi -pém, a Condin/' a\\ pe^gtif, 
"^n c-Át)b^ pa v\aó ftubLann An u-edú 
pain púc-f^, exvóón, m<A|\cAc fió-úttom *oo 
cte^óc fé beic Aif\, *j 50 jvacxvú tnrhip if 
corhtpom teip -o^i^nn^ib éipeAtm a\\ a rhtnn 
ní ctnppe^t) fé x\on coj\ -oe." 1f ^nnfAin 
•o'f i^pfung ConÁn waaca -o'piann^ib éipe^nn 
•00 óorhAoncóóxvó teif pém *oo 'óíog^iic 
e-AfonófiA eAófiAi'óe n><\ pémne 4fi aví^capaII 
jmw? xVoubAipc Apc 05 yí\ac tTlófinx* 50 
|\x\óa*ó pém Aifi, 1 n-éifuc a eáófidi'ó.e x>q 
miltexvó 7 X)0 rmocófwgxvó 'óó. At)ubAifc 
CAOi-ófó'óA c>At-btnUe^c ^n nró céxVonA, 
"l mife," Af\ Aongiif tn^c Aific 015 rhic 
ttlópna, "ij mife/' ^fi tHi^e vuaviac \k\ac 
ÍTIópn^. Cm tfvdcc, *oo óuat>a\\ ceitpe £if\ 
-oé^s *oe CumnAib HlófnA t t>o Ctdnn^ib 
bdoifgne Ai|t, -| t)0 g^txATXAjv mle x>Á corh- 
bu^Uvó t T>Á corhbfiúgxvo 1 n-^oinfe^óc *] 
níoj\ b' £eiptvoe *óóib, óip nÍ0f\ gtu^if f é p m 
^on c|\oig AítiÁin t>^ic a cop aóu 45 ttnge 
\iútA f e^t -| A5 éipge 4f\íf • i5 

" & pnn rhic CumAitt," aja An giollA 
T)eACAif\ u m beit) me pém níop pA inV C^tAo 
a$ac t imceóóAt) ttórhAtn, t ní fAnpAT) ní 
buf j?AiT)e A^Aib-fe, -j -a pAnnA OifieAnn," Af\ 
f é " git) SAifiit) ó tÁnAg f ém óugAib, if j:at)a 
tiom é 50 t)eirhiti, t *oorrV *óóig, if tUA^Ars- 
bAit b^ei^e T)0 ótiAit) ojt Aib, *| mAp fAOitim, ip 
mó|A An mAfLA -7 An tnioctw, An CAift t 
cA|\cuiftie *ótnu tne pém *oo te^óc óuj;Aib 
•oo'n ciifitif-fo, oi|A 51*0 mop -oo teipc t *oo 
ttiAjAApsbÁit fUAtfi gtif inxnu, if T)eirhin 50 
HAóai*ó An oifieAT) x>e tÁif\ t -oe tíríoótíí ope 
óm' teAóc cu^Aib, -] ni £uit concAbAif\c, a 
£mn, nÁ ^tifiAb Aitf\eAó teAC me pém 
-o^ofCA-ó t ciiA^AfCAt T)o geAttA-o *óom, t 
miWAb AiqieAó, ní ftnteónséÁ An *oíogAl ú*o a 
tAbAijiu a^ m'eAó 1*0' pAtmA^ e s^n A-óbA^." 

Af a tiAitte fin -o'éitMj An 510UA T)eACAip 
50 meifvb míotútriiAf\ -| 50 teAfg tio*OAjAtA, 
T *oo óeileAbfung •0* £ionn -j -o' £iAnnAib 
OipeAnn, An rhefo r>o bi Aft An lÁtAift fin 
•010b. "11a himtig," Afv ponn, "tsaóa^ 
geAttAf *otnc, corhAittpeAT) t)ttiu é ^An con- 

CAbAlfVC." "UfUIAlge fAin," A|A An glOttA 

T)eACAif\, íí T>o-beif\im-fe fém bfUACAp, *oa 
mbut> 1 An oit)ce Anocc An oróce t)éróeAnAó 16 

•oe'ti t>U<vóAin, i An ^níom ú*o *oo t)éAnArh 
ojvtTi, nAó pAnpAinn tern' ttiAjiAf caI a tósbÁil 
1 mbÁtvdó 5>An itnteAóc Anoif, •] ó tui^im 
tHij\ miof^Aif *óom, ní fAnpvo a^ac níop 
pAit)e, t t>éAt\£AT> £>Ap T)ceif ct £>Afi "octiAitAf 5- 
ttÁit liotn Ap peA**!) tiA gcfíoó, t AT)ti£>Ait\c An 
lAOit) :— 
bei'óeATD-fA Anoif a$ •oeAtóA'ó, a pnn ; 

Hi ptnt acc meAj\óA*ó *oo Iaoó ceAóc -ocro' 
iA|\nAi*ó. 

pionn — "Swt opAinn x\Á cAbAip-fe *j nÁ 
tiimttg liAmn £A *óótÁf ; 
luigim-f e ^Am 'AprnAib SAifgi'ó nAfi 

óAitteAf fUAtfi aía ógtÁó ; 
T)a bpAnpA-fA irn' foóAif peA*ó 

t)tlA*ÓnA, a giottA *ÓeACA1fl, 

T)o-£>éAt\pAinn ^An 50 *ótnc aj\ 
geAttAf 'n-A "óeAgAit). 

510UA T).— T)Á mbei'óeA'ó ^e'n t>tiA*óAin aóc 

Aon tó Ts&n CAiteAfh 
11í f Anf Ainn 1*0* fiAt>nAife c^é n-A 

nT)eA|\nAif púm *oo rhA^A-ó ; 
Cui|Aim fUAf ■dot)' rhtnnceAp'óAf, a 

pnn, 51*0 triAit t>o úeAfUAf ; 
'SAn tvpémn ó nAó ptntinsceAfi me 

as imueAóc tiAit)-f e biAt) ^eA^z^. *7 

A tittle wa borne fin x>'éifig An 5 10 ^ A 
T)eACAif 1 n-A óotAtiiAin óorh-*óí^eAó r n-A 
óeAfc-feAfArh ^ c«5 Ag<Mt) fiÁ^ but) t)eAf 
5AÓA n*oífeAó, -j triAf connAifc Ann CApAtl 

A t\%eA^\\A AS fÁ^bÁlt ViA CtltÓA 1 n-A f Alb 

pionriT An £iAnn, t>o gttiAif fern 1 n-A *óiAit) 
1 nA ceitf e "peA^A *oéA5 f Am aja a rhtun, t 
rriAfi /oo óonnAifc ponn *] An rhei*o x>o tM 1 
n-A foóAifi T)'piAnnAib éifeAnn fin, *oo 
téi5eA*OA|A 5Ái|Af5i5e, f ocrhAiT)eTf onArhAiT>e 
fúcA, t ní pA*oAT)0 ctiAró An 5ioltAT)eACAif 

UAtA AVi CAn "DO CO^Alb A éAT)AC Óf ITIAOtAtb 

a ttiÁif t a Uif 5An -j 5tuAifeAf foirhe 50 
*oíf5if *oeAg-tApAit) *] 50 ctuc ceAnn cAtcAif 
cf oig-éAf^Ait) cmneAfnAó t 50 cfót)A cAttnA 
conrs-neAfcrhAf mAf\ tuAf f Ainte no f eif be, 
no tnAf fiot gAoite CAf óeAnn triACAife no 
rriAoit-cftéibe 1 roeA'óón míofA ÍTlAfCA ; if 
é fm cfieife, *oíof5Aif\eAcc -| T>eA£-tApAT) 
-oo bí 1 gcof Aib An JJioLtA *ÓeACAif A5 
imteAór uaúa. -j ní f AittigceAó -oo ff eA^fAt) 
f Ain te n-A eAó : géf rhóf\ a eif\e t a íjaíaó, 
c«5 cfuoúnugAt) Aif fétn -j *oo gtiiAif 1 n-A 
btnnneAt>Aib f\ó-t)iAnA t^cc-AigeAncAóA 
feACA, eAt>ón, An c-eAó 1 n*oiAit) a q\tAit -| 
a cigeAfnA, t T)Á rnbtit) ctnftm^ but) rhiAn 

b iS leir ^n mutncif\ vo tM a\\ a rhum ni fVAiti x\p 
5Ctim^r *oóit>, óif\ *oo te-anxvoAtt a lÁrhA *j a 
gcopA t)o'n ó^pAtt 50 t)oóc TMinge^n t>q- 
fS^oiice lonntíf x\á\k féAX) nadó aca ctn^ting 
*oe. An u^i|\*oo connAipc Conin XY\aoI mAC 
\T\ó\\nA ftn f\o téi^, z\\Át, 5Aipt)-f5f\eAT) 
*óuAit>peAó UAtMjMó *óo-ptitAin5 ^p, 1 í 10 
§a£> a^ Aoijvexvó t Ag xMtifiugA*ó prm *].tiA 
péinne Afi jjcéxvona po n-A tei^e^n tetf x*n 
AfifiAóc pu^trh^f\ úfvgftánnA n^|\ b'peAp 
cjitoc no cméAt 'oe'n T>orhAn A^Áb Ay x>6 ; ^ 
•00 cui|\ f é pionn -j piAnn éijteAnnjM geAjMib, 
mtmA teAViAT>AO\Y é V^ m 1 AVi tfiéit) *oo. £>í 
1 n-A pocAiffoe'ri typetnn ap^n e^óf-dm, gibé 
Á\\vo *o'^ifvoit) x\n *oorhAin 1 n-A nseóbxvo^oip 
nó 50 mtMinpiTríf Arrive ixvo •o'xMf no ^o'eige^n 
T>e'n <An*oúit T>iAt)tAi*óe T)0-*óeAt£>Aó jMin as 

A \\AbAT)A\\ 1 mb|\01T). 

*OóXa pinn true CttrhAiU t vía iD^umse *oo 
tM 1 n-A poóAifv 'oe'n £>pémn, cu^atm^ Uafi 

ÚApAtó lAOCT>A Cx\{t A leAtAn-A\{mA^X), ^ 

5tUAifiT) f ómpA 50 thxM *oíf5i|A -oán^ T>eAg- 
tApAri 1 *ocótuirúeacc a intnncif\e, ^ ip é 
eót^f 1 n-Ap ^aV) au giottA T)eACAtfv 50 
T)\\\eAó f oirhe f ia^ *oo CpíocAtb bpe^ tttoftc, 
\\e a \\Á\1)zeA\\ tlí ÓonAitt gAbf^^n zaw po, 19 

-j *oo StiAb teACAn-rhóp Aoittmn LtiAópA, *j 
Af pAin *o° CopcA uí "Óuibne, t pAn tipAippge 
píop-'óoirhin £uAp-tmncig p iAp ^aóa n*oít\eAó ; 
1 Ag x>ul aitiaó -oo'n jiottA'ÓeACAip 1 gciurh- 
pAib ^n ctiAin i An cAlAt)-puipc ip Ann x>o 
JU15 tiA^An ttiAimneAó ó tuAóAip *ÓeAgAi*ó 

<WA, -J pO ^A1f5 A *ÓA 'ÓÓI'O |\0-|\eAltl|\A fO- 

rhópA ^ An *oá tÁirh tÁmpe tÁn-cAtmA 1 
bpotu An eió, -] *oob' Áit teip a tAppAin^; 1 
*ocíp 50 tiAtgApb Ainrhín A|\t)AócA, t a óong- 
£>Áit 50 mbéAppAt) ponn *j An pAnn Aip. 
5i*óeA"ó, ctig An c-eAó tAppAing peApAtfiAit 
píop-Ap-óAócA Ap t,iA£Án -( puA-otngeAnn teip 
1 gcpAop mApA t tnóp-pAippse é ^ *oá mbut) 
•oeAttigAt) teip a rhiAn ní pAitt p é Ap gcumAf 
•00, óip *oo teAn<voAp a tAttiA *óe, lonnup 50 
pA5AT)Ap CÚ15 peApA x>éA5 *o'piAnnAib 
CipeAnn Aip triAp pin, -] ip aiíiIai-ó t>o tM An 
muip 1 n-A cpAig cipm céAóuAigce pómpA t 
1 n-A motApAi£> móp-connAóA tYiícéitli*oe 
meAp-óAlmA 1 n-A n"oiAit). X)Ál& fmn -j n<\ 
pémne, ^0 bÁ*oAp X)Á bpeiceAtfi -j *oá bpéAó- 
Ain nó 50 n*oeACA > oAp a^ a p<vúApc -] cap a 
bpAicpm uaca, lonnup nA p^ib a fiop aca cá 
íiÁip*o T)'ÁipT)ib An T)orhAin 1 n-Ap gAbA'OAp ; 
1 pA X)tibAc ") pA ciiiíAreAc cpom impníorhAc 20 

|\o tM ponn t a paib 1 n-A foóAi^ *oe'n 
5£éinn aw zaw fin *oe óurhA a soajkvo -j a 
ScotnpátiAó, i ca^ éif a bpuAjiATXaf T>*Aif ce^f 
T *o'AnbuAin vá teAnrhAin. 

1f AnnfAin -o'^iAffiuig T>íob Cfé^vo *oo- 
■úéAnpvoAoif . A*oubf <voa|\ fdm guf b' f e^ff 
é pém 1 n-e^stiA t 1 gcorhAifte T gibe nit) 
aja a gcinnpeAo fé pém *j Fe^figup ó pnn, 
An pile, 50 mbexvo fé feAftriAó aoa pénn. 
"'If í mo óoífiAi|\le-fe *óíb/ ; ^P P^t^uf) 
M wit 50 t>emn &voAifi true OA*ogAoite, óif 
•o'fr^s&AUAn ^viaúa *ot\Aoi*óeAccx\ t)At-Áitne 
•ooAtb-óAOine T)é T)^nAnn *oe t>ti-Ai*ó tnf\|\i, 
gibe t>e fUoóc jjAe^tt gtdip true Hunt tfnc 
pémtifA pAf\fAi , ó *oo ^aóaí) t>á tiionnpdige 
Af\ a mbeit ei5eAn*oÁit ^AbAit) te hAtArt via 
ti6ij\eAnn typAgbAit te coifs no te cufiaf, 
50 bptngpeAú tong uttAtri m-imteAtzA Afi a 
cionn fAn gcu^n gAn bAtt x>Á \\iA\\\\Art *oo 
*óít ná x^'tjijAeAfbAit) tnjtfu." fto cwneATMn 
A|\ An gcorhAifte fin *oo t)éAnArh *] t)o 
gtiiAif eAt)At\ f ómpA 1 n-At^A^m r\A conAi^e 
ceAxynA za\k a n-Aip, "] níO|\ óiAn *oóib 50 
bjMCxVOAfi 'oiAf §Aif5i*óeAó CAitc-iofiftA 
cf oig-éAf^Ait) gAóA n-oíjieAó t>á n-ionnfdige 
T cfeAttAtri cfot)A 1 ceA^mÁlA t dibit) 21 

itrif\eAtfiAfi iAf\nAi*óe aja ^ac peAfv T)íob, •) vá 
bfiAC rsiArh-ó-A fs^iAlói-oe umpA, -j -oeAts 
óifi ójA-toifgte m $aó bf\ACT)ú)b, -] uÁn5A*OAf\ 
*oo tÁúAifi iAp f in tn^|\ a fiAib ponn -j pAnn 
GipeAnn, t cu5AT>aja corhAf\tA urhtA t 
upfAAtriA t popqidUvó *oo'n ítíg pémne. 
UógbAf £ionn a lÁrh óf a ^cionn "] *oo tug 
ceAT) AúAifs t uj\AgAilt i tifilAbfiA *óóib t 
•o'pi^pfitng fgéAtA -óíob, cia biA*o pém nó 

CÁ €íf\ nó CAtAfh T>Ólb, C1A A X\-AX\XX\AX\X\A, Í1Ó 

cia An fí *oo jtíogAib An *oorhAm t>aj\ ótAnn 
iad? "ClAnn T)0 f\íg nA 1YlnT>iA finn- 
ne/' a\\ fiA*o, "*] peAjvóAó *] pcntcleAbAi^ Áf\ 
n-^nm^ntiA, -j if é At)t!)Afv j?Á bpuitmÍT) A5 
fiubAt An t)orhAin, *oÁ féACAin An bptngmíp 
Aon mnne *oo •úé.AnpA'ó ceAfvc bpeiúeArhnAip 
eAt)f\Ainn if An r>Á ceifvo aca A^Ainn, *j t)o 

Ól1AtAmA|A T)0 ÓtÚ-fA 1 tnbéAÍAlb fUA'Ó t 

feAnóAi'óe -| Uióc téigue Iaoi*ó ~\ teAbA^ *] 
t\Ái"óue triAiceAf a -j tntc, nAó bptnl f An T)orhAn 
Aon *otnne ip ^Aoice -] ip ^Iioca -] if mcteAó- 
CAige nÁ pionn mAC CtnfiAilL," aj\ fiAt), 
a T if tnme fin cÁngAmA^ •dot)' lonnpAige -] 
•oob'Áit Imn a belt btiAt>Ain aja *oo teAgtAC." 
" X)o geóbtAoi fin t>á mbA'ó coittib péin é/' 
A|\ ponn. a 1f uoit, so *oeirhm," Af fiAT>. 22 

" íTI.Aife-A'ó mnif it) X)t\\\ ^ceApvA," a\\ £ionn, 
" 50 mbpeAtntiiginn iat> ; lonnup suppeífitvoe 
•óé^npxMnn bf\eit t)o tAbAi|\c e^vofUMb." 
" Ceifvo a\k teit -J SAif^e aj\ teit axzá a$ ^ac 
pe-A|A xvgAinn/' x\f\ piAt), "ótp x>Á mbemif 
*oeic 5CACA picexvo bpe^ n-6ifiaárm a{a ^n 
Lát-Aifi," x\f\ peAjvóAó, "^sttf tHjAe^fbAi'ó 
toinge^f a beit of\fi^ t)0 *óéx\np^inn-fe a 
nt)óitin loingeAf *oóib acc 50 mbu-AiLprm 
cpí btntte T>e'n ctiAig f\40ifi-pe azá a^aim a^ 
tno ófiAnn cAb^itt, t tií lAfif p\inn t)'tMin tiá 
tj'asa acc a satin t)'folc<<vó ^f pe,<yú v\a 
x>z\d tnbtnUe a X)uaIa*ó -óotn, stifiAb í pm tno 
ceijvo 'péni," ^ppé. "tTlAife^vó, ipí ipceifro 

tops via Cfión-tAóAn aja pe^*ú haoi n-iomAijie 
*oé^5 'o'lontijMige a tw\ice t .a tuon^m pém 
50 tnbédfipMtin tnf\fii Af\ a nei*o, *] tf corh- 
rhxMt X)0-$ním fin a\\ mtnf\ •] ^fi cíjV' ^H fr£ 
a 1f ; m-Ait ha ceApx>A jMin A^Aib/' ^|\ ponn, 
"áj |\i5miT)-ne -d te^f xriob Atioip," iji fé, 
"óifi rrí fuit Y^ 11 "oorhxMi t>a nró if tnó aca 
-o'lUfe^fbAi-o ofiAirm nÁ ton^Ai lo^A^eAóz 
mAW X)o -óéAriAifh *úúmn, t 51T) 511^ triAic Á^ 
to|A5Ai|Ai péin if rriAit tinn 10^5^1 eite *oo 
beit AgAmn *oo óon^nAtri *óóib." " Cia ka 23 

lof^Aipí acá A^Aiti?" Afv fixvo. "CUntu 
tleAtfiAin," a^ ponn, " eAt)ón, CAOlófAó-óA ó 
HeArhAm t Smeig-Atvotuioc ó tleAtfiAin 
1 Ao"ó j:at>a ó HeAfhAin ^ £eAj\ peA-ód 
ó HeAtfiAin." 1f Annpn a -o'friApptng- 
eAt)At\ T)'ponn cjiéxvo An c-éi^eAn nÁ 
An gAttxVó t)o ttí Aip, ó t)0 bí 1 n-éijeAn 
nó i ngeAtt nA nette fm -o'fAgÁit cAp 
iornA*o a óAtttAig £ém t a topgAipi, -| a 
bpeAbAf T)o toj\5Ai|\íb t *oo tonsAib. T)'innif 
ponn ó túf 50 , oei|\eA'ó fgéAlA at\ giotlA 

*ÓeACA1|A T>Ólfy 1 AíTIAll'OO jtUg f é CÚI^ peAfld 

•oéAs -o'f lAnnAib éif\eAnn teif t gujiAb A5 
*out 50 t)emn Sa^oai^ aj; lAffiAix) tomgeAf 

T)0 t)Á-OA\K. " tDunA bptHt 0|1Al£> aóc f Am," 

T)o fAit) peAjvóAó mAC jtí§ tiA ti1nt)iA, 
" t)o T)éAnpA*o-f a bu|\ nx)óitin ton^ t Uiac- 
bA^c T>íb." rf 50 *oeirhm if cinnce," Aft 
poitcteAbAi^, a 5ibé áijto -o'Áifroib An -oorhAin 
1 n-A^ gAt>A*oA|\ 50 teAnpA*o-fA 50 péig 
FUijAeACAip píotA-gtic iat) x>it)~p e nó 50 mbeip- 
eA*o t)A n-ionnf Aige f i£>." T)o c^íocnttigeA-ó 
An oorhAi^le fm teó 50 tAn-Á-óbAt, ^ *oo 

tf\1AttA*OAf\ CA^ A n-A1f nó 50 fAn5AT)A|\ 

fómpA 50 Ctoc^n Cmn Caic, -| iaj\ |\oóCAin 
via tiAice fin *oói£> AT)tibAif\c peA]A*óAó teó 24 

a 5Cinn v'folóAt), •] t>o pinneA'a&p Arhtait), 
T gAb pe^fvóAó a ójwm ca£>aiU,, t t>o ttu aH 
cfví btntte t ^A\\ T>cósMit a gcirm t)óitt if 
AtritAit) oonncAT)^ ah ctiAti c^AOf aó cjuof- 
te-ACAti Lán -oo tonj^itt -j x>o tuAtfrát\CAi£>. 

X)Ál& ÚAOilce *oo 1615 cj\í ftos-gtAcró, cj\í 
Áijro-tiús "j c^í £exvo t)inne Af, lormup íiaó 
fiAift pixvó nÁ potAfi, pÁfAó via ^n-gteAtin, 
mag, mo£df\ ha mó\\-fUAX) x>Á óúigexvó rnófA- 
5^5 n-A tTltitfiAti v\a6a\{ ótop íia gLdO'óA 

f AW, -] ÓT)' ÓUAtAT)Af\ ATI ^IAtltl Atl £Ó;gfld 

fAin ÓAoitce, rrío^ f AriAT>Afi te f eitg, pa*óaó 
nÁ piAtióofs^, óif but) T>eA\rt)tA T>eirhm teó 
5U|VAb ei^e^n sá£>ai*ó *oo tM aj\ xxn U15 
p$mne, An can óuAWoAfinA c|\í t>Af\n-gtAoi > ó 
bogA t)o teig CAOilxe Af ; 1 t)o gttiAif eAX)A\\ 
fiómpA 1 n-A tTOfongAiti) -] 1 n-A móp-'btii'ómb 

*01AnA T)íf5|\e TtÁVlA X>ÁfACZAÓA *] ní tlAlt- 

fvifceAj\ fséAl^ oj\fVA tió 50 itíngA'O-AiA lAptAf^ 
Cojaca tlí > Óuiti>ne mAf a í\ai£> ponn, -| 'o'inmp 
*oói£>a rgéAtA ó cúf 50 'oeijxeA'ó, AtfiAit tÁini5 
An 5 1 oU,a T)eACAin óuca, t mAt\ 'o'imcis f é 
UAtA Afíf . 

t) , fiAp|\taig Oipn triAC prm *oe'n Híg 
JTémne cÁ Uon t>o \\aóax) teif x>o tópwóeAóz 
a rhtnnuif\e. "1f be^s tiom a bptnt Annfo 25 

-o'fiAnnAib éipeAnn -A -out ticm/* Ap pionn. 
4< tlÁ tiAbAif fin," Ap Oifín, " óip ní beA$ 
tmn oipeA-o a n-oeAOAit) UAinn *oen £émn 
•oo "out Ann, i aóc 50 foi^feAm fern 
a óéite An T>eióneAbAf Af fiói*o, ní ptnl 
cpíoó nÁ cineA*óAó fAn scptnnne 1 n-A 
fAóAtn tiAó CAicpeA*ó beit urhAt upfAtriAó 
xmmn, Af Aif nó Af éiseAn." "ITIai- 
feA*ó," Ap pionn, "if ceAT> tiom-fA An nró 
if ceA*olib-fe, 1 uó5t)Ai*ó fém tiA CÚ15 peAftA 
*oéA5 if f eAff lÁrhAó -j if mioncAT)o f porhA*ó 
1 n-Am impeAfÁin -j eAf AoncA*ó 'oe'n £émn, *] 
péAóAin cia ptn^peAm 1 n-Áip*o-óeAnnAf tiA 
héipeAnn im' ionA*o-fA óf cionn íia pémne 
50 ceAóc t)úinn ca|a Áp n-Aip Apíf ." If í 
corriAifle a\\a\\ cinneA*ó teó, Oifín mAc£inn 
-o'fAgbÁit óf cionn íia pémne 50 fitteAt) 
*oóib Af íf , óip if é but) fine *j bu*ó oif beAf c- 
Aige T)o ctomn An ftíg pémne. A^uf if 

1AT) f O T)f On^ T)0 *ÓeAg-tAOÓAlb T)0 ÓUAlt) te 

ponn f An cupAf f Am, 1. T)iAf mtn*o T>éAT>-bÁn 
*ope4c-fotAif ó T)uibne, OfgAjt AngtonnAó 
triAC Oifín, 50U, 5tAC-tÁit)if mAC fflófnA, 
cpí mic AonceAfOA t)éAffA, eAt)ón, gtAf, 
geAff , i 5^>a, SgiAtbpeAC mAC T>AtóAOin, 
feAf iomóAi|\ fséite £wn, CAOitxe mAC 26 UónÁm, C^otófwrcuv céAT>goineAc ót1ex\rhx\iti, 
-] z\ú rrnc An tlíg péinne, exvúón, 1ot,U\rm 
VAob^|A-*óe^5 mAC pinn, -j Aot) t)eA5 itiac 
pnn t pe^jvgtif pnnbéit, pile via péinne, 
porm rriAc S^óip, W féitine *o' £éinn tlUvo, 
T)^Ab lon^nn mácAifVT)ó péin -| *o'pionn, óif 
t)ob' í tTluifieAnn tnuncAOrii inge^n £^1*05 
T>fVAOi rhic Hua-óau ^ m^txMjA ^fuon, -] peqv 
T)^c -j poituteAbAifi, 'ói. rhAC fúg n^ íi1nt)M 
tnAilte fiiú. UiotrmArm porm xmi T>fion5 
T)eAg-LAOó *oo tM 1 h-a poóAifi Ag *otit teif f An 
ctifuf |Min. CeiteAbfi-áf T>'Oipn -[ *oo 
tfixMcift tiA péirme, *] bu*ó T)éAf\-cAOinceAó 
-oubpónAc T>0 X)áva\\ ^ eié ^f t-feit ^t* fS^r^'ó 
teó te céite, *j ax>uX)am^x: Oifín ^n fiAtin •) 

Oifín. — UufM x\f\ e^cufVA ^5 imceAóu, a £inn 

T)o teAóc it>' ttnns leÁbA^ 50 tVlAt 
6i|\eAtin ptimn ftnm'ó. 
£iorm. — CtifA tiAinn ^5 AnrhAin 5^n tMog^l 
5^ti AnbuAm 
A |vtiifs triíóntA rhAitl-^éi*ó, a *óttif 
*oíonA T)ex\g-fttiAig. 
Oifín. — tn'éAóc o|\c, -a £inn AltfiAn, é^cc ip 27 

Uiotnpó*ó f-Afl 5CUXM1 céAT)KA 50 
-pionn-clAfi ?UA\y ^ó^ólA ; 

triife tiAib ^5 p^nxMfiAin, cá fcptíil 
céim if tifw? 

A5 cup "OO clú 1 5Cx\tAib if -oe^tAb 

50 ftACAIT) UUfA. 

A tiAitle riA tAOit)e fm *oo cinfiexVOAp 
awíaó 50 \neA\y-óAlmA rníte-ACA móf\- 
A^eAriZAó a long tucctfix\j\ teAbAtvbLáic 
•7 a rnbÁftc tiodrm-óOf\fv\ó b|\oinn-pAiffin5 
ttpei'o-teAtAn Y^ n f^t*tfttttfi lmn-f uaji LÁn- 
-ooirhin pó-fMitAfins 50 f om-*oípeAó, t poitc- 
leAbAip triAc f\í§ ti-A h1rtT)iA An c-eólAi*óe ^5 
T)éAnArh eótAif T>óib a\\ óofift-tofAó Há 
tuinge, A5 teAtiAtfiAinc ttnpg Ati §iolU\ 
X)eACAit\ t a óApAitt; t 'o'fiApptng ponn 
•o'peAfóAó rriAC píg íia b1nx)iA, cfiéA*o t>o 
'úéAnjMTMOif fie a fiAib T)0 toin^eAf *oíorhAóin 
aca ? " *Oo-géAn-f a a scuf\ Ap neirh-nít) cfó 
gAOif t C|\é $eincti*óeAóc n<A tieALdt)An 
T)tuoi"óeAócA aca a^aví\ nó go tnbeit 1 n-eAf- 
banC* Ofvu acc An long 1 n-A t)ptnlif\-fe *úíob, 
"I r>Á tnbeit pf\Ái*óirm a^az teó, ryféAT>$Amn- 
fe vo "óóicin tons -j lx\At-X)Ápc vo *óéAnArh 
*ótnc le p\\&p v\a fút, nó te tiAitgeAf\|\ aov\~ 
UAipe." SumeAf 1£eA\vúAc aj\ •óeipe<vó tfá 28 

luiti^e, -] x)0 furó ponn ^ a rhuinap Ap 
fle^pMb ^eA^-Á^VA f^p-*óxMti5ne riA fiot- 
£u\if\ce, *j 5At)^iT) óuca xxntifxMn fiárh^ ftinn- 
teAtnA f ít-tAigne p eAtis-rhtitcA i n-x\ n*oóiT)ib 
-oAin^ne T>o-f5Aoilce T>At-Áitne t)orm- 
in^neAó^ *j t>o furmexvoAp iomjwh thah 
■aáfAóCAó T)oi-eAT)fiÁrix\ 50 fiÁnsaTMp 1 
5ctAioft^óx\it!) pu^ttA pliuó-tinnce-dóA piorm- 
gtAfx\ píotvóoirhne ^o^A^z-^eA^ÁnAóA tiA 
FtrAoc-fMipuse, t m^p ■ fvangAt)^ AtinpAin 
"o'^riS ^ n 'otib-'pAi^se *ooi£> 1 r»-,d T>fiomAmi- 
Aiti) x)ávía T>ÁfAór:A T)o-f5-Aoitue -j 1 n-A 
5teAnncAib j^b-tiAta gtótv-iMtLACA sfiám- 
T)oitge gofuri-fiedrhfiA -\mti-a f potxMb f x\i*ó£>fve 
y*Á\\-lUAtA pAn^ÁnAóA fitit!)tAi'óefÁt\-t)|\ifce, 
T 1 n-A 5CiiAfÁnAib cÁince^óA ciot-rhófVA *j 
1 n-A bpoinncib bneAcrh^fiA b^f-óeAtAó^ 
touAn-óttbfiACA, -j 1 n-A motAfUMb tnofi-tonn- 
aóa trrí-céitti'óe, -| ppe-ASfiArm An ^aoú 50 
pux\f AOi*oeAó j:exvóttt-LáiT)ifi putAins-tjiéAn 
fif tiA péinm , ói5, ionn«f 5«^ tú\wiAT>A\\ 
rnongÁip t mexVúAip-AtijMc via tnAfU *oe , n 
rhe^fSAt) fAin 50 fidib 50 péic-citiin pofAi*ó 
píofv-rmn. 

Hío|\ c^Ar^ *oóiti) iAp fin 50 ^acava^ avi 
f?Ailt tfiófi "j An ó-óf |\A15 óopjA ciajvou£> óe-Arm- 29 

gAfib óorh*óAW5eAn, -] poilcteAbAifA triAC j\íg 
r\A tV)nt)iA A5 teAnrhAin Unpg An 510UA 
*ÓeACAip 50 *oíf\eAó *oeAg-tApAi*ó óum nA 
cxM^se feArhfAAi-oce, t 1311*0 tiAi-óbfeAó t 
btró bÁfvo tif\-gtvdnnA teo a tiAOifvoe fUAf 
1 néAtAib nA pof\rnAitneince, -j bu*ó f teAtfiAme, 
Cf\Á, nÁ com Aifi-eAfcome gAC ftiop ftim- 
féi*ó *oe'n juiA'ó-óAt\f\Ai5 'ooi-jAéi'ó fin ; i ní 
f\Aib conAif\e wA ftige aca 1 f\AóA*OAoip fUAf 
tnfif\e, t ní pu a^at) aj\ tops ^n $ 1 oLIa 'ÓeACAifA 
n-á a geAf\pÁin uai£i 1 n-Aon aijvo T^Aifvoib An 
•oorhAin, -| \\o bu*ó hole -j bu^ tiimfníotfiAó 
te pionn *| te pAnnAib éif\eAnn $An aja 
SCUtnAf T)óib a mtnnan t)0 teAnAtfiAmc 
CAi|up fin, *oo bfiíg nAó bpuAfVA'OAfi ftige nÁ 

COnA1|\e 1 jVACATXAOIf fUAf Af An SCA^AI^. 

"Cnéxvo An rhAit acá *óúmn/' aja FeApgur 
pnnbéit, pte nA ^émne, u aít cí *oo hoiteAT), 
x)o teAftngeAt) *] t>o tÁn-rhúineA"ó A5 
HlAnAnnÁn tnons-btn'óe tttótv-ceAjvoAó triAC 
bfi 1 T)Uíf\ cfAóc-rhín UAij\n5i|\e-i A5 Aongtif 
itceAfOAó mAC An 'OAg'úA fAn í)|uig óf 
t)ómn, -J An cí A5 Á bptnt ^ac ceifvo "j eAtA^óA 
-] CUtflACCA T)A fAlb ACA-f An *oe *óíogUnm 
•oeAg-pogtAmtA ve glAn-rheAbAif\, -j nÁ cém 
pé *oo lénn éAT>cf\om eAT)ApbtiAf ac, t>o tofuxt) 30 

a eAtA*óAn t a -ój\Aoi*óeAócA, *oo -óéAnArh 
ceófwm x>úinn *j t>o tA£)Ait\€ p^eAtA t)úinn 
ón gCAfpAis, -j 5U|\ cmnce twn 5uj\At> Ann- 
fo fUAf *oo §a£> Áp muma^ -| gup t)óig 
Unn 5tif\Ato Ann azá Aftif corhntn'óce An 

§10ttA TÍeACAip?" 1a^ gCtOf ACAIfg An 

•opAoi vo > OiA^mtii'o ó T)tn£>ne, T)o §Aft nÁi|\e 
"j inróeAfSA^ é -] if é At>tibAiiAC, " 1f cuj;AtYi= 

f a A*oeit\it\ r lr| ) ^ FeAtAguir.'' " ir cusac 50 

•oeitfim," A|\ peA|\giif . tlo étpíg *QiAfumiiT> 

1A|\ fin, T gA^Af A 10fipAT) 1 A 10tpAO£>Afl 

ótnge *j t)o |\mne aj\ a *óá fteig fiot-pA*OA 
ftinn-géApA, *] *oo gAb fleAg xn.ob m ^ac 
tÁirh teif ; eA*oón, An CfiAnnbtnt)e •] An ^a 
T)eAf5 a n-AnmAnnA, -j xug cniottwgA'ó 
cufuvú Aip" pém, t TD'éifiig 50 tiujvéATíqunn 
éAnAtfiAit eA*oAt\bttAfAc t)0 óteAfAib coirh- 
neA|\crhA|iA a colnA, ^o'tiftAnnAib a fteAg -j 
•00 ctwmAift a ó|\AOif ige nó gu^ §Ab teiteAT) 
a t)A geAt-bonn Tíe'n f eAfiAnn AUnnn f 6aj\- 
tiAine A{\ rhtiUAó nA CAififtge ceAnn-gAifbe 
ctoó-Airh^éi'úe cuAf . Aguf Af jtoccAin Ann- 
f Am *oó, *o'f éAó A|A a rhtnnatA uai*ó fíop po 
pÁ^Ait) f An turns t>á éip . £a teófi , o , Á > ót!)A|\ 
tiAtbÁif *] iifi-gfÁme teif fiUeA^ -j péAóAM 
oíajaa te n-A f&T) 1 le n-A rheipcmge u<\if> 3i 

fíof X)o bÁ-OAr\, i péAóAnn An cír\ Afi ^aó 
tAOb t)e, "] *oo óonnAirvc fé nA nuj^ mion- 
fSotAóA tnórv-fAirvfinse -j nA tutóA coj\úaóa 
CAicneAtnAóA uAob-uAine t nA cntnc mbeAóA 
ur\-AOibne, "j but) rhórv An CÓ5M1I uAilte -j 
•Ofioó-xM^e^ncA 1 An rst^of triAoite -j t>o- 
rheAnmAn beit A5 fiUeA*ó t a$ fÁf\-í?éAóAin 
orif\A, óifv bu^ bmn UAilt fr\eAb, ceót éAn, 
*oó|vo beAó 1 j:ogAr\ -£AO\te mnci. Uo gAb 
DiAfvrnuiT) A5 fiubAl nA cráce; níoiA óiAn t)ó 
iAf\ fin 50 bj:ACA An cuIaó Ájvo Uf\-Aoibinn 
f?éAf\-UAine, -J bile bioú-Áttnnn btiAn-coriúAó 
pleAf^Ac poi-géA$;Aó 1 sceApc-rheA'óón nA 
cuIca 1 cAirvte cloice óAorh-ÁUnnn 1 n-A 
re-Af Atfi le CAOb An bile •] cobAr\ tmn-gtAf 
5U\n-f?UAf r\e cAoib nA CAif\te -j ní f aca Aon 
mnne cimceAtt An tobAirv nÁ nA cuIca, -] 
•o'ionnftng T)iA|\rrmi*o An uobAji, óif\ but) 
ItnnneAó tút§Áif\eAc teif a fAgÁit A|\ An 
Á"óbA|\ 50 |\Aib f é lAn X)o tá\\z "j *oo tr\om- 
Íocai'ó *o'éif a bpuAi|\ f é 'o'otc "] *o'Anj:or\tAnn 
Afv muif\ i A|\ móp-fAi|\t\5e, t níoji puitngeAt) 
teif a belt A5 a peiceAtn 1 b£A*o An cAn *oo 
óf\om A5 ót xnge, "] corn Uiac -j cpom a 
ceAnn t>q cuaía c|\ofc*] cofiAnn cr\om-Á'óbAt 

"] T>0 fAOlt ^tlHAb télf\-fUlAlg *| lOtTIAT) 32 

roóAitfe T ioU\j\ cujkvo t CxMt-rhíteAt) *oo £>í 
as zeAtz 1 n-a foó-dip, T t>o tósAib a óe<Anti 
50 "oífgif "oíóeAttAó "J ní f-ACA aov\ mnne, ~\ 

Ó tlAÓ JMOA, *o'f lit -A "Ó^ gttiltl g^fCA gté- 

^qaIa t)Aú-^itne -ooAg-ótimta jmoi ^píf, ■] 
•Dot)' Ait leif cops a Íoca*ó "oe'ii tufge *o'ót, 
T T>o ótix\L<\ cfiofc but) f e^cc mó 'ná ^n óéxvo 
UA1|\, t T)0 tó5Aib a ceAnn 50 *oátiA *oe^g- 
tApAtó *i ní f exVCMip cfvéAX) *oo-grri ^n cofwm. 
"Acá *oóig a^am," -dp t)i-At\ríitii j o, "gtipAt) 
*oe corhx\cuAi£> ah uobAip-f e 5^11 tei^e^n x>o 
*úuine veoó T>'ót ^f aóz arhtdit) fo." 1-Ap 
fin *oo txr£ T)\Ap\mur> fúit 1 n-A citnce^U, -j 
*oo óonn-dipc copn cóirh-ple^f 5^6 curhTXAigte 
Ap £>eirm vía c^ippse, t t>o gtAC é, -\ X)o cuif\ 
jwi cob^p é, t T^ib *oeoc Af . Af ^ tixMtte 
fin *o'£éAó T)M|\mtiiT) t-Aipif, *j t)0 connate 
^n c-Aon-ógtÁó -áttnnn lotbuxvóAó tm lonn- 
f Aige Atioip gAó^ troípeAó t cpeAtarh ujaotm 

Aip, t ptuoc peipge píop-rhóipe t inneAtt ^15 
-| lomgotiA Aip, *]■ bfidc fsiAnroA fs^ptóiiDe 
^p «Aóc^p a eA\ypArt -J -A éi*oi"ó am[\ , i pte^f 5 
pionn-t>ui > óe pop-ó^óA T>'óp áttnrm átú- 
te^gtA x\f\ tiAóuAp a xMgte ■] a éAX>Am a^ 
nAó f 5<A0itexVó avi gAot ^n potc ^UAtAn-óAol 33 

píoj\-áttiirm pof\-6tvóa *oo bf le cteit a óinn 
T a óeann-rhuUai$ ; *j eaf áttnnn 50 niarh*óa 
folufrhap i*oif\ a tpoigtib "] an catarh, -j 
a*oubaif\c, " Arhic tn'Óuibne, t)^tiom pém, 
if ?at)a pairing éij\e iat-$taf oiteánai*óe 
púc, t 'oob' iom"óa a titiifsea'óa ^lan-f ua^ta 
fajA-rhitpe tmn-fuapa, *j páfaig Tnarhaipe 
t?ia*óaig •] 5An ceaóc T)'ót tiifge mo tobaip- 
f e ná a^ fia-óaó m'f opaoif e, t rrí teispexvo 
teau fó óéa*o-uaitA é." 

1f annfam THonnptiig TMajmitnT) t an 
JJtuaagao a óéite, t -oo ótnfAeat)^ ^tún te 
5tiai*ó t cfvoig j\e caca, *■] agai*ó ^e ti-iomgoin, 
T T)o-f\ónj\<yo corhf\ac colt-bof\b cwneafnaó 
cofiann-cpéan amrhín eafcáitvoearhait map 
*M teorhan tuait-leaT)aj\ta nó map *óá na- 
taij\ mrheno map óoi5eax)at umnnecpeatan- 
rhóif\e a$ buam |\e ciurhpaib cuam no 
cata^-i^tupc: *oob' éfm ff\aowea > ó, feapna-o 
*] atótima*ó t>o bá*oat\ an T>íf taoc f am x>o 
tabaifc ap a óéite. £á cof aó *oo'n oi*óóe "j 
pá 'oeifvea^ó Wn tá an can fam. 'Oáta 
an St^^S^S* An c ^ n "P 41í^ 1 S A bpíg T a 
neapc *o'á tpéigean, "o'éipig *oe baoit-téim 
éaT)U|\om T>e óteapaib cónfmeaficrhapa a 
óotna, *j t)o óuait) fan cobaji, t t>o f ttn^eat) 34 

í ttpiofUooCAfi An tobAifi é, -| *oo fAoit 
T)iAf\mtMT> stifiAb a X)ÁtAt> *oo fiinneAt) 'fAn 
tobAp, i ptn'óeAnn 50 pA-octnnpeAo 6p uf\ 
^n cobAi|\, t Tjob' otc teip a rheAnm<Mn 1A|\ 
n*out -o'Á óéite óorhf\Aic tiAit), •] pA *ooitge 
teif ná fAin $An f^éAlA beic Ai^e *o , ^ionn 
nÁ T)'£iAnnAib 6ij\eAnn a\\ 5AÓ ní*ó *o^p 
imtig A1|\ pém, i if í corhAipte aji aja ómn 
fé iii|\-feAfAtri t corhntn-oe t)0 *óéAttArh in~ 
TAn ófiíc fin An oi*óóefm, a^ púit te pgéAtA 

•o'pAgÁlt A\K n-A Mf\AÓ, 1 T)0 gttlAlf AJ\ ptlT) 

nA poj\AOif e piAi*ó t)0 tM 1 scorhpogtif t)ó, -j 
*oo ctnp a rhéAfi 1 fUAimrh fío*OA nA fleige 
féAnuA foi-*óiut)í\Ai5te t>o tM Aige t cug 
tif ca|\ ÁúAf ac tnfi-rhipnig T>o'n 015-eAtUA 
piAi*ó A*oconnAific 5«|t téij; ótim tÁip -j tÁn- 

CAtttlAn pA"Ú ACA, "J T>0 ÓtH|\ Af\ beAfAib 

pAt)A ponn-óoiUe 1 n-A rhífub, ^ ^o pAVAtó 
coi|\c ceineA*ó ujieAtAn-rhói|\e Af a tiAitte, 
T lio t>e\\\V) An f?eoit, -| |\o caic a teófi-'óóicm t 
•o'rb a f Áic T>e'n f io^-tnpse 1 n-A *óiA\t> f 7 x>o 
cot)Ait Af a tiAtcle fm 50 T)CÁini5 aíi ía 50 
11-A tÁn-cfoittpe Ap n-A bÁftAó. tlo étfftg 
T)iA|vmtiiT) 50 moc-'óeAgAit nA triArone, -j T)o 
ÓUA1-Ó 1 sce^c-rheA-óón a Ai^m -j a emit) T 

A 10l|?A0bA1f , 1 T>0 ÓUA1*Ó 50 ÍU1JA An CObAlf, 35 

•j 51*0 moc *oo cuai"ó Ann *oo puAif\ An 
gfUA^AC An a cionn Ann, -| if é no 
f\Ait), "A true ui *Óuibne, if Mnn r>o óuif\ 
cu Af\ 5AÓ Aon otc t>a n-oaájuiA cu *oom péin, 
Ap a T>CAbAip cú *oe cAi^e -j x>e tAj\cuipie 
*óotn, cti *o'fAnrhAinc -Af\éif\ mV fopAOif, 
m' £ia*ú *oo rri-A^tDA-ó *óuic -] uifge mo tobAip 
•o'ót. 'Oob' £Aipr ing éipe iAt-glAf oileÁnAi*óe 
púc cum j;ac neic "óíob fAin *o'£A§Áit mnci, 
-| pop but) có\\A *óuic beit A5 p^FS^ 1 
A5 f^ob-f ú5í\a*ó te mnÁib míontA muttAó- 
■óonn^mori5-^éit)e-|teb^nncpAócrhilif bmn- 
bf\iAtf\Aig "| f\e beib fUAipce ro-cAf\tAnnACA 
-j ne ctAnnaib j\iog -j tigeAfm<Mt)e tiA hé\n- 
eAnn, mA\\ t>o cteAccAip fUAtfi, nÁ belt A5 
•oéAnAtfi "oiogAtcAif -j -oibfeipse opm-fA, 1 
if x>eAn¥) nAó léi^^eAT) teAC ^Ati "oiogAlx 
é." An a hAitte fin *o'éif\ig X)iApmui*o -| An 
5|aua5Ac T)'ionnfAige a ceite, -| *oo-fiónrAT) 
corhf\Ac péig f uitceAc jMobpAó cj\ó*óa caUtia 
cóimneAf\urhAfi ne óéite. Cit> ujaácc, *oo tM 
ThA^muiT) 1 Ati 5f\UA5Aó C|AÍ tÁ, t)iAit) 
1 rmiAit), ^5 corh|\A5 |\e céite, -) 'o'imcigeA'ú 
An 5|vua5ac fAn *ocobAf\ gAó n-oi'óce "óíob, 
"] ní 'óeAóAit) T)iA|Amui*o aj\ peA*ó nA hAimfife 
fin ne fgéAtA cum a mumcifie, acc *oo 36 rh<\fitixvó piAt) $ac n-oi*óóe -j -oo óAiteA*ó a 
teójvóóitin x>e pém -j -o'iiifse &t\ cobAip, 
ói|\ £Á gnÁúAó le T)iAf\muiT) gAn ptngeAtt 
a f eótA nÁ a tM*ó t>o óAiceArh óoi*óóe, "j ip 
111 me fin *oo thAfto&ó piA*ó ^aó n-oi-óóe. 

UÁW15 -Ati 5t\tiA5Aó An ceAtjAArhA'ó tá -| 
•oo óorhj\AC fé péin -j 'OiAjtmuiT) pe óéite, 
T An tiAif\ f AOit An 5t™^5^6 "out f^ n cobAj\ 
rriAfv bu*ó gnÁtAó teip, iA*óAf *OiAi\muiT) a *ó-á 
LÁirh teAt>Aif\e lAn-óAtmA pÁ n-A bf\ÁgAiT> i 

CU1C1T) A^AOn f An C10bflA1*0 fíOf . Hío^ ciAn 

t>o bA-OAjt mAji fin An CAn x>o óonncAT>At\ nA 
CACf\AÓA -J nA GAifteÁm -| nA píotáit)! flÍ0$*ÓA 
|\o-rhó{AA *] nA T)útAige T>At-Áitne *oeAtb- 
éASfAttitA •] nA coiltce T>eAg-rhAifeAóA 
X)eA|\5-iubA|\ *j nA triAgA mion-fgotACA ■] nA 
cutóA cAicneAtfiAóA cAob-uAine ; T)'éif\g- 

eAT)Af\ An T)íf T)eAg-lAOÓ f Am ó geAt-CflAÓC 

gAinrhi*óe nA 5eAt-aobnAiT>e, t t>o plot An 
5í^tiA5Ac 1 n-A gAifci*óib gÁibteAóA gtAn- 
í^eACA T) , ionnfAige An xmnA but) neAfA *oó, 
T |\iteAnn T>iAjAmtnT) 1 n-A *óiavó 50 ^fS 1 !* 
•oeAg-tApAit), *] 1A|\ jioóCAin An *otínA *óóib, 

pUAf AT)A|\ 10mA*0 ftUAlg télíA-Ótí|\A , Ó *] CA1Ú- 

rhíteA'ó A|A pAitóe An r>úr\&. X)o lei5eAT)Ap 
conAipe coicóeann 1 rtiÁi-o-ftige f^ 1 ^ f 10 " 37 

a n-^§Ai*ó i n-émpe-Aóc ^|\ 'Ói^pmtii'o -\ 'oob' 
áil teó 50m g^oi -] U\nn t mifieAnnA trnon- 
ttyuigce t>o "óéAn^rh *oe. TMLa > Ói,Afunu , aA, 
ní a\k ctáp r\Á a^ c^fictnfne *oo óuxM'ó fé, 

AÓC TWt Cf\ÍOÚA -| CÁfAfM Attl-Alt T)0 jVAÓ£á"Ó 

fe^b^c p^ trnn-é^nAi5 nó míot mófi c^é 
rhin-iAfs-dib nó jmoI-óú cíocjvaó conxvo^o 
cpé mó\\-tpeAT> CAOfiAó aj\ rhx\aAif\e f\éi*ó f\o- 
pAiíAfing 5Ati ceAp^sAin i-oif\ é -| ia*o, nó 
mA|\ buinne t)ix\n -oíle^nn ^5 fgeit CAfi 
uaóc^h ^fvo fléibe 50 mbfupeAnn -| 50 
bpuA*oAige-dnn 54Ó nvó aj\ a jAOióeAnn, ip 
mA|\ f m x>o |\mne T)iAf\mtii'o fligte f^p-rhófió 
-] con-Ai|\í coicóeAnriA *| Lácaij\ itnfAe-ApÁin *] 
lomtWAitce cpéf íia fUiAgAib lonntif 50 
rmeáfnA *Of\on5A *oe,dgUMgte T)i>Ati-f 5-AOitue 
•óíob gti|\ óopjidó 5^6 flige -j gti|\ be^s 5AÓ 
btnt)e-Aii, t sup te-At>Aip íia jau^s-a, -j ^uja 
ciug tiA tix\|\rhAig, na íióaóca -| tiA tie^fbxvó^ 
c«5 o|\|va ; -| Ati rhéit) nÁp ctnc te T)i.Af\mtn'o 
óuxvoah 1 n-x\ mA-ómAntiAib móp-ceicrhe pá 
gtexxnnuAíb *oiArhAi|\e x>o-eólAif •] pó ^ocjidib 
pixvó^rhLA p^f^ig tiA Cftíce, -] t^ong eite 
ca|\ X)éAl CAtf^ó ifce^ó, -J -o' iA*óxvo^f\ n<A 
•oói|\fe 50 tnme^stAc r>Á n-éif. Stn*óe^nn 3*> 

, OiAfvmtn , o 50 fgiteAc pA-octufifeAo Afi A11 
bfAitóe 1 n-A uaiú -j 1 n-A AonAj^ -] é C|\éAóc- 
aó c|Aó-leoince, t níof\ b' £a*oa 511^ ttnu 

A C01flCim fUAin -J fÍ0t\-Ó0T)lAUA A1f\. T1ÍO|\ 

cmíi t)ó Ann An CAn CAini^ ógtAó peAfvóA 
potc-leAbAip t>á lonnfAige 1 x>o tug béim 
t)tm-tÁi*oit\ t>a óoif Ann. tnúfslAnn T)iAf\- 
mtnt) teif fin, -j C115 lArh 6áp&fÓ tAóciDA caja 
a leAtAn-AnmAib lÁn-cf\o > oAóA. " tlÁ gAbAt) 
eA^tA nÁ AnbUAm cu, a rhic uí *Ótiibne," Afi 
An c-ó^tÁc, " oifi ní *oo -oéAnArh -oíogbÁlA 
•óuic tÁn^Af-f a, acc if Airhgtic -otnc co-otAt) 
•oo *óéAnArh Af\ f Aitóe bAile *oo bíot)bA*ó -j 
c'eAfCAfAT), t iom<vo *oo nAriiAT) 1*0' cimóeAlt, 
1 éipig 1 fráf tiom-fA t geobAijA ppown T 
corhAtXAf «Aim *j ioíia-o cotjIaca níop peA^ 
nÁ fAin." t)u*ó binn te T)iAt\muiT) An c-AtAf 5 
fin An ógtÁió, t gltiAifeAf teif t ní ci An A 
ó«at)A|a An z&n óonncA*OA|\ An c-Ájuip -j at\ 
f\íog-bjun*úeAn rhóp f\o-ÁLtnnn t t>o cua'oap 

CAf\T>Of\Uf nA CACflAC 1f CeAÓ, -] T)0 pUAjAAT>Ap 

c|\í ÓA05AT) pémm'óe piofv-AfifiAoUAo Ann 
fómpA 50 n-A nt)óitin 'oo bAnc^Aóc *) 
T)'ingeAnAib mine triACÁncA mons-bm-óe Af\ 
fliof nA CAúf aó 1 n-A fuit>e -j ionA|\ fnAite 
fpótlfo-rriAifeAc *] bpAc f5iArh*óA fsÁptóme 39 

um g-Aó ne-Aó *oíob, -j ■o'pe-AfVA'OAfx mte p-áilxe 
f\oim *Ói-Af\mui*o, t *oo f ui*óeA'OA|\ 1 n-A "ói-AnJ 
pn -J -o'f upÁit -An C-05IÁÓ *oa£>aó ftÁnuigte 
"] £otfVAi5Ce -oo -óé-AnArh *oo T)u\jaiyiui , o, 1 
tuibe íce "] f LÁnmgce *oo óuja p -An bpot[\A5xvó 
fin. T)o cugAt) pjAoinn -] comAlCAf 1 n-^\ 
•ói-Ait) fin óuca, 1 *oo ó^ice^*OA|\ a teój\- 
■óóitm bí*ó 1 "oige, -j *o'éif\geAT)Af\ Luóc ceoil, 
oifipi-oe i e<AlAt)An 1 n-A bpi-AtniAipe, -| *oo 
gAbAT)Aí\ *ouaíia t x>\\éAtzA "J De^g-'óÁncA 
-An^e-A*; $eine<ALdi§ *j a gcpAob scoimne^p-A 

*ÓÓlb, "1 *DO CUgA-Ó Óp 1 xM^eAT) ^ 10ttflAOine 

■o'éispib, •o'ollArhnaib -] *oo tucc e-AtA"óAn 
Ati T>únA ,A[\ fon a n-eAtA*óAn, -| 1 n--A •óiai'ó 
fin *oo 6uAT)^|A-AtAA5cuilce^óx\ib cum-otngce 
ctúim *óe^|\5A, -| *oo b-A"OAH A 5 fu^n -| Ag 
fÁrh-óox)U\t) 50 triAiDin -An Iao\ A\y n-At)Af aó. 
1f Ann pin a -o'éifug -An C-05IÁÓ i ThAfAtnuiT) 
1 ftiiAg nA c^tfVAó -Afi 5céA*onA, gtifVAb -Ann- 
fin *oo Iaó-aija pif An n5Aif5i"óe-Ac *oe bfii-At- 
fuib mine mitfe m-ACÁncA mAOfvóA -\ if é 
,AmifrAi|\c — u 1nnif *oom ci-A tu péth, ó c^oi 
com mAic feo piom, -j gAn piop -a^ac cia 
mé -o'fe-AftAib -An *ootfiAin, -| ci-A -An cpioc po 
1 n-A x>c-Á|\t-Af ; •] C1-A -An C-05LÁC ú*o /00 óorh- 40 

|aac fuotn Ag An vzob&\\ t cia if pi Afi aii 
5Cf\íó feo." 

"1nneófAt> fin t>uic," aja fé, " Uíp-f ó- 
óuinn An óf\íoó fo, -] pi Úípe-f ó-ttnnn *oo bí 
05 corhp<\ó pioc-fA, -| T>eApbpÁúAip *oo'n píg 
mife, -] TLiT)ipe An gAipsit) m'^inm -j mgeAn 
-oo pig LoólAnn if beAn *oom, -] t>o bí mé 
bliAt)Ain 1 -oceA^lAo fmn rhic CurhAitL, yip 
mme fm *oo pmneAf An tfiAit feo opc-fA t 
acá Á*ót)A|A eite a^aiti fóf, AcÁim t)om 
ionnApbA*ó t *oom' Atóup 50 tAOtAtfiAiL a§ 
^ n 1^$ 1 ^S ^ ttiAc, -j T)o-t>eifim mo bpiAtAp 
nAó mó mo "óóig Ap pAnnAib éipeAnn tnte, 
•oá mbei*oíf a\\ AOn iÁtAip, nÁ Af AC-p a gi-ó 
caoi 1*0' uaic -] 1*0' AonAp, -| if tiAib-f e 
f\dOitim neApc nA cpíce feo *oo belt AgAtn, 
1 geobAit) uu beic rnV foóAip fém gAó 
n-oi-óóe -| cpí céAt) 5Aip5i*óeAó ^aLaó 
Snírh-éAóUAó acá Afi mo teAglAó. T)o- 
béAp óutti CAutngte $aó IÁ -ouic-pe pe 
píg Uípe-fo-ttnnn t pe n-A rhAC iat> 3 t if é 
*oob > Áit Liom cutnAnn •] cApA*opA*ó t>o óe^n^- 

At piOC-f A." 

rí 1f coit Uom-fA fin/' Ap DiAfmtnx). 
T)o tug 5AÓ n-Aon aca a bpiAtAp pe corhAtt 
^n geAtlAi*ó fAin 50 bpÁc. Uu5A*OAp 4* 

Af -An oi"óóe fin, *j a\k mAi*oin a\k n-A bÁf aó 
if í óorhAifte Ap a\\ óinneA*OAf f ógf a ca£a 
*oo óuf cum -An fig. 1f Annfin ótnfeAf 
tli-oife -An §Aif5i*ó ceAócA uai*ó -o'fógfA 
ca£a -Af fíg Úífe-fó-ctnnn -j -Af -a rh-AC 
RÁn5A*OAf nA ceAóCA *oo t-ÁCAif -An fíg, -| 

fOÓCAf T)ÍOb A T)C01f5 T -A T)CtlfAf . Tj'itin- 
fe-AT>Af n-A CeAÓUAIfí £Uf "o'fÓSfA CAÚA 

Aif-feAn -| -Af -A rhAC cAn^ADAf ó TliTHfe An 
gAif^it). " 1YI AifeAt>," -Af -An fí, "ní f AOilim- 
fe eife^n beic tíon caca *óom, 51-óeA-ó, *oo 
•óé-Anf-A*o ionnAfbcAó-j -oíbifceAó*oe, ionnuf 
n-Aó -ÁiceóóAt) fém n-Á éinne-Aó 'o'-Á ftioóc 
Uíf-^ó-úmnn 50 bftnnne -An bfÁtA t 50 
f oif óe-Ann n-A beACA*ó/' *] p óf 50 *oatibf a*ó 
•oe-Af 5-Áf -A bp e^f t -a mb-AnT -a mbAOic-teAnb, 
"] 50 toifsf e^t) a n-oúncA -| a n*oeAg-Áftnf. 
X)o f-Án5^T)Af n^ ceAóUA uAf n--Aif 50 Hi*oif e 
-An gAif 51*0 t innf i-o *oó 5AÓ -Af óAn -An f í teó. 
lomtúf-A fíg tífe-fó-ttnnn, vo óuip 
cftnnnmgA^ó t ciomfugA-ó -Af -a fUiAigab "j 
-Af f oc-AiT)Íb n-A Cfíce t c-Án^ATD-Af tnte 1 n--A 
nt)f on^Aib T)iAnA T>ÁnA t 1 n--A scorhf AnnAib 
cfomA CAit>bfeAóA 50 tiAftncA éi*oigce 
itinillce vo lAú-Aif -An fig -j a true, -] ^UiAif 1*0 
*o\Aon AoncAit) 50 tiÁic nA tnofgAile ^ An 4» 

imfeAfám. T>aIa Ri*oifeAn gAifgi-ó 50 n-A 
tfí ÓA05AIT) 5^if5it)e-Aó, gUiAifiT) pém -j 
T)iAfiTmi*o O T)ui£>ne T)'ionnfAige fig Úífe- 
f ó-ttiinn -| a trnc^ iAf 'oueAóc 1 bf oguf t>& 
céite -óóib, AtwbAifu T)iAftttUiT) te tliT)ife 
An gAif $1*0 •] te n-A teúgtAó f AnrhAini: a\\ 
ah tÁCAif fin, -| 50 f aca*ó f ém An Ld fAin 
CAf a gcionn tnte. xVoubAifc 1liT)ife An 
gAif git) nAó teigpeAt) f em irneAf 5 An oif oa*o 
f Am T)Á bícróbAib é -j gtif rriAif 5 x>o f AifitócAt) 
é fém fe tiiotriAT) ctif a*ú t CAicrmteA*ó 1 n-A 
AonAf . " íílAif eA*ó," Af T)iAf mint), "ttngim- 
fe fAm' AftnAib SAifSfú, > oÁn*oeAf5Ai , o neAó 
<\5<\ib-fe a tAnn off a \*út> 1 nx>w, n& beit) 
mif e ni btif f Ai*oe Af buf mtnnceAfúAf." 
Aóc óeAna AonctngeAf tli-oif e An gAif5i*ú 
f m t>ó, géf teif 5 teif é. teif fin ce^n^tAnn 
*OiAftnui*o a cofp cfuc-ÁUnnn céitti*úei n-A 

ÓUtAIC ÓAÚA 1 CfUAI'D-COrhf A1g, T T>0 gtUAIf 

f oirhe x>'ionnf Aige nA fttiAige t nA f ocpAi*oe 
-] gAt)Ann t^á n-oifteAó •] td'á n-AccutnA'ó 50 
cf éAn cf om-AfóAócA t>o rhAf b-buittib bf iog- 
rhAfA bopb-neAfcrhdfA bUAn-gÁibceAóA 
LÁn-fAobfAóA meAf-óAtmA id'á *óeif -} t>'a 
ÓU 50 fAimg dug An cftudig. T)aLa fig 
Úífe-fó-ctnnn, An CAn *oo connAifc An f eoil- 43 

óors^ift t)o-tt<yo T)i^|\mui*o O T)uibne A|\ a 
ititnndfv, c^mi5 péin 1 n-A óoinne -j 1 n-A 
óorh*óÁil -| fíf\eann corhfvác Aon-p\\ aij\. 
HíojA rhiA*ó *i rríofv rhxvifeAó te T)iAfunuiT) Laoó 
^|\ ttnnn r^tttiAn t)o *óiútcA*ó um óoifipAC 
Aon-fijA -| T>o |\inne pém t m-AC fíg íípe-f? ó- 
ttnnn 1 scoinne 7 1 gcorh-ó^it a óéite, ^ t>o 
finnexVOAp corhftAC <Atgá|\ti Ainrhín xMtii^- 
rhA\^tAc |\e óéite lormup 50 -ocus^voaia 
c|Aoig f\e u^c^ t 5túti le gli^i* t .aJxM'ó te 
tiiomgoin, -j *oo b^T)^ ^ -An xMnup fin -dtAit) 
f a-o^ 1 Aimfi^ imóian x\g coLUvó •) ^5 Cf\é^n- 
tuAf\5Ain a óéite g^n 001511c s^n piof cLÁif , 
cime ná c^f\cuif ne ^5 oeAócAft T)íot!> fex\ó ^ 
céite. Aóc óe^n-A T^ei^is a tiput 1 -a b^ig 
1 tn^c tlí 'Óiiibne, 1 t>e timóe-Att f é a óéite 
corhjiAic, axx\a\\, cimóedtLArm péitUorm 
pío-óbA-ó, -co ófUAit>-tkiitU£> cots-fríoó- 
rh^fi^ s^ot-ti^rhxvOAóA bu^n-rh^búAóA 50 
"ocus t>éim clAi-orhe t>o xx\ac fíj Úípe-pó- 
ctnrm 5«j\ teAfg a teAwn t> } á óot^irm, t 
corhrh<AOi*óe,drm an ^níorh f^in £ft cáó, t teip 
pn céi*o jm'iv 5C111T) eite t>o fUixM$ot> x\n 
^S 1 SAb-ánn %>'Á n-éi|\tedó t t)'^ n-^t- 
ótnnxvó lonnuf t\ac rraeáó-Ait) peAjx irmifce 
fSéit wA m^oi*óce mót\-gníorh a? « n-A 44 

OeAtÁfó "oe'n rhéi*o *oo jtárnis > OiAf\muiT) Art 
IÁ pAin *oe fluAg |\íg Úípe-pó-tuinn, *J 
Tnmcig péin ^Ati ptntiugA , ó5-Anpoi|v*óe^|A5A , ó 
Aip, t if meAnmnAó mop-AiseAncAo mójvói- 

tAÓ T)0 bí HlT)t|Ae Art g-Alfgl'Ó •] A teAglAÓ 

jAoirh > ÓiAf\intii'o An oit)óe fin, t if *otit>Aó 
•ooittt -otitonónAó "oo £>í muma^ fíg tífe- 
pó-ttnnn An ofóóe óéAT>nA A5 CAomeAt) a 
SCAfuvo -J a gcompAnAo aóc 50 mófi-rhófi aj; 
CAomeA*ó true av\ f\íg t>o ttncim f An lOfgAit 
pm tnAfi Aon (\ecÁó. 

T)0 ÚU5AT)Af\ Af Art 01*006 fW 50 tnxMT)111 

ajv n-A £>Áf ac *oo gAó teic, t 50 moó too ló 
t)o f Aims tli*oine ^n gAif^it) 50 n-A rhtnncifi 
niAf Apn |\e T)iAfi mtnx) OT)tnbne 50 fiAn^A'CAU 
Áic An óaca -j tÁtAift An £>uAitue, t niAf *oo 
óonnAipc fri Úí|\e-pó-ttnnn pÁ'n x>coióim fin 
iat>, gAtiAnn A5 inneAUugA*ó 7 a^ ójvougAt) 
a rhtnncifie 50 mótvóÁlAó ~\ A*oubAipc piú 
tÁcAif\ An óAtA -o'ionnf Aige -j beAg-nít) x>o 
•óéAnArh /oe tlmipe An §Aif5i*ó 50 n-A 
ititnncif, t 50 fAóA-ó -péin mAjt Aon fiú ■] 50 

•Odtlbf AT>A01f T)eA|A5-Áf tllT>1fVe An gAlfglt) 

50 n-A ú|aí ÓA05AIT) Iaqó lonnup nAóÁiceóóA*ó 
émneAó aca nÁ td'á f tioóc t>á n-éif a píogAóc 
nÁ a *ocigeApnAf pém 50 bjunnne An bjidúA 45 

nÁ 50 poi^óe-Ann a mbe<\t<yó. Aóc óe-Ati^ t>o 
ttpúóc-'óoipcexvoAfx r\A CAtA ce<AóCdfVó.d train 
1 scexuin a óéite, -] no jvÁinis T)i-A|\mtii*o 1 
t>zo\>aó t\a x>r\\éAVi-i:eA\y f-an zeAn^mÁil fin 
1 t)o ^aX> 50 c^é.dn-^'óAccA ^5 irm^c a óte^f 
^oite i 5Aif5i*ó a\k flUAigob f\íg Úípe-pó- 
ttnnn lonrmp 50 mbut) tiofc-A le v\-a tu^vó 
nó len-A fMipneif 5AÓ srríorh^i-óeAóc me-AtA- 
ó-Atm-A x>Á n'oe^|\nA > ó *oo t^tiAifu; ótitn qiíóe, 
T 'o'imtig péw Cfé t\A ftuxMgab 50 1^1^115 
pétn i pí Cífie-pó-ttnnn -a óéite -] ní tug*\ 
ti^ céxvo veA\\ vo goinexvó -j *oo cniirh-ge^- 
f\xvó 'oe'ii f\tiAt^i\ fin leif te r\eA\\z |\Airmce 

*n 'o-á t\aúa^ mtfie ne-Atti-eAgtACA -] xmi t>á 
tieitip t>eó*óx\ t)«^n-no í ótAicte^ó>d jMiti a 
óéite *oo fónfAt) corhfv<\c peAjvó-A poi^niAC^ 
^tgAjib xMtirhín f\e céite, lonrmp, x>Á vz^eA*ó 
neAt ó oi^te^{\ n-A St^Se tnói|\e 50 Cfúoc 
r\A bptnneA*óAó pif a fiáit)ce^ éif e lAtgtáf 
-Oiteán-di'óe T)'féAóAMr\ óaza nó cotfijvAic^ 
SUjtAt) T)'á bpéAóxMn -AfiAOti 'Dob' inueAccA *oo. 
VftAp fin *oóib,A5 f níorh a |Minncef\e céiteT an 
cí n-Á|\ soitie^vó 1 gc^t n^ 1 scorhfiac |\Mrh 
fvoirhe fin, .1. fí Úí^e-pó-cumn, x)0 í>í *o J 4 
ttuoóAt) 50 mópAri zau fin le rrufitD-titnUíti) 46 

r|\é<\ti-tiírtiu\|AA lÁn-lÁmfve 'ÓiAfvmti'OA uí 
thntine. Aóc óeAn^, ^é\\ b'pvoA au *oíf 
•oe^vglAoó fAin A5 cocugAí) a fAnince f\e 
óéite, rug *OiA\[\tntíiT) béim ctAitmie *óó 
i 5Coríi5Af\ ha CAom-Uíifuge -] a rhtnnéitstit; 
f^oic a óe-Ann *o'á óotAmn Af\ aii lÁtAif\pin, 
*l cotfirhAoróeAiiti T)iAfunui , o An gníorh fAin 
50 móf\, 111*0 n^|\ t>' 1011511^*0. 

*OaIa tli*oif\e ah §Aif5i*ó, ah peA*ó *oo ó 
*Ou\f\mtn*o i An |\í a^ CAtugxvó, *oo étiAi*ó pá 
ftuAigab fíj Úípe-pó-ttnnn mAp aoíi te 
11-A t|\í óao^ait) 5Aif5it)eAó l gábAit) T)'Á 
n-oifiteAó *[ *oÁ n-AtctitnxVó •*[ *oA *out\éAii- 
c^eAfSAifc lormtif 511^ útnceAT)^ uite toonn 
f\e fconn Af\ Ati Iacai^ fin acc beAgÁii *oo 
cuai*ó 1 muiing™ a \\eAtA pó gteAtincAiti 
*oo|\óa *oi^tfiAit\e T)o-eótAif i £ó ónocAib 
copfVACA mAGit-Cftéitie. 1aj\ fin cem tli*oif e 
ah g-Aif5i*ó ] T)iAftntn*o 50 n-A rhtmicifi 
-o'iotinfAiSe An t>úvia *\ at\ «oeÁg-Afitnf fin 
|\íg Úípe-pó-ttmin -j *oo óm\\eAX)A\\ ^aó a 
f\Ait> fAn 5CAtAi|v 1*01 f\ ófió t lormrrmp aj\ a 
SCurriAf pém -j ctiipit) CfUiinnitigA*ó ajv An 
méi*o *oo rhAi^ *oe ftUAigcit> iia cjiíóe, -j 
CA5AIT) tnte 50 hAon-lÁúAifi -] geAttAX)A|\ tiite 
tieit utfiAt tif\f aitiac *oo tliT)i|ve An gAifsró 47 

•j *oo f\íog<voAt\ "o'Aon AoncAift é -| T)0 ótnjAeA- 
•oaja -a ifuonn fíog*úA um a ceAnn. lomtúfA 
*ÓiAf\mti'OA, AT)UbAific gup rhiciT> teif *o«t 
■o'ionnfAige £mn -j da pémne t ^tifv b'£AT)A 
leif t)0 bí fé ^An Aon focAt t>'á rgéAtAib 
•o'á fioccAin, i 50 mbtm j\ó-olc teif a rheAn- 
mAin gAn €UAf\Aif5 ConÁm nÁ a ótn*oeAccAn 
mAf\ Ati gceATmA *oo beit Ai^e. 1f AnnfAW 
•o'fiAfftug tli*oiiie ^n gAipsit) *oe 'ÓiAfrnitn'o 
cá tiÁic aj\ gAb ConÁn nÁ a óuiT>eAccA, nó 
cÁic Af PÁ5AID fé ponn mAC CtirhAitl via 
pAnnA 5tAn-Áitne 5Aet>eAt; giijAAb Ann- 
fAin T>'mnif T)iAf\tntn > o fgéAtA An 5 1o1 ^a 
T)eACAif\ -] a óApAitt o túf 50 •oei^eAt). 
"tHAifeA-ó/' T)o fÁi*ó tli-oi|\e An gAif5i*ó, 
"imgim-fe pÁm' Af\mAib gAifgi-ó *oo |\éip 
mAf\ poitlfigeAnn m'mcinn 7 m^AigneAt) *j 
m'eAtA*ónA 'OfAAOi'óeAccA *óorh-fA gupAb é 
A*óbA|AtAc mAC 1ol/OAtAig cÁmi5 mf nA 
|\ioócAib fin c«5Aib-fe -j t^S bup mtnticift 
leif 50 Uíft UAif\n5ií\e, oifi ní ftnt fAn 
Squnnne ceAÚAfóA *otiine if íia T^AOi-óeAóc 
"j 'oiAbtAi'óeAóc nÁ é." t)uT) ttnnneAó Lút- 
gÁifieAó T)iAf\mtn > o iaja gctop An fséit fm, 

T gAb A5 5AbA1i A ÓeAT)A A5 tllT)1t\e AVi 

gAifsit) 1 as a ceAgtAC. "mAirexVó J " Af\ 4 8 

UiT)ife av\ gAifgit), " ^aóav-^a t tfon mo 
úe-AgtAig as zaX>a^t: neipc a\\ t<Árh juoc, 
5ibé^itAT) vá}\kt)iX) An •corn-am i n-A vaóa^" 
t)u*ó U1tgÁi|\eAó T)i4f\muiT) 'oe'n ótn-oeAóc^in 
P n > 1 stti-AifiT) f ómp^ t) , ionnf^i$e an óuaiíi 
1 xMi ó^Uvó-ptnfc ba neA\>A *óóib, t t>o 
liuttrhtngexvó a ton^A t a tUAt-tbápcA teó, ~\ 
cei*o ionnc-A i<Af Y m 1 *° etigfovoAA n^ f eótc<\ 
it-bfie-dCM lot-tMfcAóA t n<A bf\éit)e foLAfOA 
fniit-fugtie t stUAifit) Af -peAt) íia pai^se 
jMtcrhxMfe t?íojvóoirhne ^5 tops *j ^5 
cófungeAóT: <á rh«inat\e, t ní ti<ditf\ifce^ji 
fgé^tAi'óeAóu oj\t'A 50 -póit, 6if\, if miti*o 
tirrn -pttexvó ^|\ porm -j aj\ aví vpums v'fAn 
1 n-<a foóxM^ A^ btm nA CxM^^e pe-Aóc eite. 
X>áIa £mn, t>ob' 1011511.4*0 teif pém 1 teif 
An méro T)o tM 1 n-x\ poó^i^ nAó ^í\a\\ava\k 
Aon focAl *oe f^éAtdib > ÓiA\\muT>A 6 vo 
ctixMt) fé fiiAf ti^c^ cum 11 a cAifipse i 

ATWbfUVO^ VÁ íf\AC f 1 'S ^ tl1lÍt)ÍÁ 50 
^AÓAVAOMf péHI T) , 1,AfljlA1 , Ó fge-At *OÓlb T)Á 

mbu*ó coit te porm é. íf t3ei|\i*ó bu^ró ■•>] 
be^tiriAcu," apfhofrm, "i *oob' f e^ff tirm 50 
•oaocpvó *oíb finn pém T)0 bf\eit tib." X>ÁIa 
ctomne fig via bltiTHA, 5AÓ a ^ua^ava^ 
*oe óÁbtAi > óib qunvóa fugne cnáibe jwi U11115 49 

•oo óe^nsLdTMj; 1 n-oi-Ait) a cétte ut) 50 
•OAinseAti *oo-f5Aoitce *j uéit) fiAT) *oe téim 
lúcttiAií\t^n-úApAi , ó 50 héú*ocí\om earuriMil 
A[\ rriuUAó riA OAi^nse ce<Ann-g,Aif\be ctoó- 
AirhjAéi*óe fu^f, "] ^115^-0^ cexMin n^ céit)e 
teóT *oo tA^A\w^eAX)A\< ponn -j ax\ x>ÁpeA\\ 
•oéAS eile f m T)'£émn 6i|\eAnn , oo tM m^ Aon 
teif 1 n-^gAit) wa c-Aij^fse cinn-cpteAtfiAine 
f UAf, t T>o §AtMT)Af\ ^s f itib^t n^ cpíóe -j *oo 
te^íiAT)A|A to|\5 > ÓiAfmtiT)A 1 ngAó Áic 1 n-^p 

§Ab f é tló 50 V<ÁW£AT>AX< AV\ COtMf\ -J T)0 ptlAfA- 

AT)At\ tops ^ bpéinne^t) -j nx\ tipe^-o^LAc 
as corhjvAC Ann, -j *oo óonncAT)^ piiigex\lt 
Ati peóttriAig 'o'pÁs-Aift T)i-AfurmiT), m-Ap iiáfi 
6aic f é £UigeAtt bró fMtri. Híofv óMn T)ói5xMi 
caíi -ooconncA*OA|\,dn mA|\CAó |Mti rhtng xmioij\ 
5-dó-A n*oí|\eAó t>'á n-iormf\Aige, -j e^ó r>At- 
Áttiinn *ou£>- , óorm faoi, *] nu^ri óf\-£)ui , óe f\ip 
1 iAttdi*o é-A5fArhAit ójró^ xM|\, -j tn^jUMó 
-oéiT>-ge,At x>At-Álu\nn T>eAlX)-óAom 1 nstdc- 
1-áltAiT) Ati eió fin. O11115 fé a\\ avi lÁtAi\\ 
~j T)0 be-Anntng fé T>^ionn -| , o , £i<AnnxM£> 
éipeArm -] T)'f e^|\ £Íof\-ó,doin jMilce poitrie, 
-j coipfcpe-ann ceó|\Apó5 t)'porm -j C115 t^rh 
CxJ^ a ttiUgxM-o t fípeAnn teip é, ^ AVubAipz 
leif nÁf rhAiú An c-ioíiat) corhntngte .an 5o 

c-ion<vo pAin iAf VE ]0 V m,Afid*j móf-fAipfise. 
gUiAipeAnn ponn teip iaj\ fin 50 n-A rhum- 
ci|v -] iaj\ mbeic acai*ó £at)a A5 fiubAt *oóib 
*oo óonncA*OAf\ ha píotÁi'oí f\íog*óA t\ó-rhóf\A 
1 An óAUAip óUAnnA ceAjvoArhAit 7 teAp 
cufiA'ó ") CAitrhíleAt) Af pAicóe nA cau^ac 
ipceAó, 7 1 n-A "oiAit) fin *oo i\mneA*ó pot- 
fVA5A*ó *óóib, 7 iAn n-A bpotjAA^A'ó, €Án5AT>Af\ 
Aoip ceoit, oifxjriTíe 7 eAtA*óAn óuca An peA*ó 
•oo bí a bpfvomn *o'Á titUrmgAi!) *óóib, 7 lAfi 
pn cÁn^A-OAfi tucc peA"ómA 7 FfieAfCAit An 

"OÚnA 1 T>0 CÓgbA'OAfl bÓ1 jVO AtCAÓA ÓjVOtMgte 

óf c|tiofCAtAib cotri-glAnA cutfrotngte 7 *oo 

polAlgeA*Ó 1AT) T)0 f5Óf\A1T)lb fSIAtfl'ÓA T^An- 

A|\CAib "o'it-óineÁt ^aca t>aúa, 7 t>o f M'úeA'ó 
nA fÁf-ftógA fm *oo |\éifi a n-UAifte 7 a 
n-AtAf'óA, a nT)úcóAif -j a n-AnmAnn, 7 níoj\ 

CUI.peA'Ó- íf^At i n-10nAT) tlAfAlL nA T>AOJt 1 

n-ionAT> ftAite acc sac Aon 1 n-A ionA*o 
óínnce coifi-ótnbe fém, 7 T)o *oÁiteA*ó *oeoóA 
*oiAnAT)eAg-rhAifeAóA *oo nA -oeAg-lAOóAib, *j 
biAt) ntiA neAfh-Áff ai*ó T)o nA pémneA'óAib, 7 
píoncA pAtcrhAf a píofv-tiAifte t UonncA f éróé 
f ó-rhitfe *oo nA píof-UAiftib 7 *oo nA tiÁfo- 
rhAitib ^tifi bu*ó meAfstA meA*óAif\-óAOin 
1AT), 1 níof óuirhm U> ponn 50 bptiAifv fé 5i 

fUAfh cigeAf T>o -óéAnArii AifA -oob' peAff\ ná 
fAin. Uf\í tÁ -j ceójtA oi*óce *oóib aj\ An 
op'ougAt) fin 5^n eAfbAit) bí*ó nA Aoibnif 
opttA, -| 1 gcionn ha \\&e -j nA hAimfifAe fin 
*oo comó\\&t> AonAó -j oif\eAócAf te pig ^n 
T>únA-j te ponn t te ftuAg íia cau^ac fAin, 
-] if AnnpAin -o'piAffung pionn *oe cia tié 
péin i C|\éA*o *oob' Ainm T)ó? " Cf\íoó nA 
Sojaóa An cfiíoó-fo/' Af\ fé, "i if mife ip fií 
uif\pi, -j cÁiu 1 bptntiT) p^nnA gtAn-Áitne 
S^etfeAt te 50 bpuitip Afi uacaí) r^uAg 1 
foóAiT>e ? " TVinnip |?ionn fgéAtA An jiottA 
T)eACAi|\ t)ó ó túif 50 x)ei^eA , ó mA^ *oo 
cÁini5 fé ■] tnAf\ a -o'imtis fé uaúa, -| mAfi 
-oo JU15 CÚ15 peA|iAT)éA5 A|\ rhum a geAfAj\Áin 
•00 rhAitib nA pémne teif. " 1TlA1feA•ó, ,, aj\ 
j\í nA So[\óa, <í T)o-béAp-fA do *óóicm ftUAig 
1 f ocAi*oe "uinc, *oá mbeiú a n-eAfbAi*ó opu 
■j *oo béAfi péin congnAtti *ótnc ^n peA-ó buf 
peimvoe leAc, -j $ibé aijvo *o'Áifvoib Aty 
•oorhAin 1 n-A |aacai|\, f\ACAT>-fA teAU." 

tlíofi óiAn *oóib A|\ nA hiomjAÁit)ab pm An 
c An /00 conncA-OAji An bumn-giottA cufiAip -) 
An cá|V|acáIaó ftige 1 n-A péim fó-f\eACA "o'Á 
n-ionnpAige. UÁmi^ x>o Iacai|\ -j cug tirhtA 
•oo'n píg 1 piAfftngeAnn An |aí fgéAtA *oe. S^ 4< S^éAlA mÓfVA OlCA tK\ttK\|MÓA A^AHI VU\C } 

a |\í i a cigeAf\nA/' a\\ fé, " nó 50 n-Aif\rmg- 
teAjA peA^ jMicce, sAineArh mAf\A, *otnlte 
pe<vÓA.\ 1 peAtinA neírhe, ní tiÁiprheóótAn a 

bpUlt *DO ton^Altí) *] T)0 UlAt-bÁfACAlb Ag 

gAbÁil ctu\in 1 CÁlAt>-pm\yz 1 n-imeAl ru\ 
C|Aíce feo A-gAZ-fA, i x>o lé^eAT>Ap f^eirh- 
eatCA *j f^Ainne^-bti^i'óe^tACA fÁf\-UiAice 
pÁ imeAt *] ipÁ oif\úeAfi riA cfúce-fe ; *oo 
pinneAT)^ cf\eACA*] Aif\5úe-j t>o loifgeAt)^ 
•oúntA 1 T>eAg-bAilue -| vo ti\&\tfbpA l 6 bjutg- 
AiT)ce "] biACAig, pémneA'úA -j peAp-óstAig, 
1 T>eijAiT> các gtipAb é fií An *oorhAin acá Ann 
iAf\ njjAbÁit jtfge x\n T)orhAin, *j 'oob' Alt teif 
An óf\íoc-f a t)o cu|\ pÁ gom 5A01 *j ctAi'órhe, -| 
a neAf\c -] a ótimAf *oo beic tnftfti mAp 5AÓ cí|\ 
eile T)Á|\ gAb fé." péAóAnn j\í nA So\\6aa\\ 
ponn, -j £1115 ponn gufiAb A5 iAf\fiAi*ó con- 
gAncA A1|\ £ém *oo bí f e, "] if é A*oubAif\c, "TlÁ 
bícrú eAgtA nÁ UAtriAn ofc, 01 fi t)o béAjipA*o-f a 
1 An tiiem auá im' f oóaija Annf o neA|\c Á\\ tÁrh 
\\\oz, "| T>o-beipim tno b^iACAf\ fíojv-iAOó'OA 
-útnu, t>á mbeiT)íf piAnn éipeAnn tiile Af 
lAjifiAiT), mAj\ acá ConÁn -] nA ceitf\e pf 
T)éA5 acá mAitte fup T>e'n tvpemn, nAó "o'Á 
'ocójnngeAór fACAinn acc pAnArhAinc a$ 53 

consnArii f\ioc-fA, av\ pe<vó *oo belt ftiiAg 
eAóqv\nn it>' cíja." X)ut> ^AOitceAó túú- 
gÁipeAó f\í nA SopóA C|\éf nA bí\iAtj\Aib f in, 
1 iaj\ fAin T)0 cui|\ fé cionót -] oomftigA'ú 
Ap a rhtnncip Af ^aó Áijvo -j ^f 5AÓ lotixvo 1 
|\AbA*OAfi, -| gtuAipeAnn péin -j ponn 50 
mAiúib a ítiuinci|Ae mAji Aon juú T^ionnfAige 
f\íg An *oorhAin 50 n-A tfmmcip, -j cti5A*OA|\ 
jui aú aj\ A*óbAt-rhóf\ 0jA|\A"j beAnAiT) a n-Aifi^ne 

1 A n-éAT)ÁlA *ÓÍOt3, -| CtJIfUT) 1 |\AOt1 tTIA'ÓmA "] 

móp-teitrhe ia*o "o'lonnfAige a toingif, 1 Af a 
!iAittefin T)0 {\ónA"ó|:opton5po|\c meAntnnAó 
inAfgAtAó -OAomeAó *oonn-p 51ACAÓ te mAitib 
-j te móf\-tiAifli£> nA SopóA *j tepionn 7 av\ 
£émn óf imeAl-t>ó|TOAi£> Ati Aigém, óf ciurhAif 
An óiiAin Ag )?Ai|\e -j A5 pop óoimeÁ-o nA f^tiAg 
n-eAócfiAnn f Am, -j "o'Á -oceAfA^Am pém a^ 
ceAóc 1 *ocíf\ nA ceAóu A5 T>éAnArh T)íte nÁ 
*ooóai|\ "oo'n ófvíc. t>u*ó rhAócnugA*ó meAn- 
mAn 1 but) tuon^nA^ Á*óbAt-rhófi te fig An 
•oorhAin -] te n-A tfmmcitA CAcugA'ó nACorhfVAs 
T)o*óéAnAtti fuú pém 1 n-Aon mtf f An *oorhAn, 
ói|\ T>o gAb féA n-ti|\trió|A 50 ntn^e An óf\íoó 
fin, "j but) tiieAfA teip nÁ 5AÓ longAncAf 
eite An tongpofic fin T)0 C05 -j x>o f\mne 
ponn -j a fttiAg mA|A Aon f\e f\ig nA Sojica 54 

A|\ a óorhdijA, "] é pém -\ flUAg An *oorfiAin a\\ 
ci a nt)oóAif\ i a n*oíogoÁtA *oo -óéAnAtfi, "j 

A*OUt3A1fAC 11AÓ cu aía pém lUA"Ó tlÁ lOtnfAÁT) 

j:eAf\ n-éij\eAnn pÁ goit nÁ pÁ gAif$;eA*ó, -j 
50 nxnogAtpvo pém aj\ éijunn ceAóc pnn 
rhic ÓurhAitX a\\ a óeAfAc-AgAi-ó a$ cAcugA-ó 
l^f) 1 5° 5QtnppeA*ó A|\ óionn lonnrhupd "j 
éA*oÁtA í lonntif nÁ hÁiceóóA*ó émneAó t>o 
ftioóu 5^e"óiL S^Aif ™ic Hunt true pémtifA 
pAt\fAi*ó í 50 tojiÁc. Ia^ fvÁ*ó Í1A mt>t\1AÚAf 
fin *oo'n fíg, x^éifug tnAc uAiti>f\eAó aU,ua 
*oíomfAó T)o tM A5 |\íg PfAAtinc aj\ An mó|\- 
ftuAg fin 1 t)piA-ónAife An |\íg -| óáió 50 
coicóeArm, -j if é at>udaiia€ jAif Ati f\íg, " Dem 
bjvíg t)eAg x>e fin, ói|\ fiAóAT>-f a t tíon tno 
teAgtAig, •) if é a líon cfí ÓA05AIT) íaoó, *] 
*oo t)éA|\pAT) ceAtin fmn -] íia 5ceitf\e ttpeAfi 
rméAS auá 1 n-A poóAifi tiom -00*0' tÁtAif\ "] 
TnóeAnnpvo f\í riA SopóA -j cmnpeAT) Áp a 
rhuincitte." T)o gtuAif rtiAC |\íg Pfwmc 50 
tíon a ceAgtAig, -| if é pubAlt guilt rhic 
tí)óf\nA -J OfSAifA rhic Oipín pÁ neAfA *óó iaj\ 

n-QWt 1 T)UÚA 'ÓÓ, "J AT)Ut!)íAAT)AtA ^tl T)Á £>eitip 

beó-óA •] Ati t)Á onóom óaóuaca -j aíi *oá teorh- 

Atl tÚtttlAf A "] An X>Á Af\f A1*Ó AiniA|\ítlA|\CAÓA 

Áig -| io|AgAile, ó'f 1AT) pém pÁ neAfA *óórb, 55 

fiAó tiiirieoó^'ó Aon *omne "o'^iAnriAib 
éipeAtin nÁ *oe ftuAg íia So|\óa puititigA*ó 
nÁ poijvú eAj^At) X)0 •óéAnArh ofijiA aóu a 
fi*oéAnpAt)AOip péin ; -| AT>uftAif\u OpsAfi te 
5ott, " Ó'f uupA if rmoncA t>o pf\orhA*ó 
"l t)o pé^óA*ó 1 5Corh^A5 -] if tnó a ótii|\ 

'DOT)' f AtA 1 5CACAltí> -J 'DOT)' ÁfVO-01fVÓeAf\C- 

Af i gcorhtAnriAiti), tei£ *oorh-fA corhfAAC 
te mAC f\íg P|\Annc -| T>eiti-fe, a jtnU, a 
rhumcift t>o *óioti5t!>Ait." AonctngeAp gott 
fin *oó, géjA teifs teip é. T)ÁtA OpsAip, iaj\ 
fin lormfAigeArm péin -| íyiac f\íg ffiAtinc 
a óéite, t Tjob' é pin aii pi-óe thah -oáiia, -] 
cti5At)Ap f^tA'ó AtgA|\b AiniAf\rhAf\tAó t>'á 
n--A|\m,Ait) 1 5compfiAi£> -] 1 scneAfAit) a óéite 
gtifi úoirhtijAifeAt)Af\ a scjvdoifeAóA cf Atin- 
f eArhpA c^o-^Aifipinse -oo'n óéxvo gteó fAin y 
t)o ótiAUAfi 1 rntnnigin a sctAi'óeArh gctAip- 
teACAn scotg-f Ao£>f\Aó 5Cúit-f\eArhAf\, t p o 
gAttfAt) A5 teónAt), Ag cottA*ó -j a$ múóA-ó 
AoeitegAn CAOtfmAt) ^Ati coigitu ^An uAipe 
5AH cjuiAigrhéite fie peAt pATM AitnptAe, 
icmnup 50 mbtn!) pAtfiAtuA fie tieAfAib íia 
f twit-lirme ^otA poijA-'óeifxse *oo £>í A5 f iteA*ó 

Af A 5CféAÓCAlb -J Af A gCtieAfAlt). Cn!) 

cftáóc, níop rhiAti -j níof\ rhúipeAc te tiOpsAjv 56 

ueAó f\Ati *ootiMn T>o óongbÁit teif péin t>o 
Lát-Aifi óaúa n^ óorhlAirme -| bu*ó tuvóruÁi|\e 
teif TMombu-Ait) óaca *oo beit ^ige -] pifv Ati 
T>orhAin a\\ 5AÓ teit *óe T)'Á pAicpn, *] leip f m 
TyeifAig b|Aíogrh-Ai|\eAóc -] b^ff-^i^eAnuAóc, 
mif\e -] me<\niuAin, "061116 *| *aáp acc, UAbAfA -| 
AinrhiAn jMn 5CAitrhíLe-<vó, -] *oo gab '00 
béime<dnn,dib bOfib-ne^ficrhAf a bAip aj\ tfi^c 
|\íg pontic 511^ bAin x\ óe^rm x>Á geAt- 
bpÁgAit) 1 bpiA'óriAife ha fUixMge» 

1f Annfin *oo tó5b-A*ox\|\ cf\otn-g^fifcA 5-áib- 
te^xóA m gAó tonspojAc, e^vóón, 5^1^ óof gAif\ 
T corhrh-Aoi'óce 1 tonspofAu f e^f\ ti-éifeAtin, 
1 5^1^ óAomce -j outfit 1 tcrn^po^c fig An 
■oorhain, t géfv b'é Jolt but) •óéi'óe^riAige 
^5 T)éAv\Axft a peAttmA péin, pÁ cfom-gteó 
zpéAn-An-pA-óAó -j -pÁ fi*óe f e^b^ic -] p^ mif e 
mAtgAtriíiA *] pá fuiACAfi 011^*0 m^|\ x>o bí 
5ott ^s "out -p^ ttiuinci|\ true f 15 via bpjwmc 
"] *oo g^b t)'a leótixvó, "o'Á te^vofuvo i ^o'Á 
rroiAn-ttáftigA'ó ^tífv f^5^ 1 ^ 1 ^- A scopp^ib 
CAirhmgúe "j 1 n-A gcofAifi ófó ixvo m ^aó 
Á\z 1 ti-A n5Ab^T)A0if. T)o ótnt)i5 tnAC 
Át^fAó éAótAó lot-gomeAó Oifín tfnc firm 
te golt f\An méiT) *oo jniAifA 5-AI1 'oíóeAnnA'ó 
Aige T)0 teAgtdó -| *oo rhtnnuifi rhic fúg 57 

Pfwmc ; i ní -óeAóAit) j:eAf\ mnifce fséiL 
nÁ mAOi-óce móf-gníorhA Af *oíott ^An *oí- 
óeAnnA*ó ó t>uilUE> -oiao^aoa T)ÁfAócAóA 
cotg-fAObfiAoA 5Aot-nAtfu\i*oeACA nA T)ífe 
•oeAg-tAOó fxMn. }-\\ "ouftAó wibf\ónAc *oo 
tMoTDAfi n tor»5pofic fí$ ^n *ootfiAin vo óurhA 

A ^CA^AT) •] A gCOtnpÁnAÓ, A 'OCjUAC *| A 

•oageAfwiA ; t pÁ f uftAó f 01-rheAntnnAó T)o 
bÁ-OAf 1 tongpopc pinn true CuifiAilt "] píjg 
tiA Sojaca An CAn fin. 

1TlAf\ fin *oóit) 5«|\ éifug An gf\iAn gtAn- 
juntneAó aj\ n-A X)á\\ac sujtdt) Annpn 
T)' f?iA|?|Auigfí An *oorhAin cia*oo rhAiti£> f\íog 
nó f\o-j:tAic T)0 tM 1 n-A focA}\\ *oo jiaó-A'ó *oo 
•óíogAtc rhic j\íg nA typfuxnnc -j a rhuincipe a\\ 
ponn íwac CurhAill "] aja fiAnnAift éifieAnn 
"j a*ou1í>ai|\c 5ti|\ rhóp An nÁipe "óóit!) a Léi^eAn 
le ceit^e ]:eA\\A -oéAsxtw *j t)íogt>Áit, éiftLeAú 
1 eAfftA'úA mópA a úaX)a^z ojipA. 1p Ann pin 
-o'éifug An triACAorh tnóf\mAC|AígnA hAn\Aice 
1 bpM*ónAife fig An T)orhAin t AT)tit>Ai|\c 
50 fiACAú pém 50 Uon a teAgtAig •] a tíium- 
cife *oo *óíogAit rhic f\íg PfAnnc *j a 
rhuincij\e A|\ piAnnAift OifeAnn, -j jao bu*ó tié 
Uon a teAglAig 1 a rhumcifve An CAn pin c|\í 
ÓA05AIT) péinnix) pío|\-óAtmA *oo 1Mo*ó aj\ 5 B 

tmUedrh -] Afi zí\a\\a\"zaI A^e pém *oo gn^t, 
"j teif fin t)o óUAit) 1 'ocífv 50 n-A rhtnncifA, 
1 if é potMt, cloinne f\í§ via h1n*oiA .1. 
pe^t)Aó i poilcleAfrAifi jm ne^fA *óó, -j 
*ou£>fv<yo,Afi fin 50 b^e^iAooA-o^oif péin 
corhfMC tfnc |\íg Apiece. A*oub<Aijit pionn 
r\Áp b'piú, fAi'O'oo £>ÁTMf\ mAitle |Aif pém, 
cotfi|VA5 n^ CAtugAt) T> , i,Af\fVAi'ó Of\f\A -j n^ó 
fVAóATMOif óum <An corhfvdis fin. xVouttjXA- 
•oa^ |Min, muriA téi5pi"óe ixvo pém óutn corh- 
^15 ^n Lde fin n^ó bei*oíf a\\ cvntte^rh r\Á 
a\\ zua^a^ záí xMge rriop pAiT>e, *] a tei^e^n 
T)óit) a 5Ctú i a n-oitvóex\f\aAf t>o óti|\. T)o 
téi5 pionn x>ói£> T)ul óutn An óorh|\Ai5 1^|\ 
n-A |U*ó t)óib 50 n-imteóc^-OAOif tnunA 
téi5pt)e. X)áIa t>a ítíac f\íg ha ti1nT>iA 1 
rhic ^1$ Apt^Mce, T>'ionnfMi§eA*a4f\ a óéile 
50 pe^g-Ao pop-eAifcÁupveAmAiX, Am-z\\éAn 
-j 50 f jvaoó-oa poijvniACA poAfiAtiiAit Ainrhín -j 
but) t)i^c|tdó t)úi|\-c[vé^óCAó *oo-iongAMtA 
An T>eAX)Art ftn ; -j jm ti-AfvóAóCA oLL-óOf\t) 
-AinMf\rh^|\tAó An uf\LAi*óe fin ? -j i^fi f\occAin 
typeAjvoAo iyiac fíg na hln*oiA -j Wn 
rh^CAorh tnó|\ ctim a óéite X)0 ^aX)ax>a\^ a% 
CfeAf5|\^*ó -j a% zpéAn-zuApsAm a óéite 
5tif\ ótof 1 n-imi5ém uaca a\k -&aó cAob 1 n-^ 59 

-oamée-Att coise^TMt via gctxM-óeArh r>'Á 
^corhmbiiAt^'ó ^ fi-AtipÁn via f^ e ^§ t> 9 á 
^ÁtAi) i fs^rhAit fSiAt tm rsolcxvó -| if corh- 

tU-AÚ "DO te,Af5-AT)-A01f A Óélte T>'Á LAtílAlb 

•oe-AfA t ctí,-j bti*o tiionsrnvó, iomopf\o, fiAiif- 
g^ptA re^|\b-gtó|\,AóA tiA mb-A'ób scíocjvac 
SOAinceAó óf cionn n^ bpemne^yo *\ via 
bpodfi-ósLáó ^s iAfflVAi*ó potA -] peólrh-Aig 
o|\|\a T>e tof\A"ó bof\b-béitne<Ann n^ ^cuitAt) 
5U|\ 'oíóe-AnnAt) m^c fiíg n^ íiAp^Aice t>o 
ójiAit-béimeátinAitt bOf\b-neAfu;rhAfVA rhic 
jtíg ha ti1n*oix\. tlíof\ té-átAtiAi'ó éxxlAigte^ó 
beó *oo rhtnncifi fíg n-A tiApfxMce tiaóa^ 
TríóeAnnxvó teif aít TMfVA triAc jMin f\íg n^ 
ti1iroi<A, An pe-A*ó "oo bí p&Afvó-Aó ^5 T)é>An-Arh 
xmi óotfiftAis fin. T)o tóg pe,Atvó«Aó x\n ce-Ann 
teif T) , ionnfx\ige pmn -j nA pémne, *j btm 
ftibAó fot-áf aó *oo b-Á-o^ i tonspofu: £wn -j 
|úg riA SopóA An oi*óóe fin, *j p-Á meif\cne<dó 
mí-rheAnmn-Aó X)uX>a6 x>u\)\KónAó t)o X)ÁX)A\y 1 
tongpofu; ftíg ^n •ooíhAfn ^f\ rhéi-o ati -áip 1 
nA he-AfbxVóa 6 £iorm •] 6 n-A rhtnncift. 

UugatxAji ^n ovóóe fin 50 tiéipge 5f élne 
aj\ ti-x* b^|\Aó, 5U|\Ab xMir»f,Ain 'o'éijug f\í 
Ati t)orhAiti •} *oo tAb^m f\e n -^ ttwitn"ctn t>o 
gut ,átvo rh<5f\ f ottif-gt^n -j ip é -A-oubxM^u, oo " 11 AC 1K\|\ T)íb A f>pUllCÍ T)e ClAnnAÍt!) fUOg "J 

j\o-tigeAfmAi au t)omAin im' pocAifi -j itn' 
£At\f\A , ó Ann^o -j ceitf\e peAfVA TtéA^ a hiAf\tAf\ 
nA hGójipA a$ ctj|\ ti>uf\ n-Áip *■] 15nifv n-eAf- 
XyAXyA 50 lAeteAtfiAit, a^ T)íotlÁicf\iugA*ó £>uf\ 
n-oAome, A5 mAt\£>A*ó t a^ ciOf\f\t>A'ó bup 
rmteA-ó, 1 <mAC fig pontic -j triAC t^g 
ApjiAice *oo ttnam jaiú, -] riAó 10151*0 *oo 
fUiAigcib da Cftíce CAtugA'ó nÁ corhpAS t)o 
t)éAnArh acc iat) pern A5 T>éAr\Am v\a n-éAóc 
1 via n-ACAcc fiti OfVAiti-fe, -] c^éAT) T)o tteifi 
of\Ait>f e 5Ati *out "o'Á n-ionnfAige, *j <oiof triA 
TMtiA T)eAg-fUiAig -| t>tnt>ne qiomA coifc- 
eAtfitA t>o t)|Aeit lib t biAft t>Ait)t) t fcpAW- 
eoin x>o *óéAn <\rh , ó : ío£). ,, A hAitte ^n gfiiofCA 
1 At\ imi)eA^stA f aw ciig An fi pof\ tnAici£> 
a rhtuncife, *o , éifvig a rhAc inóf\-rheAnmnAó 
péin -j AT>utiKAif\c 50 f aca"o -péin t>o oorhfiAg 
teó ^n ía f Am, -j nAó beA^^At) teif aóc ah 
oifeA'o *oo ctAnnAib |\íog -] jAO-ptAic t *do tM 
T>e'n tvpéinn Ann -| 50 T)CAbAtvpAT)Aoir a 
gcmn teó óum An |\í§. 

lomtúfA rhic |\íg An T>orhAin, *oo óuai'ó 
1 T>cíf\ i *oo biiAiteAT)Af a fgiAtA 50 tonn 
toifgneAo-j t>'ia\\\\at)AV corhfAS A|tponn**j Af 
a rhuinci^ . TViajija pí riA SopóA é f?éin t)o 6i 

léigeAn óum An córh^ig pm. "tlí léi^- 
pexvo," ^|\ pionn, " óif\ ff pirn' cuAifittt-pe 
CAns^o^p tndp ip cóirh-Uon a bpuitim-f e Atin- 
po -o' p^nnAió éi|\eArm a tÁn^AX>ó,n fMin, 1 ip 
cuitie cóirh-óe^|\c Áp ^corhlAtin, ói|\ ip 
^rhtAit) azaiyiaow ^Ati iom<\f\ad nÁ e^ptiKdit) 
a\\ óeAóz&n A^<\\nn." 1p AtfiUMt) r>o tM pí 
Ati 'oorhAin An ZAn pm -j 'wgeAti ÁlAinn Aon- 
zurhA*ó A^e a\\ An tnóp-fluAg p-Attt, -j ip í 
*ootf f e^pp T)94ttt "J T)é<\n^rh, mne^lt -j év\- 
^cops x>e rhnÁiti> tiA c^tnnne ceACdjvóA 1 n-^ 
corh^impi|A, "] ip é •oob' Amm t>i U^ipe c-doift- 
ge*\t, mge-An píg xxn "oorhAin, *i x>o úug pí 
ffiuc rÁp-ÁttbAl peipce i ctnle cfiom-gfvÁtM 
•o' £ionn m^c Curh<Mlt ají a Áitte i x\f\ a 

Htffg&áWtfr, *J T)0 gU1T) ft A llAC^ip p-A ÓeAT) 

•oo t&X)Ai]\z *oi *out T)'péACxMn cottipAi^ An 
lAe pin, i gup *úócAme ouaw An óaza vo 
tieit a^ a rhtnntifv pém a\\ An *optim5 
^tlitiup'óA Ati-AitniT) fm .1. pi^nn Bipe^rm, a 
bett óp -A ^corhdip *j Ty-puvon^ipe opp^. 
CexvotngeArm ah |\í f <\m *oi. T)áIa £irm -j a 
muincif\e *oo ótixyo*\f\ 1 n-A n-4f\iYu\it> -j 1 n-<á 
n-éi*oe<<yúAit) *] T) , ionnp^igeA*o^p tn<\c pig An 
-oorfiAin go n-^ rh^CAib píog gup ^n <Á1C 1 
]\AX)AX)A\yj -] a\\ poóu^m a céite *óói£) t>o firm- 62 

eA"OAfi corhjtAj; C0I5AÓ céA"opA*óAó cpoit)- 
e,\rhAil corh-ofAo-oA, *j *oo oorhfiAig mAC pig 
x\n T>orhAin t An tlí péinne le óéile ~\ x>ob } 
é fin ^n corneas CfiéAóCAó cfuú-eAgtAó T An 
corhtAó cofg^Aó céA-o-goineAó t An •oeAbAi'ó 
•oiAn xríogbÁLAó t An lonnfAige nAirfroeAó 
neAfh-óAfvtAnnAó -j An c^eAf CAi*ótifeAó 
Cf\om-goineAó. Ci*ó cjvácc, "000' é qtíoó 7 
poijAóeAnn An corhpAig fm ^uja -oioeAnnAt) 
mAC fiíg An t)orhAin -] a rhuincif\ 50 tnomlÁn 
te ponn itiac CutfiAitt t le n-A rhtnncip, 7 
tti5AT)Aí\ nA cinn teó *o'Á scorhrhAoi-óeArh, 
T *oo teigeAt) gÁifv óAomce 1 tongibopc ju'g 
An t)otiiAin, iaj\ -octncim a rhic t nA mAc píog 
eite t)o tri mAilte fvif. lomtúfA £mn, 
•o'Aitin *o'a rhuincif\ j:eAf\c fAipfing pót)- 
bin*óe *oo toctA*ó *oo triAc pig An •oorhAW, 
•oo rhAC píg pjwmc 7 t)0 rriAC j\íg nA 
h ApfAice t t)0 nA mACAib píog 7 pó-tigeAfuiAÍ 
eite t>o ttnc teip fm -] te n-A rhtnncifvnA 
tAete fioirhe fm, *] vo uógftA'ó a Ua óf a 
teAóc t t>o f 5|AíobA*ó a n-AnmAnnA 1 n-ogAtn 
T -oo feAfA*ó a scltnóte cAotnce. 

X)ÁIa UAife CAOib-gite, wgeAn pig An 
T)orhAin Annfo, 5é|\ rhó|\ a f eAf c . *j a sfvAo 
-o'pionn f\oirhe fin, but) rhó 50 tnóp é, 63 ia\\ n-A f?Aicfin T)i i a\\ f^icpn x\ gniorh- 
AptA 50ite i 5tAn-gAif5i*ó, t t)0 óuif\ fí 
a be-Ati coirh*oeAóCA ótnge te fgé^tA 
50 •oaocjM'ú fí péin T)'^ iormpAige rr\A\\ 
rhiiAOi 1 tnAfv txAin-céile x>Á tnbxvó Áit teif é. 
T)o t-áinig aíi be^n óoirh*oe^ccA t>o t*át<Aif\ 
£inn, "j T)o g^b ^5 A-órhoUvó ingine j\íg 
avi "oorh^in 50 hxvútxAl-rhóp lons^ncAó. 
" ITUifexVu/' a|a pionn, " zaX)a^ *oo teipc 50 
p|\inne^c tnf\f\i. ,; 1p x\rm fin xVOu£>,Ai|iu ^n 
beAti coirht)eAóc^, "Inneófwo péin *oex\tb ^ 
•oéAíiAtti, f géirh t tru\if e v\a tungme *ótnc mdj\ 
if |?e^|\ fé^vopvo, 5i*óeA*ó zÁ fé óp cionn 
cui5fioriA *otnne aja T>orh«An -á ceifc *oo 
caX>a^z 11Á x\ hion-óptit *o , innpnc, óifi c^ p 
mín méinexMfu\it tn^OfróA in^tt-cfiAtt^c 
5é-A5-teAb^i|A 5|AUA*ó-Aoi|\e-Ac spAfAmAil ; -j 
cf-Aob-potc ctAOtiAó coirh-ptOáfS-AC cuaó- 
btii-óe ómtMjrúA tn^f 1, "j CAot-rhAtAi^óe ci^t^ 
ci^-'óonn^, -j a ^o\\m-t>eA\\CA sIaka ^linn- 
eAtrit^, .-] á f|\ón bfie^g-óA cAOt-poU^ó, *] a 
bo^-béAt bó|\*o-*óe^|A5 t)inn-£)f\iACj\ &ó btiA'ó- 
foctAó, -j a T)lmt-t>éAT> TMú-geM, *oeAg- 
cumt^ "j a mtnnéAt mAifedó mín-géipex*c, 
-| a UAt-ucz míngexxl ftitn-gt-Ati UWóeAó, ^ 
A cjumi'ó-óíoc^ cjuiirme curritA c^itce, -] 4 6 4 5é.\5^ veAti^ifie Un-iitte 5eAt-btmfv<yóAóA, 
-] a ftAic-méx\fiAóA be^5-A bogA bÁr\A be^- 
aIcaóa, *] a féim-óofip fteAtfiAin fe-An^ 
fne^óuA íia pneAócxMse -j a cf\oigce UAtiA 
c<Aobtfmigte acá aicl 

1aj\ sclof An ce^fCAif fin T>'£ionn, ní f\Aib 
Atc 'nÁ ojvoa 1 t\-A óopp nÁ|A Uon *oo f ei|\c *] 
*oo fiop-gpA-o na Iwigine ^ ax)uX)a\^z 50 
mb'pe^íA teif 'ná m-AiteAf íia .quinine 50 
mbeAt) fi m^fv ttitiAOi xMge. lomtújM n^ 
mnÁ coirfcT>eAóCA, céix> caji a tiAif iaja fAin 
m^f\ a fiAib An wge^n -| xnnnif *oi nAó \\aiX) 
'fwi iDorhAti be^n but) tiAnnp a te pVonn 'nÁ í. 
Uéi*o An mgeAn tnAfi a f Aib a hACAif^ óifi ní 
puitnjgeA'ó a beiúAon oit)óei n-A heA^mAMf, 
x>o bpíg nAó f\Aib neAó pi|\ nÁ mni 'fAn 
T)orhAn 1311*0 tiAnnfA teif 'nÁ í, -j níop fÁtfi 
teif ót nÁ AOibneAf 'nÁ úpgÁjvougA'ó tneAn- 
triAn 5 An a belt 1 bpocAif a mgtne. X)ÁIa 
UAife uAOib-gite, níof\ rhiA*ó "| nío|\ tfiAif eAó 
téi ftiAn r\Á fÁrh-ócrotAT), pf\omn nÁ corhAt- 
cttf, ceót 'nÁ oippit) ? nÁ eAtA*óA Via nró t>á 
fe^bAf 5-An a belt 1 bpoóAijv pnn, "j *oo 
f5fú*o 1 n-A tnnncinn -| 1 x\-a \\A\^r\eAt> 
cionnuf *oo \\aóa^ó t>'á lonnfAige 5^11 fiop 
-o'Á tiAtAip, "J if é 5^ oi r 1 StiocAf -oo furme 65 

pi, An uAif\ *oo óuai*ó ^n |\í óum ptiAin, 1 
£ém -J a be^n óonfmeAócA t>o *ótit 50 £otAig- 
ceAó T>'ionnpAige An tonspuifu; 1 n-A ^ai5 
ponn. Agtip iaja f\occAin nA tnngme 50 

PlOntl, *00 tOlflÍMjA pÓ^A 50 T>lt -J 50 T)ÍOÓf\A 

*ói i cu^a-oa^ pnA"ótriAnnA t ctnfi óeAn^Ait 
*o'a óéite, 1 U115 ponn teiteA*o a hAigte t)0 
pteAps ói|\ ó|Atoif5te Úí|\e nA iiAf\Áibe map 
coitióe *ói, -j *oo cAiteA*oAt\ teAt aj\ teAú An 
oiftoe fin ? f^ n *°^ tongpopu, -j A5 éijAge 
5|\éme 5núip-cpoiUpige Afi n-A ftAfAó, fo 
éi|\ig f\í An x)otriAin -j £uaija eAfftAit) nA 
tungme A1|\, -] *o'Aitin 511^ T^ionnf Aige £mn 
T)o ótiAjth-j géfvtVotc leip oní>eA*ó "] úij\ti>eAjv 
n<vó t/fAgÁit tj'á rhAC -] *oíottÁicf\itigA'ó t 
•oíóeAnnA-ó a rhumape, if mó 'nÁ pin *oo 
ó«ai*ó A1|\ a mgeAn t>o *óut aj\ éAtót) cum 
£mn tií "ÓAOif^ne, *] *o , f?iAp^Aig *oe tfiAi£i£> a 
rhtnncife CfiéAT) "oeAnpyoAoif nó cionnuf 
t)o *óíogAtpAX)AOif a ttíAC pém t Af\ ttnc x>e 
rhACAift fiíog 1 n-A froóAifi te pionn t te 
-pAnnAit) 6i|\eAnn -] t)0 £>éAf pvoAOip AtriAc 
a mgeAn. A*out)|\A > OA|\-f An 'oo guc Aom-pif\ 
5«|\ ttnceAT>A|A |\oigne -j cogA a gcu^AX) -j a 
SCAit-rhiteA-o 1 fcpAitóe soile, a Iaoió óf ó*óa 
1 a tuóc CAttngte T>ob' feAfijA -o'Á p aiE> aca 66 

le ponn *j te pAnnAib <5if\eAnn óeAnA, t 
$tij\ meofá bÁ*oAfv An cah pin ion-óorhjvAi5 
*n& \\o\me fin, -] nÁp ifiAic -An féx\n caca 
•óóib ce^cc "oo'ii c|\íc fin -] 5Uf\ lomptngpop 
-] pÁipcme nA bpAi-ó -] nA bpleA*ó i n-A 
n-AgAit) -| 50 mbuT) 1 a 5CorhAif\le pern *oo'n 
|\ig imteAcc Af An ^c^íó pm An pe-dt) *oo 
beAt) pionn -j pAnn éipeAnn mnci, óij\ *oa 
mbei*oíp Pí^ -Ati *ootfiAin aja Aon Iacai^ aóc 
cotfitjiom corhtAmne -o'pAgÁit 50 mbéAfv- 

t?A*0A01f bUA1T) Of\fVA. XVoubA1f\C ^n fí ; T>Á 

nibeA^ An mgeAn Ai^e, 50 n^iongnAt) An 
corriAifvie pm, -7 gibe A5 Á mbeit *oe gtiocAf 
'nÁ T) , eAtA*óAin a cAt>Aif\c óuige, 50 -ooub- 
Í\a-ó pém bfieAt a béit 'o'óp "| T>'AifseAT> t 
-o'iottfiAom t>ó, -j fAoiffe -o'Á ótomn 50 
bf.tnnne An bpÁtA -j 50 poif ceAnn nA beAtA-ó, 
-j ceAnncA -\ cop aiji pém f m t>o corhAlt *oó. 
T)'éi|\ig cAoifeAó t>o rhtnncif\ An f\íg, -j 
A*oubAipc, X)Á X)fA£&-ó pém nA cotncA f m, 50 
T>aub|iA*ó An mgeAn teip , CtnpeAnn An pí 
5f\iAn -j éAf^A, mtnp -7 cíp T fieAnnA nirhe t 
CAtrhAn 1 5COf\Aib ■; 1 ftÁnAib Aif\ pém a 
5CorriAitt *oó. An CAn cAn^A-OA^ *oub-néiU 
•oopóA wa hoi*óóe, cét*o An cAOipeAó ftn 
o'ionnfAige n^ ptnble 1 fVAib ponn, T>'éip 6 7 

•OUt Af\ A lOrtTÓA T AfA A Á1fVO-teAt)A1 , Ó *óó, *i 

c^oiteAnn cf\Aot> -óAc-Áluinn *ófVdoit)eAC€A 
*oo X>\ Aige, •] *oo t)1 *oo fttiA'óAitt aici An uAn 
•oo cf\oiccí í, mnA pe nAOi"óeAnnAift, Aop 
Ain*oeire -| otp^if t eAftÁmce, -j Iaoió goncA, 
50 scmfipexvó 1 n-A "ocoipoitn ftiAin -j pojv 
cot>Iaca iat>, t ctnceAnn ponn -] UAife 
CAOi5-geAt 1 n-A T)uoipóim fu An -] fÁrh- 
óot>Iaca i ^n pAnn tnte, An tnéi-o *oo £>í Ap 
An tÁtAijA fin 'oíoti, te £OgAf\ j:íop-binn pfóe 
r\A cf\AOit>e f in. UógAnn An c-ógtAó at\ 
ftíogAin A|\ a gUAtAinn -j *oo gUiAif 1 n-A 

gA1fC1*Ólb 5Ált)teAÓA5éA|A-tUACA 5tAn-|AeAÚA 

-j 1 n-A céítneAnnAi£> cAitc-ioj\fitA cju)ig- 
éAf5Ai*óe 'oMonnfAige ptnbte f\íg An 
•oorhAin ^ bu-o lúcgÁipeAó *oo bí An f\í Afi 
n-A f occAin ctn^e, ói|\ níop rhó a gÁifVoeAÓAf 
ó pionn 50 n-A tf\í feAjA ^éAg r>o úAbAift: 
ceAn^Aitue ctn^e ni pÁ'n mgeAn *o'£AgÁit, 
-] lAfi f in t«5 fé pógjAA t>\á ítiAi|\néAtóAit) a 
feólcA cógbÁil -] imteAóc ó'n *ouíp fm An 
peA*ó tío beAt) pAnn 6i|\eAnn mnci. UÓ5- 
bAiT) a n-AncAifií A|\ fo|\AiteAm An |\íg, -j 

pÁgbAIT) An CUAn T An CAtA*Ó-pOj\€ 1Af\ 

n*oíoctÁiúpi«gA'ó a rhtnnuit\e ^An géitt gAn 
^Áin *o'j:AgÁit ó píg na SopóA, -j ní tiAitfUf- 68 ah 5t^ 1 5 gtAii-cf oltnf gofun-ffxotAó. X)ÁIa 
f\íg via Soj\óa, -co g^b as cAb^i|\u xvórhotcd 
-] btn'óeAóAif xTpiorm, ói|\ ip aij\ *oo tM bui*ó- 
e-Aó-Af a tíjie t a úAtrhAn x>o betfc Aige, -j 
A*OUt!>A1f\C au U\oi*ó-fe fíof, wí cZixií, 

thixvó^ó fin, a true Thtiifne, 

p«A|\Aif *ooit$e>Af Y^ n 'oe-db-Ai'ó ; 

1^ mb^eit tMxVóA aja 'oo t)io-ó£>A*ó, 
longtiAt) *ótnc tteit 1*0' tteAtAró. 

SttiAg ^n T>orhAin 1 t\-Aom-f eaóc, 
1f iat) *o'-Aoin-teAú it)' AgAi"ó, 

Aon-tfiAC Áitvo-ttíg ^n *oorhAin, 

pu-dip pogAit it)' ^triAib ; 
let)' rhtunajt ^f a hAitte, 

X>o tmcfeAt) mxMte ^n ca£)Um$. 

te^c t te*o' bex^s-Ati btnt)tie, 
A rhic íhuipne nA tMOjvftóg, 

*Ouic-f e b<\ be-Ag Ati ^u-óAp, 
Roigne ciifuvó t>o óLaoóíó-ó. 6 9 

An ftu-dg fin *o'irnceAcc tiAinne, 
Lán -oo ttuiAige -j *oo tui^pe; 

A true CurhAitt, ní óeitim, 
1f Lib beif\im a bunte. 

Stog An T)orhAin, i*o' uaúa 

*Oo ctnpexvó teó *oíb-UonAib 
A gctil fie cju'ooAib So|aóa. 

pionn — 

TVéip a rhAite t>o rhAf\b«<yó 

U|AÍ óéAt) A'óbA'ó Á\\ n-onóip, 
A Á1]AT)-^Í f eirh nx\ SopóA, 

pit AgAm UAtfmA T)obfAóin, 

CÚ15 f?eAf\ T)éA5 iiAitn •oem' rhtnnaji, 
*Of\e<<\m T)0 ttnntib mo teAgLAig, 

T)'a n-éif if T)iibAó mif e, 

pfi pÁ ótifoe A|\ 5AÓ be^f nAi*ó. 

Rí nA So|\óa : 
tU bí -oubAó f-án scÁf-fAin, 

A pnn fÁtws s-An tiAtriAn, 
5^ó Áic 1 ngAbAnn ciif^, 

tHot) *oo ttifiAf 50 buxVóAó. 70 

Do tugA-OAf ^f An oit)óe fin, ~j Af n-éif ge 
•óóib 1 tnoc tiA mAi*one aj\ n-A bÁf aó puAif 
ponn eAfbAit) ha bmgine Aip, -] *oo óonncA- 
T>Af ah cttAn potArh Af a gceAnn, iAf n-im- 
teAtz fig av\ T>orhAin 50 n-A rhóf-f UiAg ; 1 
géf b'otc te ponn eAfbAit) ÓonÁm -j a óin*o- 
e-AóCAn Aif, T a bpuAif f é *o'otc -] "o'Anfof- 
tAnn, T)o f mbAL-j *oo f eAóf Án a\\ mtnf -| a\\ cif , 
if mó óuai'ó Aif mgeAn fig An *oorhAin t>o 
bf eiú «Ait) 'nÁ f Am tnte, -j AtmbAifc f if An 
b^éinn 50 p^Af pA*ó a AnAtn f if munA bfAgAt) 
^l^f h 1 5° *wt)ttn6 *óeirhin teif bÁf n'pAgÁit 
t>'a ctirhA f ttt *oo-óípeA'ó ArhAf c nA tr6if eAnn 
Afíf . Tlíof ciAn *oóib Af\ nA hiomf Ai*óab fin 
An CAn *oo conncAt)Af nA bf acaóa beAnn- 
tiAine bf eAc-'óAtAóA cof f-gtAf a curhT)Aigte, 
1 nA fgiAtA f^AnnfAóA f5Át-botj;AóA, t nA 
btn-óne ceAnn-cfomA cóifigte, •] nA *ooif- 
eA*úA T)iArhAife T>eAf5-fUA*óA *oonn-cfleAgA 
te n-A n^tiAitmb Ag nA gAff At)Aib. M péAó 
t^wn/' Af ponn, <4 t>'a fiof cia tiiAT> nA 
móf-fttiAigce n*o otiSAinn." Uéi*o peAfgtif 
pnnbéit AnnfAin *o'ionnfAige nA ftUAige 
T T)'Aitm f é T)iAfmtnt) ó *Otnbne 1 n-A n-tif- 
tOfAó, 1 peAf Af píof-óAom pÁitce f oirhe -| 
cÁn5At)Af T>'ionnfAige £mn iAf fin, -| pÁ n 

túúgÁipeAó lÁn-rheAnmnAó ponn *j p^nn 
éijieAnn uite foirh > ÓiAt\mui'o -\ T/piApfung 
ponn rséAlA t>e nó An £>j:uaih fé Aon £ocaí 
*oe fgéAlAit) ^n 5 1 °^a *ÓeACAif\ 'nA ConÁm, 
nó cÁ íiaic 1 n-A f\Aib fé An peAt) t>o bí fé 
1 n-A é^5triAif pém, nó cia íuat) n^ ftuAgA 
f Ain T)0 trí 1 n-A foóAip. InnpeAnn T)iAf\mui*o 
t)ó gAó nró t/aji imtig aij\ ó úúp 50 *oeineAt), 
-j 5«^Ab 1 T>€ít\-pó-tinnn t>o tM féA^ CAtugAt) 
f\e f\íg Úí|Ae-pó-tuinn -j \\e n-A tfiAC "j gtifiAb 
é tli*oi|Ae ^n g^if5i"ó, -oeAjAbtAAtAip |\íg 
Úíf\e-j:ó-ttiinn *oo bí 1 n-A £oóai|\ Ag congnArh 
teif , -j n-dó cÁptA T)ó jAiAtri ca^a T>ob' £eAf\j\ 'nÁ 
é> 1 Suja £oitlfig *óó, t)0 bjríg nA heAtAuAn 
T>íiAoiT)eAccA T)o tM Aige, sufiAb é A*óbAfvcAc 
ítiac 1oVoACAig *oo bí 1 juoóc An § 10 ^ A 
'ÓeAóAiji i ^ufVAb é ^115 a rhtnnci^ uai*ó 50 
Uí|\ qiÁóc-rhín UAi|\nsif\e. £á tútgÁifieAó 
ponn i An pAnn, lAfi bpAgÁit An oi|\eAT) f m 
*oo fséAlAib a mtnncifie T>óib, -| póf "o'lnnif 
T)iA|Amtn*o *oóib gtijvAb é tlit)it\e An gAifsit) 
pÁ |\í A|\ Úín-pó-ttnnn An cAn pin, ia^ mAt\bA*ó 
a *óeAtA£>f\ACAfi pÁ |\í tii|Api foirhe fin, 1A|\ 
foócAin t)ó pém itinci, -j -o'fMApfung -óíob 
fAin CjAéAT) t) , éifvig *óóib péin ó f^A-p fé |\iú. 
t)'innif peAFguf pnnbéit fgéAtA -óó AfhAit 7* 

c^mig fit An r>oú\A\n 7 gdó a\\ tuic teó péin 
T>'Á rhuincitt 1 mAfi TD'éAttng fé uaúa, -j 
<vouóaij\c lAfi fin ^ufv rhiti*o *oóib mil *oo 
cófungeAóc a inuincife ó f UAfVA*oAf ^éAlA 
fífinneAóA cá jvAti-AUAfi. At)tit!>Aifc ponn 
5ti|\ rhe-Af a teif U^ife cAoib-geAl ^An cófi- 
tngedóc 'ná íax> f Am, ■] 50 tif tngexvó f é f ém 
tMf *o'a fgé-AtAit) i t>'á f pónrhtnne aóu inuru 
bfAg^vó fé í. ATmttf\xvoAfi incite T móp- 
UAifte n^ pémne tiAó téi5fiT)íf f ém t>ó bÁf 

■o'f AgÁlt AÓC 50 f AÓxVÓ CtHT> *OÍO£> T)0 tAX)A^Z 

ha ftwgine ótnge Af Aif nó Af éijpn, ■] 50 
f -Aó^t) ciiiT) eite aca a% top5Ai|\eAóc a 
muincifve. 1f Ann fin *oo óinnexvodf\ go^ 
5U\n-DéimeAnnAó tn^c TllófnA -| Of 5^ 
Sníorh-é^óCAó tnAc Oifin -j £edf guf f inntiéit 
an f ite *oo *óut *oo tóf tngeAóc f íg ^n 
•oorhAin i tiA timgme. 1f Ann fin A*ou£>Aifc 
T)iAfmtnt) Ó IDtnbne f e ftu^g fíg Úí|\e-pó- 
ttnnn tirht-A t onóif *oo tAb^ifc d' £ionn, t 
*oo finnfe^T) -An fUiAg ArhAit xvoutoAifc 
'OiAfmuiT) teó, i t>o fmne fí n^ SofóA An 
ní*ó céAX>nA f *] xvoutif atmja 50 f AóAtxAoif te 
ponn a\\ 5AÓ uoif^; -] aj\ ^aó cup^f t>'a 
|\aóa*ó fé 50 tnompó'ó 50 héifinn u^f a 
n-Aif. n 

Do -oe-AftngeA-ó tons -j ton *oo'n tfunncip 
a tM as -out T)o tofunseAoc mgine pig 
An -oorhAin te pig nA So|\óa, t *oo cuif\eA*ó 
biA"ó 1 n-ionA*o a CAitrhe, Aftn 1 n-ionAT) 
a •óiubf\Aicte t tvátftA fnAfCA ftmn-teAtnA 
1 n-ionAT) lomAftA 'f Atl turns f in - ^ é1 *° 
Af muif lAf fin, e<vóón, OfS^F •] Jott t 
peAjigur ópnn An pte, -j *oo óeiteAbfA-oAn 
*o' ponn -| -oo fíg nA SopóA t t>o fig Úífe- 
pó-ttnnn, -] -oo fitineA*OA|\ ionA*o corh"óÁtA t 
coinnete óéite 1 T)Zip ÚAifnsife ~\ $ibé aca 
bu*ó túfSA *o'f AnAtiiAin flip An scum eite Ann. 
T)o ótn|\eA*o^|A iAf fin AmAó An tons tuóctfiAf 
teAbAi|\-téAt)A6 tÁn-Ai*óbfeAó 1 n-iom*óoirhm 
An Aigém, -] -oo fiinneAT)Af\ iom|wh ceAtm 
cófCAtAó 5«|\ óAObAó cubAj\-bÁn An cuAn 
cfiof-teAtAn 1 n-A*ocimóeAtt "| sufAb é bu*ó 
AnctÁf -] but) óeót *oóib j\e hAtAiió nA tiUAife 
fin mongAif nA triAf a, AfSAt av\ Aiséin, 
coiseA*OAt An óUAin t meA*óAi|\ nA meAf\- 
tonn. Asuf ^F ™be l c cféitfife T CAtnAitt 
fAt)A mA|\ fm T)óib as CAifueAt nA £Aiffs e 
fío|\-rhóife píof-*óoirhne, t)o conncAT)A|\ An 
ponn píof-Atumn peAfi Ainn -j céix> i *ocíf\ Ann 
SAn rhoitt, t t>o g<Afr<voAf ^ piubAt nA cjtfóe 
SUf\ úÁftA AO'óAifie cféAX) *j tuóc iongAi|\e 74 

e-AttAig teó. poccAiT) fgé-AtA *úíob, .1. cm 
tií An cífi fin 1 n-,A *ouÁf\LA ixvo nó cm xxti *oún 
jAíog-óA |\o--Átuinn AX)óor\ncAVA^ tió cia «an 
fí fdúp^r ptAite^r tiA cfiíóe-pe. " Cfiíoó 

O* 5t Aél 5 e AV\ CfÍ0Ó-f^/ > >d|\ f1AT) ; ""J Od€A1f\ 

ru\ tiAicne ^n c<dtAifi ííx> of bup ^cotriAi^, -| 
if é fí tiA cf\íce-fe pí ip f^i*óbfie ■] if 
focí\-AiT)i§e f^n -oorh^n, •] tf 1011511^*0 móf\- 
Át>X)Al tmne f i5-fe t>eit Ainbpof\Aó 111 pan 
5C|tfó-fe," ^f\ nA Ii-aco-ai^i, ír .*| auá xmi pí 1 
n*oiu 50 mAitib a rhtnnuipe 45 feitg -j 
Ag puvó^ó 1 nT>ix\rhAfidib t 1 mtnníb .pÁf\Aig 
piAc-áífitA oActye, -j as fin iia fgéAtA'o'fi-A-p- 
funge-Ab^A -onm/' -Afv fi^vo. T)o gAb^vo^ n^ 
péiíineAX)-A bui*óe-ACx\f teó ~\ ceiteAbfUMt) 
•oóib 1^|A fin -| x> ,j péAóAVA^ e^cofifA pém 
c|téA*o x>o *óéAiipAT)AOif . AT)tibAifvc peAfgtif 
Vinnbéit, " azá corhxMfvte g^ot-glic AS^m-tM 
T)íb, e<vóón, pigi*ó buf\ bpuitu ^rhxMt <au^ 
m^otu-f-A t nitifit) gtifi pitit) -] otWhAin 
pocxMt-gé-dfA ó lApt-Afv-An T)orhxMn fib, *j gibé 
Áic nó 1011AT) ifcig 1 ti-x\ mbi^i**} An inge-an, 
jvaóxVO-jm t> a tnonnfAige, t inneófvvo *oi 
StiftAb Af\ <a cionn *oo tÁn^Af ó £101111, -] if 
pe-Af^ T>úinn fin nÁ imfieAf^n ^ e^fAonc^ 
x)0 'óé-AiiArh, ■] x>Á fíj\tí e-AUvó-Ain ojvaib-fe 75 

♦oo-geAn-f a eAlAVAm a\\ bufi f on, *] ip peAf [i 
fAin nÁ mil 1 n-éiseAti suAfAóUA ^ gAn 
ca^at) n& compÁnAó v'Á\y ngoifie •oo-fréAjvpA'ó 
constiAtri nó cAbAip T)úmn f\e tmn teAt- 
cjAom 'nÁ AnfroftAnn *oo beic ofainn, t pá 
t>eAf\b T)eirhin liom-fA 50 5ctii|A^i*óe cionót 
"I oomAfiSAó aj\ fUiAgAib tiA 5f é1 5 e W1 ^ e 
cusAinn -j 50 bptngmíf b^ón bÁif -} beA£- 
fAogAt Ti'imiiAU ofuwn." AxmbAific 5°^ 
" An can *oo gAbAf pem Af\m JSótipgiih" ap 
f é, " ctig^f mói*oe fte ceAfnAi'óe gan eA^lA 
T)o glACAt) foirh bio*óbA nÁ nArhAiT), *\ if 
-ooitig -oíogbÁlAó Horn a -úéAnA-ó Anoif, .1. 
mo gAifge 'oo feAónAt) f\e heA^tA nÁ pe 
tiUAifiAn bAif," Af\ fé, " ~\ if é t)o "óéAnpAtn 
•out T>o'n *otm 1 \uoóz peinneAt) 1 peA^óslAó 
1 a fiÁ*ó 5«f\luóc pfieAfCAit CAtA 1 corhtAinne 
f inn -j 5tí|\Ab 45 iAfij\Ait) uuittrhe *j ctaAftAf- 
CAit ACÁmAoiT), "j mAfx if cúfs^ fiAóAtn -oo'n 
xrnn, gAb-fA feitb 1 n-itigw An j\íg, ^ 
bei|\ suf An ttnng í ; -| |:An cAtttAit ArnAó 
ó'n cíf aj\ An 50« An, -j má'f beó finne ó 
teAgtAó An t^5 ciocpAm cugAC ^ munA 
t)CiocpAm ó'n 5cac-ioí\§aiI pn C05 -oo 
feótUA 1 beip An mgeAn teAC goponn triA{\ 
Aon te fgéAlAib ajv mbÁif ." 76 

X)o cpíoónuigeA'ó An oorhAijite fin aca *j 
cisit)' 50 *ooj\tif x\n *otínA -] ia^ait) opsAilc. 
pAppuigeAnn An *oói^feoit\ cia *oo bi Ann. 
" T)íf pémneA*ó pmne Af cfiíoóAib itnóiAnA -\ 
cAnsAmAf A5 lAf^Ait) ctnttme ^ cuAfVAfCAil 
Afi t^g -an *ootfiAin *oo óionn ca£a t corhtAinne 
*oo oops -oe." " 1f m&\t ax\ c-ionA*o *oib 
ceAóc Annfo/' A|\ An *oóif\feoif\, " óij\ if 
•oeAfib liomgo bptngci ctntteArh-j ctiAf\AfCAt 
mó[\ fig <Ati T)orhAin, *oo b|\íg 50 bpuiL fé 
Ag f otÁtA^ SAifgi'óeAó Af sac áifvo *oe'n 
ófvtnnne cum T>ut aj\ eAócf a 50 tioiteÁn ac^ 
1 n-iAftAfvnA íiOófpAAf ^ T)cti5tAfv éifve, 
óif\ if miAn leif í otif\ pA 50m 5A01 ■] ctAi*óirn 
■j cóiceÁn *oeAf\5-t,Af|AAó a *óéAnAt) *ói." 
UéiT) ifceAó 1A|\ fin, t pÁ mó^ mtnfveAf -) 
móf-ceAgiAó fug Án *oorhAin óij\ bu"ó iom*óA 
cupA"ó cAtmAT An|\A*ó topgAite ^ peA*ómAnnAó 
peApArhAit -| fíogAn fOfS-glAf -j pfxeApcAt- 
Aróe pf\itif\ ptiAT)í\Aó -] t)An-*oÁtAige btoú- 
liiAimneAó *oo bí ifcig Aft a gcionn. Ci*ó 
cjaáóc aj\ pAicftn peA^gtifA fmnbeoil "doYi 
mgm CU5 fí Aitne aij\, -j t) , Aitin gup p-á 
n-A cuAifiim pétn *oo úAn5A*OA|\ ó £ionn, *j 
*oo bí a c^oi*óe te n-A béAt Afi eAglA a 
•ouuicme te ceAgtAó An j\íg, Acc ceAnA Af\ 77 

fxMcpin t\& tiingme t)' ^eAftgup firmbeil 
imeAfs wa mbAticpAóc, tu^ ffóe fArmcAó 
fAfi-tuAtrh^n *o'á hionnfAige 1 t/iaó ax\ t>& 
Láirh g^fCA gtéigeAtA ipÁ óaoí a geit-onei^e 
-j T)0 tog aj\ Áf\*o a gu^LAtin í, t *oo glUAif 1 
n-A óéimeAtinAib augA qioig-éAf5Ai*óe za\k 
•oóipfenA-oúnAT n-A CAt\\Aó axx\a6 -j *oo lean 
5olt t Ops^ é. Ap n-A fAicpn fin t>o 
ce-AgtAó avi f\íg, *oo leAnA*OA|\ ia*o 1 n-A 
mbwonib cfom-A CAi*óbfeAóA -j 1 n-A5CACAib 
ceAnn-ci\otriA cóif\igte, t cusaoah ptiAfA 
mana tntibfiAicte -o'á fte-AgxMb rtwn-teAcnA 
T t)'^ 5C|\AOif eaóAib c|\ó-f Apprise 1 n-éin- 

lomtúf a guitt t Of SAift, 5AbAit> tiA f jtAf a 
|Min 1 sceApu-rheA-óón a n>Mt f 1 céi*o 
j^'n ceAglAó t sAbAi-o td'á n-oijiteAó "j ti'á 
n-AtcumA*ó ArhAit pAOtóoin pÁ óAopóAib, 
lonntif gUfiAb ArhtAi'ó bÁt)Af\ mA^ rhin-iAf5Aó 
triA^A 1 tíon x>lút *oeA$-eAj;Ait\ 1*01^ íia 
pémneA'óAib feAtAt)-A píon-AfvóAócA f Ain ; -j 
An peAt> x>o bÁ*0Ap v\a liÁpf Att>e fópg'Atle fm 
A5 zpéAn-tUApsAm atí ceAgtAig, *oo cuai*ó 
peAfAgtir pnnbéit Wn Unrig -| Afi mgeAn 
Afi Á\\x> a gtiAtAnn Aige, t "oo ótiAit) ifceAó 
ioo'tí Unrig t *oo tAtif\Aing a hAncAip*óe 78 

^eArh^A po-tf\omA a\k ttoff "oeipi-o nA Unripe 
1 cei*o pern -j ah ingeAn Af An scupp cofAig 
1 *oo fttadifi ffu\p pin Ag ^é^óAin a\\ An 
5Cioppt>A"6 i Ap An scnAirh-geAppAt) *oo 
t)ÁT)A|\ An x>tf péinneA*ó fin a tAt>Ai|\c a^ rhóp- 
teAgtAó pig An T)orhAin. Ci*ó upÁóu, if t 
fin UAif\ i Aimfift *oo tM fil An *oorhAtn 7 a 
rhóp-UAipte A5 p iUeA*ó ó f etts, ~\ iAp *oceAóc 
i gcorhfrostip T>o'n x>ún *oóib, x>o óuaIat)ap 
An <c-iombtiAtA"ó 7 nA gÁptA gÁibteAóA 
5pÁmeArht,A 7 t)o conncAt>Ap nA ppuc-Lmnce 
f atA f oip-oetp^e w> tM Ag pmge 6 tolgonAib 
nA 5peA|\ 7 nA bpéinneA'ó, 7 t>o-óvo óuca nA 
btntme beót-fgAoitce 7 nA -oponsA caua 
cpiom-goncA 7 ctnt)eAccA ónAirh-geApptA 
naó t)0 óUAtt) 1 jtAon mAt)mA 7 trióp-ceicrhe 
ó frtntUt) bOf\b-neAf crhAf\A j;Aip seArhlA gmtt 
7 OpsAtf An peAt* t)o tM An óuit> eite -oe'n 
ceAgtAó -o'á teónA"ó, td'á LeAT>pA*ú 7 T)'Á 
tÁn-mAft!)A"ó aca. ^oócAf An pt f géAtA T>e'n 
cuiT) fÁ goipe <>ó 7 noóCAix) fin t>ó ó túip 
50 'oeifeA'ó ArhAit tÁmig wp péinneAt) Ain- 
imTTAnAttntt) 7 ftte pÁCAó focAl-géAp 1 
pioóc cuiltrhe 7 cuApAfCAit *o'f AgÁit uai*ó 
fm, 7 ArhAtL pus An file An mgeAn teif 

UAtA gttf An gCUAn *00 tOpA*Ó A pOAÚA 7 *oo 79 

|\mn a tuAif, t mAf\ T>'f:An An *oíf peAfA-ostAo 
a$ cup Áip t eAfbA*óA n& fluAige ajv An 
bpAicóe. " X)o beij\im-fe Aitne opfid," aja 
f\i An -oorhAin, " 5U|\Ab é£ionn iyiac CurhAitt 
1 a beA^Án bui"óne támis *oo cóptngeAóc 
m' mjme-fe, ~\ Ungim-fe pÁ nA *oéitib 
At>AjACA nAó *oít tiom a n*oeÁf\nAT)Af\ *oo 
bjioiT) t t>o tríogbÁit 'oom poirhe-reo, -\ a 
bpAgÁit Anoip pAnV óopAib lonnuf 50 
n*oéAnpAi*ó mé mif\eAnnA beA^A btiAn-^AobtA 
^ biA*ó bA*ób -j bf\Ain-eoin -] 50m gAtAnn t>'á 
gcoppAib, ■] Af a tiAitte fin nAó mAOi-ópeAt) 
é no 50 j\aóa*o 50 tiéipn™ 1 50 scuij\peAt) 
oeA|A5-Át\ a peA|\ -| a bAn -j a bAOú-teAnb, t 
50 5cuif\pit> me aví ójaíoó pÁ f mót T)onn- 
|\UAt) T)eA|\5-tAft\Aó lonnuf nAó ^icpeAbAt) 
émneAó *o'frine gAcóit glAif mnci 50 
bpiiinne An fipÁtA." 

1f Annfin *oo óuavó An \tí 1 bpiofi-tofAo 
nA btn-óne ^ *oo gAb a^ cóf\tigA*ó nA ^CAt- 
btn*óeAn, t A5 5f\eAfAóc nA tAOópAit>e, t 
as Á|\flAó nA bplAit, t as s^eAnnóAt) nA 
n-UAf At, -] A5 mneAttugAt) nA f oc|\Ai-oe, 1 a$ 

T>LÚtUgA'Ó ílá 5C6Ap ; -| A\\ T)C10mfUgA"Ó ^ 

aj\ sctMnnnnigA-ó nA ftiiAg ArhtAit) fin, *oo 
gtiiAifeA-oAiv fómpA pÁ tuAipim nA pAitóe 8o T iAft t)ceAóc AnnpAin *oóib *oo óonncA*OA|A 
n& cujvAit) copsAfitA cnÁirh-ge^t^^ 1 
r\& toó-cot>Aifi polA poifóei^e, *] An *oif 
5Aif5i-óeAó t>o junne An c-Áf\ ~\ via héAóuA 
paw 1 n-A reAfAtfi 1 gceAfvctAp ha pAitóe 
a^ jMobpugA-o a n-A|\m -j a$ geApugAi!) 
a pteAg -j .4 scfiAoifeAó T)0 rhAoUnge<yoAfi 
T T)o beÁf\nuigeAT)Afi f An scAt-iopgAit fin 
ó óiAnAitx Stilt *oa *ocu5 ah *oif pémneAt) 
feAóA, T>o-cro aíi tonn-cfoó|\Ai*o ceAnn- 
cpom cófungce óuca, aóc ceAnA ní aj\ 
tlÁp nÁ ajv time, Afi rheAUAóc nÁ a^ rhío- 
•óóóAf t)0 óuai*ó pAin Ag tiA €fiéw-fi|\ nÁp 
útAit, acc A|\ rheAtitnAin t aj\ Aoijvoe AigeAn- 
ca t A|\ UAtfte potA, 7 if é *oo funneAT)At\ 

pAObAtp Atl *OÁ f51At geAt-bOt^AÓA fSAít- 

teAtnA *oo tM aj\ h-a ttpotoAt) *oo óf\oicnitt 
LeorhAn -j tiopAfvo*! t>eAtA*óAó n-UAfAl ette, 
T ia|a 5c«f\ -j 1A|\ ^ceAtigAt Vóp Attnnn riA 
hApfiAice t t)o ótoóAib tiAifte Úífie UAipn- 
51^0, T)o óeAtigAt fie céite t aJai-ó t>o 

CAtiAlfU AjA nA fttlAgAlt) £A'n ItllieAtt T 

pÁ'n ofVougAT) fin. Cit> cpÁóc, bu"ó 
bopb riA héAócA tU5At)At\ An *oíf £émneA*ú 
Af\ fttiAgAib |\íg An T)orhAin ? óif* if é 
ctíAítArsbÁit 5111U §tAn-£>éimeAnnAig rhó*i~ 8i ófAOi*ói$ rhic ítlópn-A, e-<vóón, tn^ buinne 
CAi*óbfeAó Cfom-á'ób^t z\\éAn-X)ócr\A a^ 
*oo|\ca"ó CxXjA íti^oitinnib cnoc nó Ájvo-f iMb ; 
■j but) tié cti^jVAfsMil OfSAip ^nglormaig 
tÁn-béime-AnnAig rhic Oifín m^f\ óaoj\ 
c|\eAt^n-rhói|\ ^fi n-A f éix>e-<vó Af pfioúAib n^ 
piof\mxMtnenue te ne^f\c cóijwiige 45 "out jm 
nA flUAgAib *oóib, -] beijMD cuinnfe^rh colt- 
bof\b ne^|AcrhA|A 1 ^ceA\\z-lÁ\y AgAi'úe n^ 
flu-Aige lonnuf 50 n-oeAC&*OA\y a? a n-Ofvo- 
tigxvó, *] "oo gAbA*o^f\ "o'Á n-oiple^c *] *o'á 
n-Atcumxvó Atrial pot> coitte x> } & t^e&vs^&t) 
nó m.Af\ b|\úcu m^fVA nó TYiófv£<<Mt\f\5e a^ 
buaUvó jm óiurhfAib callage ce<Ann-g^i|Abe. 
Ci*ó c^Áóc, if é cf\íoó "j poi^ceAnn r\& coin- 
btioccA f Am, triune rmeAóAit) peafi p ^n <<\ef\ 
fii^f nó fíof f ^n c^tAtri, nó tnuriA tToe<xóAi*ó 
•otnne fie 5^oc nó seAtcAó^f, ní 'óeACAi'ó 
node ó'n t)Á óAitrmtexvó *oo tfitnncip aw f\íg 
^cc -An |\í péin -| beAgÁn "o'Á rhtnncijA vo 
ciiAtx) A|\ jvdon triA'omA 7 móf\-teitrhe ifce^c 
pdti T)ún, 1 níof\ LeAn 5°^ ^ OfS^F 1 ^*°> 
acc if é *oo f\irmexvo<Afi A\\m -j éiT)exVó n^ 
rntnncijAe T>o tn^bAt) t>o bf\eic teó *oo'n 
1111115, ~\ ^A\\ T)ceAóc t)óib ^nn t)o geibix> 
pe^jAgtif pinnbéil -j inge^n j\íg ^n x>orhAin 82 1 n-A fe^f Arh Afv óu\\\\ tofAig íia tum^e, t 
p\ mófi lútgÁvp juitl -| On^Aifi, 1 *oo C05- 
tiAT)An nA f eóluA f Ai*ótifie fAjv-UiAite t nA 
b|\éiT)e bAlt-óOfACf\A -j nA tiAnsAóA Áitne 
lon^AncAOA if nA feól-cpAnnAit!> corh-ÁjvoA 
CfVAnn-pigne, -j t>o f5UAt>AT)An ó'n jjctiAn "] 

ó'tl 5CAUVÓ-pOfA€. 

Ci*ó cf\Ácc, ní íiAiúíAifce-A|\ fgéAlA opf\A 
50 póitt, aóc aja ponn -J aj\ An 5CUIT) eile 
T)'fAn 1 n-A poóAif\ 1 5ct\íoóAi5 ha SopóA. 
lomtúfA pnn uí t)AOif5ne *| a rhtnncipe 
Annfo. 1a|\ n-imteAóc vo golt -j t)' OfgAfi 
uaúa, *oo c|\íocntn$eA"ó corhAif\te aca TMt 
xnonnpAige nA CAifipse mAj\ Afi fÁ^X>AX>A^ 
lo[\s An jiotlA ^ÓeACA^ ó imeAt-bójYOAi£> 
An óuAin AtnAó, -| t)o teAn poitcleAt)Ai|\ 
mAC |\íg riA tiliroiA An tops Cjiéf An ráit 
50 foin*oí|AeAó c|Aéirhfe *| CAtriAtt |?at)a, <] 
nío|\ óiAn 'oóib aj\ An Áit>t>éif eoóAi^-gtn^m 
1 A|\ An t)£Aip|i5e mó]A-ctiti>|iAó A5 teAnrhAin 
UnpS An jioltA "ÓeAóAijA ó pofic 50 pope *j 
ó óUAn 50 ciiAn, óifi j:Á tiÁútiAt An t)iArh- 
fUgA*Ó 1 An 'OÍftnigA'Ó x>o bí fé a CAbAipC 

Aj\ a tops m 5AÓ Áiu 1 n-A]A gAb "d'a óeilc 
-| T)'Á potóA*ó péin Ap ponn *j a|a pAnnAib 
GipeAnn, óip *oo tM a *úenfun Aige nAó jvdift 83 

Á|\ *oorhAti tofi^xM^í *oob' feApp nÁ )AX). A 
tiaitte s^ó ^ifap i -&aó imte^ócA *oá 
nx)eÁpnAT>A\\ *oo hu^atm^ An tops jm *óeoi*ó 
50 Uíí\ cjAéxvoA cfveAt!)Aip-geit CAifui5if\e 1 
pÁ LútgÁif\eAó Mt), ói|\ t)'^itin T)i^íAmtiiT) ó 
TXntme An cíf\ £ó óéA*oóif\, tn^ "oo óai£ fé 
f e^l t>'a óige Arm 1 bpoóAif\ tílAtiArmÁw rhic 
tij\ aj\ a oiteAtfiAin *oó. a 1f é ip cóip t)úirm 
a *óéAriArh/' a\k porm, "aíi uíf\ a CA£>Aif\c pÁ 
gom gAOi -j ctAi*óirh 1 n*oíogAit a bj:tiAfiAmAf\ 
*ootc *] *o'AnfOf\tArm A5 cóf\tngeAóc Á\y 
muincif\e." "ílí mAf\ fin if cóip," aj\ 
T)iAf\mtn*o ó T)tiibne, "aóc cuif\ pe^fA -] 
ceAócAijve id'a pop cia beó nó triApti *oo*o' 
rhtnncip T ipéACAun An cormtvA'ó fíocóÁnA 
ctn|\pe-A*ó A*ó£>Af\tAó Ó115AC, -j m-Áf eA*ó, if 
é if peAfif\ *o'f AgAit uai-ó, ói|v if triAi^s t>o 
t!>eA5Án *oo f ArhlóóA*ó iat> péin te tiucc nA 
cpíce-fe aj\ lomAt) a sceAfvo, a scorhAóc *] 
a n-eAtA*óAti > OJ^A01 , óeAóCA. ,, 

T)o rhot pionn An óorhAifte fin, -| T^fiAp- 
f\Aig t)'Á rhtnnuifi cia ótH|\pi*oíf 50 x>ún 
A*ót3A|\tAig. "tlAóA-o-fA Ann" a\\ poilc- 
teAtiAifi rr\AC |\íg nA IVlrmiA, " ói|\ acá tops 
ah giollA'ÓeACAitA púm, *] rrí f^AfifMi-o tiom 
nó 50 sctaiftpro mé é gup An *oún." X)o 8 4 

gltuvif pollute AbAijx f\oime, -| níop corhnwg- 
eA"ó teif 50 fÁimg vún A"óbAfúAig, -j *oo 
fin\if fé xVóbAftAc fonrie Af An bpAitóe 
1 nA CÚ15 peAju\ T)éA5 fAin 1 n-A pocAif. 
t)eAnnuigeAnn ]?oitcleAbAifi T)óib *| ffeAg- 
j\ Ann xVóbAf\tAó x)ó -j poccAnn fgéatA *óe. 
" X)o rhtnnqif pinn rhic CurhAill tné," Af fé, 
" -J tÁngAf uai*ó t/posAifc óaúa ofic-fA 
1 n*oíogAit a eAfonóf\A "j 1 n-éific a ttium- 
cife a úAbAifu uaiú." UeiT) A*óbAf\tAC •] 
foigne a rhtnnafe 1 scorhAtfte tim An gcÁf 
fAin •o'fiof An CAt nó corhcA *oo t)éA\i^A- 
-OAOif *oó, -j if 1 corhAifle *oo mot a rhtnncifi 
"óó, -out Afi Atnuf fmn -] a b^eAt pem *oo 
tAbAif c T)ó mAille te tiAif eA§ a mumcif e, -] 

A CAbAlfC teif *OÁ T)Ún, *J A*OUbf\A , OAf\ ^Uf 

b' feAff T)ó f Am nÁ "out 1 gcionn CAtA te 
ponn. UéiT> A*úbAftAó mAf a f Aib ponn 
1 'o'peAfi píofóAoin pÁitce poirhe pém -j 
foirh a rhtnncip, -j t)o fnA"ótriA*ó fíot *j CAf a- 
T>Af eAco|\fiA, t cug a tÁrh 1 tÁnfi £inn *j fug 
teif é pém -j a rhtnncif, "] t>o pjuotAiteAt) iat> 
teif T>o foigne ^aca bit) -] *oo feAn ^aóa 
*oíge 5° ceAtin cfí Ia i ceófA oi*óce -] 1 
5Cionn nA f\Ae fin 'o'éifgeA'OAfi AtnAc Af\ 
f?Aicce An t)únA -j X)o comófuvó AonAó *j 85 

ipt)-oi|\e^ccAf teó i JzÁn<s&'OA\\ móp-UAifte 
Uípe UAif\n5ifve -o'péAóAin pmn -] n*\ pémne, 

tlíOfl Ó1AÍ1 *OÓlt> Af\ AÍ1 ÓfVOtlgxVÓ fAttl Atl 

CAti -oo óonna<voAf\ Af Ati muig au X>eA^- 
óut*oeAóCA, -J if ia*o *oo ttí Ann 5°^ gtAn- 
fcéimeannAó mac tttófuiA i Ofs^ AngtonnAó 
m-AC Oifín -| peA|Aguf pinnbéit "] Uaife uaott- 
ge-At inge^n j\íg &n t)orhAin, -] 1A|\ t)ce<\óc 
i scorhfosup -oo'n typéi nn x>óift cu^at)^ 
Aicne Of\fVA, "] sttiAifiT) i rw\ ^coinne t 1 tí-a 
5Corh"ó^it i cu^A-o^f P^E^ 5° 'o^ 1 5° 
•oíoófiA "óóib. T)'pAnAt)^|A *\n oi*óce fin i 
bpoóAi|\ A*ób,A|AtxM5 -| éipgiT) 50 moó a\\ n-A 
£>á|\aó -j A"oubx\if\c AóbAptAó \\e ponn b|\eAt 
T)o úAbAipc xM|\ 1 n-éipic a tfminuif\e t-dtMif\c 

mbéAfipvó A1|\. u X)o tteifum," a^ pionn, 
"g^ó einiocLann ip cóif\ *ootn -o'pvgáit uaic 
a beic AgAu 1 n^eAtt fiip an cuA^pcAt *oo 
geAtt-Af T)tíic Af\ t)|\tiim sCoUcoitte An zaw 
t^ngxMf cu^Ainn 1 fuocc ax\ ^\o\Xa 'De^cAif!." 
" tTl^ifeA-ó, a Conáin," a^ AóX)a^cao } " ó'p 
cupA pém puAip tmxVó 1 x)oca\k a\k mAfcuig- 
eaóc nexMti-fuAif\c,T)o M^f\j:AT)T)o£>f\e.Ac pém 
•oiíic ^ja e^std m' im-óe^nstA." í( ZaX)a\\\ 86 pU\tn\ *óAm," a\\ ConÁin. " 'Do-bei^wi/' Aft 
A"ó£>AfAtAó, "sfM-Ati "| éAfg Tunc fie a 
SCoriróÁit." " ^^A1feA*ó/ , Af\ ConÁn, "tío- 
t>ei|\im t>o b^eAt oj\c nx\ ceitf\e pi|\ T)éA5 ip 
-AtinfA leAc 1 *oUífi UxM|Aii5i|Ae *oo tAt>Aif\c 
teAC Annpo, *j An capaIL ú*o aj\ a *ouuj;Aif 
finne, *j iA*o/pém "} a mni *oo óuf\Af\ a rhuin 
m^i\ 'oo £>AmAif-ne, "| t)o tteAn pém Af\ 
cfioóA'ú Af a eAfbAtt tnAp *oo bí tiAj;Án 
LuAimneAc ó Íuacaija XXeAgAit) •] c« péin a 
'out fAn fioóc 1 *ocÁH5Aif cusAinn *j a mbeiú 
ArhlAit) jMin 50 fioccAin *OfiomA Cottcoitte 
■óúmn." X)ut> bui"óex\c các tnte 50 coic- 
óeAnn 'oo'n mbneAtfm ConÁm, -j *oof\inneA'ó 
AmlAit) 5AÓ nró d'á nwibAif\c. T)o cttif\eAT) 
^ LonjjA Af\ mui|\ *j A"óti>Aj\tAó t a toeAn p^'n 
SCApAtt, -j ní hAic|Aifce^tA a f^éAtA 50 
lAAn^A-OAfA T)f\uim sCottcoiUe, -| iaj\ *oceAóc 
*oóib Ann, fúit T)Á T)CU5At)A|A feAóA ní 
FACat>ah An 5 10 ^^ T)eACAifi nÁ a óuit)eAóCA 

ACA, 1 póf níO|\ b'fMOf T)Ó15 CÁ jAAnn Afl §At!>A- 
T)A|A UACA. U15IT) Af f Ain £0 tlAtttlAin -| T)0 

pmneAt) cuif\m -j bAimf te ponn 1 *ocimceAtt 
UAife CAoit!)-gite, mgeAn fig An T>orhAin 
1 T)o tM 1 n-A mnAOi Ai^e An peA"ó T)o rhAi|i 
Pj 1 uu 5 ponn a tnt>f\eAú péin *oo ólomn «7 

^íg ti-A b1n*oiA i nío|\ b'Áit teif bjAe^tnug^T) 
eACOf\j\A A\y eA^lA T>íornbui*óeáóAip pifi feAó 
a óéile *óíob. 

Ju^Ab í fin e-Aóc^A -j imteAóc An $ 1 oLtA 
T)eA.cAip 50 ntn^e fin. =A^= lAtt-COITIATlttlgAt). t)to*ó tiAó bpuil pséAt aj\ bit if tnó AiueAf 
1 5|\exMin n^^n fgéAt f\oirh-|Aái'óce, óij\ ^ibé 
fCA^Ante *oo cutn é ní pjtít Ate IA5 Ann ó 
cúif 50 x>eif\eA'ó aóc 5AóbAttT>e t?óif\tíoncA 
1 5AÓ eAócjiA Ag corh-fjAeA^fVA'ó, -j é cjaíoó- 
ntngce aji An n^tnce céA-onA t>o oonnpsnAt) 
é, T)0 t)|\íg 50 *octi5 bf\eiceArhnAf ConAin An 
oijAeA-o 5|\inn 'oo'n bpémn -7 ÚU5 a Ai*óneAf 
cimóeAtt nA gCApAlt a\k T)cúip, -j 50 *oci5 
An c-mneAtt t>o £h aja An ngiottA 'OeACAijx 
lAfi *oceAóc a bAite 'óóib teif An juoóc 1 
|\«5 fé An £iAnn teif ó Cnoc Aine, noó t)0 
tAifbeÁnAf 50 f\Aib fé LÁn-oifeAtfmAó óurn 
f^éit a óeApA*ó. UAi|\if fin, te tiAifie S^ irm 
a úAbAipc T)ó, if *oiAn-rhAit An pogttnm T)0- 
geibteA^ Af, ói|\ A|A T>unif CAifbeÁnAnn fé 
cionntif if cóif\ T)o -ótnne óui|\eAf poirhe 88 

Á-óbAóc nó niAgAt) X)o *óéAnAm éi^ge Af ^Á 
tfiAife. CtnfeAnn fé cAoifeAó T)o ÚuAtAib 
T)é X)^tiAnn 1 f\iocc *opAoi*óeAccA cum pmn 
true ÚurhAilX *oo meAltA*ó -| 5f\inn a bAinc 
Af. Uó^bAnn fé CÚ15 peAfvd T>éA5 "o'Á 
mtnncifi teif Af\ óApAlt ■OfAoi'óeÁXccA, t 
cuijveAnn fé *oíf t>'á rhtnncip péin 1 gcionn 
£mn 1 |\iocc ctomne fig nA ti1nt)iA, t>'a cup 
1 n-utfiAil *oó 50 5Cuifipi*oíf tOjA^ An JiottA 
T)eACAif\, t>'á cup Atnu*óA ó teAóc fUAf teip ; 
feóLAi*o fiA*o cum cuAm é nÁf\ b'féi*oi|\ teip 
T)ut 1 t)cí|\ Ann acu ceAócAipe ÁúAfAó t>o 
cup uait), eA"óón, T)iA|AtnuiT). CuipeAnn 
fé é fin 1 5COirhe^f5A|\ ^teó lonnup ^uf 
móiT)e Ar\ rhoitl, ói|\ bí T)iAf\muiT) com 
•oítexNf pAin nAC capí?a*ó pé coi'óce gAn 
pgéAlA lomtÁm -] ip ue^5Af5 pm T)0 5AÓ 
T>eAg-teACCAipe. UAipbeÁnAnn eAócpAJJuitt 
1 OpgAip T>o'n n5^ 1 5 6oríl t> e A5 *° e f«im 
-j but) cóip T)o fAigT>uíip a cup 1 r\-A bÁp 
peACAf mójVóÁit a tniúcAip -j péip a tig- 
eAf\nA. lAp *oceAóc > ÓiA|\tntiT)A 1 gcionn pmn 
te fgéAtA ConÁm, t 50 bpACA ctAnn píg 

nA tl1tl*01A tlAÓ féAVfAXiAOMC A ^CUp Atnut)A 

ní buf piA, tei^iT) opjiA pém lopg An giotlA 
*ÓeACAip a belt aca, -J upeopuigiT) iat> 50 8 9 

Cí[\ Cdifvn5if\e, 7 Mf\ |\occAin ^nnjMin t)óib 
níop b'-áil te £oilcteAbAif\ ne*\ó a tei^e^n 
te ceAócxMjAeAóc £mn ótitn /CVób^tAig aótz 
é £étn, 1 1A|\ gclof An f^éit fin 'o'A'óbAfiCAó 
if ArhlA\t) -oo |\mne 50 gtic céilti"óe cu\\\eA*ó 
úaX)AM[\tz *o'ponn óum a cige, é pém Ateitg- 
e^n a\\ a coimif\ce t a fi<vó teip a fio^A 
é^c^ T)0 bUAin -oe, aóc t>o 1305 p Ain ponn 
Atfi^il 5AÓ Aon -otnne onójtAó CAifeAó lonnuf 
5U|\ tfiAic fé An c-iotnLÁn t>ó. ^\i\\ but) 
AtriLAit) -óéAn^A^ ftí riA b^lAice^f le nan^m 
An f5|\íbneó|\A exvóón, ComÁp O híce<vó<A. 
ctAR peatisArt. A-óbAfiÚAc ttiac lot-OAtAij, Adhbharthach, the son of 

Ioldathach (many-coloured) ; i.e., the GiollaDeacair, 

47, 19; 84, 3. 
Aox> beA5 mAc prm, little Aodh, son of Fionn, 26, 3. 
Ao-6 i?a-oa ó ileAniAin, long (tall) Aodh, grandson of 

Neamhain, 23, 4. 
^\once.Aji-oA béAjijiA, Aonchearda of Bearra (Bere), 

3, w. 
-Aongur- iiiac -diftc 015 rhic fhójtriA, Aonghus, the son 

of young Art, the son of M<5rna, 14, 18. 
J]\-c, Art, Fionn 's grandfather ; gen. Aijir, 1 , 4. 
A]\z 03 triAc mófiriA, young Art, the son of Mórn a, 

14, 14. 

bAoifjne, Baoisgne, ancestor of Fionn, 1, 5. 
bfte-Af At, Breasal ; gen. -Ait, 4, 3, 20. 

CAOitce mAC ttónÁin, Caoilte, son of Rónán, 3, y. 

He was son of Fionn's gister. 
Caoícjió-óa ó neAthAin, C, grandson of Neamhan, 

3, u; 23, 2. 

CtA-nnA bAoifjne, the children of Baoisgne ; i.e., the 

Leintter Fiann, 14, u. 
ClAnnA tnójinA, the children of Mórna ; i.e., the Con- 

nacht Fiann, 14, u. 
CtAnnA neAthAin, the children (descendant ) of 

Neamhan, 23, 1. 
ConÁn mAot/, bald Conán, the Thersites of the Fiann, 

4, 1. 

CutyiaU, Cumhall, father of Fionn, 1,4; 69, 3. 

t)A5T)A, An, the Daghdha, one of the Tuatha Dé 
Danann, 29, v. [Still common colloquially in 
■óo'n *Oa5"Óa, by the Daghdha , in Ballyvourney j 9 2 

"OÁijie -oonn, brown Daire, ancestor of Fionn ; 

gen. 1, 6. 
TíÁijie -ouAnAC tnAC tnóftnA, Dáire the poetic, the son 

of Mórna, 14, 19. 
"OAtcAom, Dathchaoin (beautiful-coloured or -com- 

plexioned), 3, v. 
*OiA|tmtii-o ó TJtnbne, Diarmuid, grandson of Dnibhne, 

3, y. 

'peAf-ÓAc, Feardhach, 21, 13 ; 58, 4. 

peA|t peA-ÓA ó neAtriAin, Woodman, grandson of 

Neamhan, 23, 4. 
peAji^tif ó pnn, Fergus, grandson of Fionn, 4, 4 ; also 

as -peAfigtir- pnnbéit, 72, 16. 
pém\3f "PAjtf aix), Fenius the Persian, father of Niul ; 

0«n. 20, 15 ; 54, 9. 
pAtin, /., the Fiann or ancient standing army of 

Ireland ; gen. pémne ; dat. pému, 1, 15, &c. 
ponn bÁn, Fionn the fair, son of Breasa), of the 

Clann Bhaoisgne, 4, 3. 
ponn ttiac CuthAitt, Finn, the son of Cumhall, chief of 

the Fiann of Ireland, 1,1, &c. 
ponn iyiac 5tói|i, Fionn, son of Glór, chief of the 

Ulster Fiann, 26, 5. 
poilcteAbAift (lit., having lank hair), Foiltleabhair, 

21, 13; 58, 4. 
5a£a, Gabha (smith), 3, x. 
gAe-óeAÍ 5tAf , Gaedheal, son of Niul, the eponymous 

ancestor of the Milesians ; g. -it, 54, 9. 
5e4fifi, Gearr (short), 3, x. 
5iot,tA *OeACAift, An, the Giolla Deacair or Difficult 

Horseboy, the hero of the tale, 10, 13, &c. 
5ÍAf, Glas, 3, x. 

50VI mAC mójtnA, Goll, son of Mórna, a great cham- 
pion of the Fiann ; gen. 3, 20 ; 54, u. 93 

5JU1A5AC ( A11 cobAi|t), the Gruagach (champion) of the 

Well, 33, 12. 
1ot/oAÚAC, m., Ioldathach (many coloured), father of 

Adhbharthach (i.e., the Giolla Deacair), 71, 15. 
lolWm mAC pnn, IoHann, son of Fionn, 26, 2. 
LiA^Án tuAimneAc, Liagán the nimble, one of the 

Fiann, 3, z ; 19, 6 ; 86, 9. 
mófinA, Mórna, father of Goll and Conán Maol, 4, 2. 
tYltiifieAnn tttuncAom, Muireann Munchaomh (= beauti- 
ful-necked), mother of Fionn, son of Cumhall, and 

Fionn, son of Glór, 26, 7. 
Unit, Niul, the father of Gaedheal Glas ; gen., 20, 14 ; 

54,9. 
HtuvÓA, gen. tltiA-ÓAc, Nuadha, 26, 8. 
Oipn, Oisin, son of Fionn, 3, 18. 
Qf^Aft mAC Oifin, O^car, son of Oisin; gen., 3, 19; 

54, v. 

ni-oi|te ah SAifgi-ó, the Knight of Prowess, 71, 11. 

SjiAtbjieAC, Sgiathbhreac (speckled-shielded), 3, v. 
Smei3-Afi-x>jtúcu ó tleAtriAin, Chin-on-dew, grandson 

of Neamhan, 23, 3. 
StiAite, Suaitbe, ancestor of Fionn, 1, 5. 
Ca-ój -OJ1A01, Tadhg the druid, father of Muireann 

Munchaomh, 26, 7. 
CAire CAOib-^eAt, beautiful (Jit., of bright or white 

side) Taise, 61, 12, &<\ 
CfiéAnriiófi, Tréanmhór, great-grandfather of Fionn, 

1,5. 
CfteuncAtmA, ancestor of Fionn, 1, 5. 
Cuaúa T)é T)AnArin, the Tribes of the God of Dana, 

said to have preceded the Milesians in colonising 

Ireland, but in reality their gods, 7, 17. -Aj?|tAic,/., Africa ; gen. -ce, 57, 20 and 58, 6. 

*\tthAin,/., the Hill of Allen, in Co. Kildare, 1, 7, &g. 

^fiÁib, An,/., Arabia ; rip tiA hxXjiÁibe, the country of 
Arabia, 65, 8. 

Áyx> pÁ*o|iui$, Ardpatrick, to the south-west of 
Kilfinnane, in Co. Limerick, 2, 17. 

Alteon, /., Atbens ; gen. <Aitne, in the common lit. 
usage, cAÚAift nA triune, 74, 6, [The nom. x*iteAn 
and dat. Alum are still in use in Co. Donegal in the 
expression "JjAb 50 hAitm (hAiteAn)," in which 
the place-name is popularly thought to be a cor- 
ruption of i£fiionn, DU ^ i* is really an euphemism = 
go to Athens, just as one hears " go to Halifax " in 
English.] 

beAÍAc §Ab|iÁin, Gowran, in Co. Kilkenny, 3, 8. 
beAnn éA*oAift true eAx^AOite, the Peak of Eadar, 

son of Eadghaoth, now the Hill of Howth, 20, 11. 
bfiop nACA bÍAxnriA, prob. the present baronies of Clon- 

lisk and Ballybritt in King's Co. These are 

watered by the Little Brosna E. and its tributaries ; 

moreover, Clonlisk contains the village of Brosna, 

2, 12. 
bjiuj óf toómn, An, the Brugh (palace) above the Boyne, 

now Broadboyne, near Stackallen, Co. Meath, 29, v. 
CeAnn AtnfiA Stéibe ÓAom, properly CeAnn AbfiAc 

Stéibe CAom (Cenn pebjiAr also is found), later 

StiAb UiAbAc, 2, 17. See StiAb TiiAbAC. 
CtoéÁn Cmn óaiu, Cloghane, on the inlet of Brandon 

Bay, Co. Kerry, 23, y. 95 

Clú mÁit triic lu^ome, part of the barony of Coshlea 
lying between Knoeklong and the southern boun- 
dary, near Ballyorgan, in Co. Limerick, 2, 13. 

Cnoc ^ine, Knockainy, between Bruff and Hospital, 
in Co. Limerick. An earlier form was Áne CIiac, 
2, 14. 

Coitt nA trojiuAT), later Cjiioc feAjintrivji je, 2, 19. 

Cojica Hi *ótnbne, Corkaguiney, the western barony 
of Kerry, comprising almost all of the Dingle Pro- 
montory, 19, 2. 

Cjiíoca ConnftAOi, perhaps the district around Caúaiji 
ConjiAoi, Cahirconree, in the Diugle Promontory, 
Co. Kerry, 2, w. 

Cjiíoca -peAji mojic, in dat.> 18, y, known later as tli 

COnAltt gAOjIA. 

Cjiíoca bpeAji mtiije, later Uí ConAitt gAOftA, the two 
baronies of Connello, in Co. Limerick, 2, 21. 

Cfiioc peAftntrmi^e, perhaps an error for Cfiioc "peAji 
tntii5e = 'peA|tA tTiuije peine, Fermoy district, in 
Co. Cork, 2, 20. 

Cjiíoc nA b^tnneA-OAc, the Territory of the Extremities 
or West, i.e., Ireland, 45, 19. 

Cjiioc nA Sojica, the Orient (?), 51, 9 ; an old MS. 
explains it as Arabia. In eAcujiA toifi-óeAtbAig 
rhic SuAifin, however, it clearly means Sweden. It 
may possibly represent Serica = China. 

CtiAnAc, the barony of Coonagh, in Co. Limerick, 
3,1. 

T)Á Óúi^eA-ó mtniiAn, the two provinces of Munster, 

as divided anciently between Eochaidh Abhradh- 

ruaidh and Curoi mac Dáire, 3, 11. 
"OÁ fiiAb *oéA5 "peix>itimti, the Slievefelim Mts., in 

the north-east corner of Co. Limerick, 2 ? 13. Se§ 

§tiAD eiotmne, O'Don. Supp. 9 6 

Ojunni Coitcoitle, now Cnoc Áme, Kuockainy, in Co. 

Limerick, 2, 14; 3, 15, &c. 
Oún lAf5-á6 = Cauaiji Th'nn IAP5A15, Caher in Co. 

Tipperary, 2, z. 

Éhjie, /., Ireland; gen., éijteAnn. 

po-ó mófi nA,CfieArtAi5e, Cratloe Wood, in Co. Clare, 

between Limerick and Sixmilebridge, 3, 5. 
"piji ÓeAtt, pi. Fircall, a territory formerly comprising 

the baronies of Eglish, Ballyboy and Ballycowan, 

in King's Co., gen. £eAfi CeAtt, 2, 11. 
■pó-otA, s.f. Erin, 27, 2. This is now the commonest 

poetic name of Ireland ; its use corresponds closely 

with that of in Erin English. 
PfAAirmc, n.pl., the Franks ; g. pi., in fn'5 /fjt Anne, 54 

12. (See also 54 ; 20.) 

5t^A3,/., Greece ; gen. ^fiei^e, 45, 19 ; 74, 5. 

lAjit/uACAiti "Úe&sA-ó == tuACAHi *OeAi;AiT> (Kea.) == 

SIiao l/UACfiA, in Co. Kerry, 2, x. 
lAit-muiTiA,/., West Munster=portion of Co. Kerry: 

gen. -ah, 3, 7. 
1rraiA, An,/., gen. nA h1nx>iA, India, 28, 17. 

ÍAi£m, m. (pi.), Leinster ; gen. (pL), ÍAijeAn, 1, 7. 
[There is no such word as ÍAijeAn as nom., tAijin 
as gen., though learners constantly make this mis- 
take, even after repeated correction.] 

LoctAmn, m. pi., Scandinavia ; gen, -Ann, 9, 4. 
Formerly tocWm, s.f., gen. -Ainne. 

toe téin tmnfiActAc, the Lower Lake of Killarney, 
2,x. 

ttiACAiji *ÚeAJAi*ó = SiiAb 1/uaciia, Slieve Lougher, in 
Co. Kerry, 4, 1 ; 19, 6. 

ItnmneAc, m., Limerick ; gen. -15, 3, 4. 97 

tnÁJA ha rnbAri ponn, the plains extending from the 
foot of Slievenaman, in Co. Tipperary = the 
ancient rriAj peiriim, 3 } 1. 

IttÁine, perhaps for ó íTIÁme, gen. of uí tflÁine, Hy 
Many, an ancient territory in Co. Galway, 3, 6. 

Sunjt, /., the river Suir ; gen. -e, 2, y. 

StiAb tuACftA, Slieve Lougher, a mountainous district 

in Kerry, of which Castleisland is the centre, 19, 1. 
Sl/iAb UiAbAc, Slievereagh, a hill about three miles 

south of Knocklong, in Co. Limerick, 2, 18. 

Cífi-f o-úuirm, Atlantis, 40, 3, 4, u ; 71, 9, &c. Com- 
monly = the Netherlands, but such a sense would 
not suit the tale. 

Cifi C-Aifmjijte, the Land of Promise, 47, u. 

CuIaií; tiA -pAijiftn^e, now Áft-o pA-ofiin^, Ardpatrick, 
in Co. Limerick, 2, 16. 

tli ÓoriAilt gAbftA, the present baronies of Connello, 

in Co. Limerick, 2, 22. 
Uí pÁitje, pi. Offaley, an ancient territory comprising 

the eastern portion of King's Co. and part of the 

west of Co. Kildare ; gen., 2, 11. 
Uí LiAtAin, a district in East Cork around CdifteÁn 

Ua Liaúáhi, Castlelyons. It may, however, be part 

of Ui Chonaill Ghabhra. 2, 21. 
Ufi-rhumA, /., Ormond (East Munster) ; gen. -An, 3, 3. fOCtÓIR. 

*\cu, conj., but; acc 50, provided or granted that 

if, when, 25, 4. 
A-ÓAf cAfi, 5. w., halter ; Afi A. A5 ConÁn, held by Conán 

with a halter, 13, 6. 
Á-óbAcu,/., sporfc, joking, 88, 1. 
AX)bAT>, ??*., abode, dwelling ; ujii ceA*o a. áji n-onóifi, 

three hundred abodes (defenders ?) of our honours, 

69, 10. 
AT>connAijic = , oo connAijtc, (which) he saw, 34, 16. 
AT>conncA*oAji = *oo conncA*oA|i, 3 pi., pft. ind. of *oo- 

cím, Arcim, I see, 74, 3. 
Á-óbAt-rhófi, a., very great, vast, prodigious, 53, 20 . 

63,8, 
atdttioIat), s. m., great praise, panegyric, 9, 13 ; act of 

praising highly, extolling, 63, 7 ; gen., 68, 3. 
A*ónÁi jie, /., great shame, 56, 2. 
Á5, m., valour, success, triumph ; gen., Á15, 54, z. 
A^uf, and ; -j tiAc, seeing that not, for not; -j tiac teijix», 

for (or as) they do not let, 60, 8 ; A^ur- a bfUAift f é, 

and considering what he experienced, &c, 70, 7. 
Aibi*o, s. /., a suit, habit, 20, z. 
Ai-óbéif, /., vast deep, wide sea, abyss, 82, 19. 
Ai-óbfeAc, a., tremendous, vast; btm bA. 1 b-u-ó hÁfro 

ujijjiÁnnA teo a hAoifroe, they thought the height 

of it vast and high and terrible, 29, 4. 
ai -01111116 at), s. m., destruction,?, 16. 
Aije-dn, m., ocean ; gen. -ém, 53, 15 ; 73, 15 ; 73, 19. 
A11Í15I1C, a., unwise, 38, 12. 
Aimpiji, s.f., time ; hence service, attendance; gen. fie 

9, 8, 99 

Am-oeir-e, /., wretchedness, affliction ; Aor- Airmeipe, 

afflicted people, 67, 5. 
AHn)&]\m&\\i&c, a. f of evil consequences or reckless of 

consequences, 43, 8 ; 58, v. 
Ainitii, s. m., blemish; here bodily blemish, mutilation, 

11, 21. 
Ainiuit, a., unknown, foreign, strange, 78, v. 
AintTiiAn,/., passion, rage, 66, 7. 
Ain-min, a., ungentle, rough, fierce, 19, 10 ; 43, 8. 
AinfeAf5Ai|teAcu, /., discomfort, 1, 20. 
Áiffo, s.f., a point of the compass, a place in reference 

to its exact direction, 18, 15 ; dat. pl.> Áijvoib, 

18,15. 
•Áifi-o-ce-cvnnAf, m.-, chief command, 25, 13. 
Ánro-tníj, m. 9 a loud shout, 24, 7. 
Aiji^ne, pK of Aft^Ain,/., a plundering, 53, 9. 
M^ie, pi. oi a word AifijeA-o = Aft^Ain, plundering, 

52, 10. 
Áijtthijim, v. if»., I count, reck* /n ; fut. pass., 52, 4. 
Aif, consent ; -o'Air* no -o'éigeAn, by consent or by 

force, nolens volens, willy-nilly, 18, 16 ; Aft Air- nó &\\ 

éi$eAn, id., 25, 8. 
AicjeAftfi, s.f., a short space ; te hA. Aon-uAifie, " in a 

moment of time," 27, y. 
Á1C1511T1, v. tr., dwell in, inhabit ; 3 sing, cond., 41, 13. 
AitifitiJAX), s. m., abusing, insulting, 18, 8. 
Aitte (obs.), a remnant ; hence prep, phrase, a h Aitte 

(=Af Aitte), after; Af a liAitte -pm, after that 

(-oiosAt, s.f. ?), 15, 18 ; 34, 19. 
AitleA^cA, p. a., lit. re-melted ; smelted, 32, x. 
Aitne, /., acquaintance, knowledge, recognition ; 

t-u^A-oAjt Aitne o^ia, they recognised them, 85, 11. 
AitfteAc, s. m. (?), regret ; nÁ gujtAb a. leAu, that you 

won't regret, 15, 14; munAb a., if you don't regret, IOO 

15, 16. [The present spoken usage zÁ AitjieAc oftm 

shows that the word is a substantive.] 
aIcac, a., jointed ; pi., 50, 12. 
atViaií, adv., as, like, 72, u ; how, 24, v and 71, z. 
ATÍi-eAfCoine, gen. of Atri-eAr-cú, a moist eel, 29, 7; 

atu more commonly signifies " raw, uncooked." 
Amur-, m., an aiming at a thing; aji Amur- firm, to 

Fionn, to meet Fionn, 84, 14. 
AnAijic, /., linen, linen cloth ; dpi., 50, 15. 
An-AitniT>, a., unknown, obscure, 61, 20. Now An- 

Aitm-o in Munster. 
AnbtiAin, s.f., anxiety, uneasiness, trouble, dismay, 

20, 4 ; 5A11 bAojjAt 5An AnbtiAin, (may you be) with- 
out danger or anxiety, may you be safe and have no 

cause for feeling uneasy, 26, v ; nÁ ^AbA-ó eA^Ld nÁ 

AtibtiAin cti, do not become afraid or dismayed, 

38, 10. 
AncAijie, m., anchor; pt. 9 m -róe; x)o cA|t|\Aiti5 a hA., 

he hoisted or weighed her anchors, 77, z. 
Atrouit, s. m., ugly or evil creature, monster, 5, 4 ; 

18, 17. 
Aii-fofitAnn, s. m., trouble, hardship, 31, 21 ; 70, 7. 
An^ACA, pi., ropes, stays (?), from ah 5, a string, O' ft. (?). 
An-ijtonnAc, a., of great deeds, doughty, 3, 19; gen. 

m., 81, 4, 
AtiniAin = 'pAntriAiii, s. m., staying, keeping; UAinn A5 

AnrriAin, keeping away from us, parted from me, 

26, 21. 
Ann-p a, comp. of tonnitnn, dear, beloved, 64, 13, 17. 
AnciÁf , m., merriment, amusement, 73, 18. 
AntiAifte, s.f., want of nobility, lowliness, 13, 15. 
Aoifi, dat. of AOf, s.f., a satire, 9, 13. More usually 

found as aoji, s. m., gen. Aoifi. 
áoitieA*ó, s. m., cursing, railing at, 18, 8. 101 AonrAix), /., consent ; -o'aoii Aonu<M-ó, with one consent, 
together, spontaneously ; 41, z., and 47, 1. 

AonutnijeAf , hist. pres. of Aonutnjim, I agree to, I con- 
cede ; a. UiT>ifie An gAifjni) fin *oó, the Knight of 
Championship concedes him that point, 42, 16. 

AonuumA-o, a., marriageable, 61, 8. 

Aji, prep., for, on; hence, through, by means of ; A]\ 
f eAbAf *oo ttiAji^fjbÁtA, through the excellence of 
the tidings of you, 9, 14; a\\ *óeAC|i<\cu mo 
ffieApcAit, through the difficulty of attending on 
me, 10, 4 ; a]\ otcAr- a cfiotA, through the evilness 
of his form, 13, 15 (this use of aji is still common 
enough, cp. Aft méA*o mo éújiAm, through the great- 
ness of my responsibilities). 

A|iAb=A (rel.), which + jt (connecting consonant) -f- 
Ab (dep. form of if), is ; a]\a\) Af -oó also ^tijiAb Af 
•oó, from which he is, of which he is a native, to 
which he belongs; the pres. is here used instead of 
the past Afi b'Af -oó, from which he was, to which 
he belonged, the latter being required by tense- 
sequence (nÁf b'f eAf . . . Af b'Af *oó), 18, 11 ; 
see f eAf . 

AjiAon, both ; a mÁtAif Af Aon, the mother of both of 
them, 26, 8. 

AfrÓAcrA, a., strong, powerful, mighty, 19, 10; 58, u. 

Áfo-^Afb, a., high and rough; pi 3, 6; it also 
signifies very rough. 

Áf-onóf, s. m., great fame, dignity or knowledge, 9, 9 
(probably the last sense suits the context best). 

Áf-o-oifóeAf cAf, m., great renown, 55, 7. 

Afim-jvuAT>, a., of reddened weapons; voc. -ftiAró^ 
26, 18. 

Aff acu, s. m., monster, 18, 10. 

Aff A-ó, /. ; dual Af f ai-o, 54, y. ; pl. f 77, v. ; perhaps 102 

from Lat. ursa, but it cannot be " bears," as beicifi 

is used with it. 
AfiflAc, m., act of inciting, tempting, 79, v. [cp. AftAc, 

O'Don. Supp.]. 
Af^AÍ, m. 9 swell, swollen or high sea, and the sound 

made by it, 73, 19. 
AUAcr, /. = victory, 60, 11; MS. "acacx," but cp. 

AUACt), O'R. 

auax), s. m., time, space of time ; m^y. fin t>ó a. f a*oa, 
he was that way for a long time, 13, 5. 

AÚA1T), s. /., time, occasion ; te íióúaix) riA héifteAnn 
•o'f A^bÁil/, on the occasion of (at the time of, when) 
leaving Ireland, 20, 16, (le hAtAix> — te tirm here); 
AÚA1-Ó fAT>&, a long time, 43, 11 and 50, 3 ; jie hAUAix) 
riA truAifie fin, for or at that moment, 73, 18. 

AÚAjfóA,/., patrimony, 50, 17. 

ÁtAf, s. m., exultation, triumph; yen., ÁtAif, 1 n*oÁit 
éAcrA nÁ Á., in an encounter of exploit or triumph, 
5, 15. 

AÚAf3, s. wi., speech, esp. a small portion of it, a word, 
&c, 38, 17 ; gen., AÚAif^ ; ce<vo a. ~\ ufiAJAitl f úfi- 
tAbf a, leave to say a word, to make known his 
mission and use his power of speech, 8, 12. 

AÚc-umA-ó, s. ra, disfigurement, mutilation, 33, 20; 
act of disfiguring, 42, u. 

&tcx\p, in., the act of expelling; -oom' a., being ex- 
pelled, 40, 11. 

ACftiAfi, a , extremely or intensely cold ; dat. fern., 6, 
4. Also spelt AX)ftiAji. 

AtJAiju-o, /., shortness ; 1 u-a. $aca conAijie, by the 
shortest road, 1, 7. 

AtjAfb, a., extremely rough, unsparing, 43, 8. 

ÓÁ-oAf , archaic form = biox>A|i, 3 pi., past tens?, of 
AUÁrni, I am; 7, y ; 36, 12 ; 39, 16 ; 66, 2. io3 

b<rób, /., a scald-crow, a vulture ; gpl., 59» 0. It, how- 
ever, has a m. gen. at 60, 14, bAix>b. 

DAitc-neAfiutriAfi, a., strongly vigorous ; gen. ra., 6, 6. 

búin-céite, /., wife, 63, 5. 

bAlt, s. ra., a useful implement, or portion of appa- 
ratus, fittings, &c. ; 3 An bail *o'Á hiAftfiAi-ó, &c, 
with nothing of her necessary equipment missing, 
&c. ; cp. bAtt ííifiti pe, bAtt acjia, a handy or use- 
ful tool or implement (Muns.), bAtt -oe^r- (nó 
rriAic) éAT)Ai5, a handy or useful article of clothing 
(Uls.) ; "pm bAtt rru\it, 50 mAifH"ó cú 'f 30 gCAtútTO 
cue" (Oriel). 

bAtt-coftcjtA, a., purple-spotted, 82, 4. 

bÁmAji, archaic form, = biorriAji, 1 pi. pft. of uÁim, I 
am, 7, 17 ; emph. form, bÁmAijt-ne, 86, 8. 

bAn-*oÁtAi5e,/., female attendant, waitress, 76, 20. 

bArmcjtAcc (bAnujiAcc), /. coll., women, a company of 
women, 35, 12 ; 38, w. 

bAOJAt, s. m., danger, " fear ;" if bAOJAl jiiftAb ^tnr 
a -óei|teA"ó, it is to be feared that the end of it is 
(always) disgrace, 10, 7. 

bAoif-céitti-óe, a., raging mad, furious with rage, 
12, 20. 

bAOit-teAnb, m., tender child, child of tender age, 
infant; gpl., 41, 16 and 79, 14; cp. pÁifuín bo$ 
bAot, in Béarra song. 

bAitn-^tACO, m., a battle shout (?) ; pi , -jIaoi-ó, 24, 15 ; 
cp. bAftn, a fight, a battle, O'R. 

bÁftfi, ra., top; hence excess: ip bÁftfi x>o ctnn. uií aji 
5AC Aon otc, you have added excess to every injury, 
you have added insult to injury, 35, 3. 

bÁftfi-AiseAnuAcr, /., surpassing courageousness, 56, 5. 

bAfijt-ceAtAc, a., top-showery, sprayey ; pi. 28, 17. 

bÁÚA-ó, s. ra., drowning, 34, 2. io4 

bé, /., a female or woman; d. pi., 35, 18; an ancient 

word, now of very poetic import. 
beA^, little; nÁji be^5 teif fern, that lie thought it 

was quite enough, 12, 15. 
beA^-AlrAc, a., small-jointed ; pl„ 64, 2. 
beA^-nix), m. (little thing), trifle; b. x>o -óéAnAtri *oe, to 

make little of, think nothing of, despise, 44, 20. 
beAj-f Ao^At, m., a short life, a life cut short suddenly, 

75,8. 
beAriAiT» = bAimx), they take, 53, 9. 
beAnnACAX), s. m., greeting, blessing, 7, 13. 
beAnn-coftfiAc, a., billowy (lit., top-restless), 27, 10. 
beAnn-uAine, a., green -skirted, green-edged, 70, 15. 
beAfinAix>, dat. of beAjitiA,/., a gap (of danger), 69, 16; 

as in ceAn^Ain, it has become beAfmAin in Munster. 
beA|intjijim, v. tr., I gap ; 3 pi., pft. ind., 80, 8. 
béib, dat. pi., 35, 13 ; see bé. 

beit, 3 sing. cond. of *oo beit, to be, 12, 16. Also beA-ó. 
beirifi, /., a bear, used ./&#., 45, 16 ; 54, w. 
beót-f^Aoitue, p. a., with mouths ripped open, 78, 14. 
biA*o = beA*o (bei"óeA*o), 1 sing.fut. of ACAim, 16, z. 
biA-óuAC, m., a farmer who held his land rent-free and 

was bound in return to entertain his lord ; dat. pi., 

1, 21; apl, 52, 12. 
binn-bfiiAtfiAc, a., sweet-worded, speaking pleasantly, 

63, v; df. 35,12. 
bío-óbA (biox)bAX>, 68, 9), /., an enemy ; gpl, 38, 13; 

dpi., 42, 10. 
biot-ÁUiirm, a., ever (very) beautiful or lovely, 31, 12. 
biot-buAn, a., permanent, 11, 21. 
biot-tuAimneAc, a., constantly active, 76, 20. 
biceAfi, impers. pass., hab. pres. of *oo beit, to be ; *oÁ 

f eAbAf i biteAjt tiom, no matter how well I am 

treated, 10, 6. io5 

bos-bfiifre, p. a., partially broken or torn, worn and 
showing holes, 6, 1. 

bo^-jt^ox), s. 7?i., a soft or low call, 24, 6. 

boj-fn^ire, gen. as adj., having the thread softened by 
wear, threadbare, 6, 1. 

bojib-lAi-oiji, a., violently strong, 6, G. 

bofib-neAjicmAfi, «., violently powerful or strong; pi , 
42, w and 59, 11. 

bójA-o-T>eAfi5, a., red-margined (of a mouth),r=:red- 
lipped, 63, v. 

bfiAin-éAn, ?«,, raven; Hi., raven-bird; gen., -eoin (also 
-éin), 60, 14 ; éAn i^ probably added on account of 
the obsoleteness of bjtAn. 

bju\it-béirri,/.,:=:the present bin tie pei tie, crafty blow, 
blow got in at an unguarded moment ; dpi., 59, 11. 

bjieóc-x>AtAC, a., speckled-coloured ; pi, 70, 16. 

bjieAcmAji, a., chequered, speckled, variegated ; pi., 
28, 17. From bpeAC, speckled. It is of the same 
formation as the Anglo-Irish childish word 
" speckledy," which is very probably an echo of it. 

bfteAJ-ÓA, a., fine, splendid, 63, 21 ; originally = 
Bregian, from the territory in which the palaces of 
the Airdri and royal cemeteries were. Now com- 
monly bjteAg. 

bjieAt,/., judgment ; b a béit péin, what he would 
adjudge himself, 66, 15. 

bfieAcntnjim, v. tr., examine, think over; impf. subj., 
-inn (one would expect here rather pres. subj., -eA-o), 
that I might (may) examine them, 22, 2. 

b|téi-o-teAt An, a., having large sails, 27, 11. 

bjieir, 5./., judgment; b. tno béit péin, the judgment 
of my own mouth = as much as I myself would 
adjudge, 9, 16. 

bjieiteAírmAf, s. m., judgment ; gen. -Aip ; ceAfu; io6 

bjteireAmnAir-, an equitable decision ; x>o T)éAtifA"ó 

ceAjic bfteiueArhtiAip e.A"OfiAinn, who would settle 

equitably between us, 21, 16. 
bjn'5, ./*., strength, vigour, hence matter, import ; 

•oém b. beAj *oe fin, don't mind that, 54, 15. 
bjAOinn-^Aijtrin^ (b|\u or bfioirm -|- f Aiftpnj), d., wide- 

holded, having a large hold, 27, 10. 
bjioirmcib, dat. pi. of bftti, womb, belly ; here applied 

to the hollow between two billows, 28, 17. 
bjiúcc-'óoifitim, v. ir., I pour in a deluge, I make a 

very fierce onslaught, 45, 2. 
bfiuJAib, for b|iti5AiT)tib, dat. pi. of bjiuJAixje, 1, 20. 
bjuiJAi-óe, a farmer under rent to his lord ; dpi. 52, 11 
bji-ut, ?«., vigour, power of strength, 43, 15. 
bvuvo-f ocIac, a., efficacious in speech, 63, v. 
buAi-ó, s. /., victory; virtue, magic property; "o'fÁ^- 

DAx>A|t . . . x>e OUA1-Ó tn|t|\i, (they) caused it to 

have a magic virtue, 20, 13. 
buAn-ÁjiT), a , very or exceedingly {lit., persistently) 

high ; pi, 13, 21. 
buAn-cubjiAC, a., continuously frothy ; pi, 28, 18. 
buAti-gAibceAC, a., ever dangerous ; pi, 42, w. 
buAn-ThAtibtAC, a., ever deadly. ; pi, 43, 19. 
buAn-uotitAC, a., ever fruitful, 31, 12. 
btíi*óe, /, thanks ; if tib beijiim a buiT>e, it is you I 

thank for it, 69, 4 (beiiiim from beifi-, not 

•oo-beiji-) ; cp. a btn-c-e le T)ia, thank God for it ; 

btn-óeACAf *oo bfieii te, to thank. 
bvn-óeACAf, m M thanks ; óifi if aiji *oo bi b. a tipe "j a 

ÚAtniAri -oo belt Aige, for it is he (Fionn) was to.be 

thanked for his (the king of Sorcha's) having his 

country and his land (again), 68, 4. 
btunne, m., a wave, a torrent, 37, 11. 
btnnneAT>Aib (= buinnróifc, bmnrnb), dat. pi. of io7 

buinne, (a wave), hence rage, fury, passion, 12, 22; 
17, x [cp. the present spoken usage, bi bumne 
Triofi paot, he was iu a great passion]. 

btntin-£iottd, in., foot messenger (borm + 510H4), 51» 
w ; cp. bumm^e, bonnAijie, O'R. 

l >un-tÁiT)ifi, a., very powerful, vigorous, 38, 7. Per- 
haps = middling strong; cp bun-bean, a middle 
aged woman, bun-cmeÁL, a middling kind (Don ). 
but it is very risky to explain these Ossianic texts 
by 'present dialectic senses of words, as their style 
is very different from the spoken usage. 

buAn-rio-ól<Mccev\c, a., ever bestowing (blows) ; pi., 
45, 16. 

cabán, s. to., a round, dry, bare hill ; or a hollow (it 

is difficult to tell which sense is intended) ; pi. -Am, 

13, 19. 
cailce, gen. of có«tc, chalk, as adj. = a,s white as chalk. 

pure white ; 63, z. 
caitteór*, 1 sing. per/, of caittim, I lose ; nÁp cailteAf 

fUArh ap 05IÁC, that I never disappointed or 

deceived a servitor, 16, 14. 
cáinceac, a., babbling, (lit , fault-finding, reviling) ; 

pi. 28, 16. The correct reading may be CAinceacA. 
cAijite, s. /., pillar-stone, 31, 13 ; gen., 31, 16. 
cáic = cÁ hÁic, where ? ; 51, 10. 
CAiCTrnlea-o, s. to., battle-hero, 13, 11 ; gpl. 36, x and 

50,6. 
cA.l<N-ó-|bonT ; m., a harbour, a haven j gen., 52, 6. 
caobsNC, m. t stream; the ruffled, uneven appearance of 

the water after the stroke of an oar, or around a vessel 

ploughing the waves, 73, 16 ; cp. caob. also f caob. 
CA05AT), m., fifty; npl. -A10, 57, z. 
caoirh-eolap, to., fair (or good) knowledge (of the way) ; 

gen. 2, 8. io8 

caoL-itiaIa,/., a slender or narrow eyebrow ; pl. y 63, 19. 

CAot-potlAc, a. t having slender nostrils, 63, 21. 

CAom-ÁtAinn, a. } splendid (in appearance). 7, 8. 

CAonVUujieAC,/., beautiful suit of mail; gen. -t^e, 46, 5, 

CA|iAT>fuvó, m., amity, 40, v. 

CAc-btnLteAc, a., battle-smiting, good at giving blows 
in battle, 3, 21; 14, 17. 

CAc-ioftgAit, /., battle encounter, 75, x. 

cauu^a-o, m,, act of fighting or battling, 46, 10 ; gen. in 
cum CACint;ce, for fighting, in order to fight, 40, 20. 

ceAcuAffÓA, a., on both sides, on each side, 45, 2. 

ceA*o, s. m.f permission, leave ; ip ceA-o tiom-pA An ní-ó 
if ceAT) ti5-fe, what ye consider permissible I con- 
sider permissible, 25, 9. 

céA-ofA-ÓAc, a., prudent, 62, 1. 

céA-o-^omeAc, a., hundred- wounding, 62, 5. 

céA*onA, same; Aft ^céADnA (for iaji ^céA-onA), in like 
manner, as well, likewise, 18, 9; 39, 19. 

céAT>-UAtfi, 5./., first time; ní lei5peA*o teAc pó c. é 
1 shall not allow you to do it even the first time, 33, 10. 

eeATJUigim, v. tr., I permit, allow (-oo, to) ; 3 sing. pres. 
ind. y 61, v. 

ceAnn, s. m. 9 head, end; purpose; *oo ceAnn, for the 
purpose of, with a view to, 9, 7; dat., cionn : Afi a 
cionn, awaiting him, 35, 2; uaji a gctonn uite, for 
them all, 42, 8 ; aji ceAnn, before awaiting : aji a 
jceAnn, before them, i.e., in such a state when they 
got there and examined it, 70, 4 ; aji a cionn, for her, 
to fetch her away, 74, x ; aji a ^cionn, ready to 
attend on them, 76, u. 

ceAnn - rh uIIac, s. m., the top of the head; gen. -A15, 12,8. 

ceAnn-cjiom, a., heavy-h^a de; pi., 70, 18. 

ceA|it)ArhAit, «., well- wrought, 7, 8; .50, 5. 

ceAjic-AJAm, in aji a c., right opposite to him, 54, 6. iog 

ce<\fit-col3-fe<\jMTÍi, $. m., perfectly rigid standing or 
erect position ; 1 n-A c., perfectly erect, 11, 11. 

ceAfiu-rrie<vóón, s. ?n., the very middle, 31, 13 ; 34, y. 

ceAjir-feór-Arh, s. m,, erect standing; 1 n-A c., quite 
straight, quite erect, 17, 3. 

ceAf-nA, ra., trouble; pi., 75, 11. 

ceAtAjvoA, a., pertaining to four, having four quarters, 
47, v; 61, 11. 

ceileAbjiAi-o, 3 pi. pres. ind., they take farewell of ("oo), 
74, 15. 

ceiteAbfiA'OAfi, 3 pi. pft. ind. of ceiteAbjiAim, I bid 
farewell to (*oo), 73, 8. 

ceiteAOjtAf , 3 sing. " hist, pres." (old S.-pret.) of ceit- 
eAbjiAim, I take farewell of (-oo), 26, 12. 

ceiteAbfiui§, 3 sing, p erf. of ceite<\b|iAim 3 I take fare- 
well of. The form here shows Muns. influence, the 
tendency in the Southern province being to make 
many verbs in 3 sing. per/, end in -1315 (1115) ; cp. *oo 
juAO-ótn^, T)'f o^tuimig, &g. 

céim, s, m. t a step, a deed, a thing to be done or ac- 
complished, 27, 4. 

cei-jro, s./., trade, art, 29, v. 

ceot-bmn, a., sweet-tongued, alluding to hounds 
" giving tongue," 4, 7. 

ciAH, a., far, long, distant; niofi ciAn 50, it was not 
long until = soon, 5, 1 ; te ciAn *o'Aimfiji, for a long 
time, 5, 15; ni ciAn *oo bÁ*oAfi AnnfAin, they were 
not long there or so, 7, y; niofi ciAn *oó Ann, he 
wasn't long there, 38, 5. 

ci^|ttA, a., black, dark, 63, 19 ; cp. ciAjttAcu, black- 
ness, darkness (Dinneen). 

cia rjiÁcr (obs.), however (beginning a new narrative). 
3, 9. Also ci"ó rjtÁcu. 

ciA]\--óonn, a , dark-brown. 63. 20. no 

cix> rjtÁcc ( = cit>, i.e., cé, and tjiÁ + acc), however, 

35, 21. 
aneA-ÓAc, m., a race, nation (?), 25, 5. Properly 
cine<.vó = race, CmeA-ÓAc, a Gentile. 

cinmm, I decide (a|i, on); ip í cotriAiftle Aft Aft cinn- 
eAx>Aji, what they decided to do was, 2, 3 ; 41, 2. 

cmnue, a ., certain ; -j gtift cmnce linn, seeing that 
(since, for) we are certain, 30, 3. 

cinn-cfteArnAin, a., smooth-headed, of smooth sur- 
face ; gen. sing, fern., 49, 8. 

ciocftAc, a., ravenous, greedy, 37, 8. 

coinbtiocr, /., conflict, fight ; gen., -a, 81, 15. 

cioftjibAT), 3 sing, imperf, of ciOftftbAim, -I mangle, 
lacerate, 11, 14. 

C10Ú-TÍ1ÓH, a., great-showering, producing great showers 
(of spray) ; pi, 28, 16. 

citiniAif , s./., border, margin, verge ; dat. pi., ciumr-Aib ; 
19, 4. 

ctAif-leAtAn, a., wide-grooved, 55, 18. 

cUaocíó-ó, m. (act of changing), hence act of conquering 
or subduing, 68, z. 

ctAonAC,a.,fallingdownandaroundfr(ely!(ofhair),63,!18. 

cteAcc, 3 sing. per/, of cleACCAim, I am wont, or accus- 
tomed, 14, 8. 

cteAf, s. m., trick ; An cteAf céA"onA a -oeAtiArh fur-, 
to give him the same treatment (lit., to do the same 
trick with him), 12, 2. 

ciiACÁn, s. m., side, flank ; dat. pi, 14, 2. 

cLcc-Ainrjtéi'ó, a. (stone-rugged), stony and rugged, 
uneven, rough and stony ; gen. sing, fern., 30, v and 
49,5. 

ctor* = cuaIa-o, cuAtACAr-, pft. pass, of -oo-ctuinim, 
clvnnim, (cloipm), I hear, 58, z. Still common in 
if* clop t)Am, in which it has become a noun. 1 1 1 cltnrri-'óeAjis, a., red-downed, made of red down ; pl. y 

39, 16. 
clincte caointe, lit., games of mourning — funeral 

obsequies, 62, w. 
cnÁim-^e^fifiA-ó, m., hacking, 78, 4. 
cti^iiri-3eA|iji^im, v. tr. y I cut to the bone, hack; perf. 

pass, ind.y 45, 12. 
cnÁim-jie.AiTi4fi, a., big-boned, 5, 6. 
coibce, /., dowry, 65, 9. 
coijeA-oAt, m.j the clashing of swords, or, rather, the 

noise produced by the clashing, 59, 1 ; dashing or 

noise of waves beating on the coast, 73, 20. 
cóim-ceAf\u, a., right for both sides, fair, 61, 5. 
conrmeAcu, /., attendance ; gen. -a, bean coirh-oeAcu-A 

maid or waiting woman, 63, 3. 
comie^p5A|i, m., conflict, clash, 88, 14. 
cóiTh-pleAf5Ac, a. f equally filleted or garlanded, filleted 

or garlanded on both sides, ornate, 32, 14 ; 63, 18. 
cótm-tíon, m. 9 an equal number, 61, 3. 
coimneA|iutriA|i, a., very or thoroughly strong, evenly 

strong, 17, 16; 30, 17, 35, 21 ; pi, 33, y. 
coitrmeAf, s. m, nearness of relationship; gen., -jra : 

mo cfiAobd c, my branches of relationship, my 

genealogy showing collateral relationship, cfec, 8, z. 
coitimeAx», m., the act of quartering or billeting, 

coigny, 1, 19. 
coifitigte, a., lean, skinny (?), 5, 6. 
coif : fte coif, beside (of walking with one), 12, 17. 

Dat. of cop. leg. 
coipi"óe, s. m., foot-soldier, infantry-man, 10, 15. 
coir-tfliAfAi-o, s. /., side, haunch (lit, leg-thigh), 

5, 13. 
cot^Ac, a., fierce, bold, 62, 1. 
col^-f AobjtAc, a., fiercely eager, 55, 19 ; pl. f 57, 4, 112 

cols-pocmAfi, a., fiercely furiou3 ; pi., 43, 18. 
coriiAcuAib, dat. pi. of comAcc (curiiAcc), power, 32, 11 
cotiiAillpeA-o, 1 sing. fut. of comAittim (better corn- 
Alt Aim), iffiiilfil, 15, w. 
coriiAimpfi, /., same time; 1 h-a c, at the same time 

as she lived, "in her time,'* 61, 11. 
comAlAinn, a. t , very beautiful ; pi., 2, 23. 
com Alt, m., fulfilment, 40, y ; act of fulfilling, 66, 18 ; 

npl. (?), 66, x. 
comAoncócAX), 3 sing, court, of common ctn^im, I consent 

along with (te), agree^tó do the same thing as 

another, 14, 12. 
combjUfeAT), 3 smg. imperf. of combfiipm, I break or 

smash up, 11, 15. 
combfiir-eA-OAji, 3 pi. pft., they mutually broke, 55, 16. 
combfttiJA-o, s. m., crushing, bruising, 14, w. 
cóm-c^ó-ÓA^ a., valiant on both sides, 62, 2. 
com-cvube*, a., strictly proper, 50, 20. 
combviAtA-ó, s m., beating thoroughly, 14, w. 
com-óÁit, /., encounter ; 1 n-A c., to meet or encounter 

him, 43, 3 ; gen. --óáIa: loriA-o conróÁtA, rendezvous, 

appointment, 73, 10, 
comÓAin^eAn, a., firm on all sides, 29, 1. 
composer-, m.t nearness, proximity; i gc. *oó, near 

him, 34, 12. 
com^Aji, m., proximity ; 1 5c. ha cAom-túipse "| a 

mtitnéit, where the beautiful suit of mail and his 

neck met, 46, 5. 
com-$tAn, a., equally clean, i.e., not dirty in any 

part; pi., 50, 13. 
comtAnn, m. and/., fight, conflict, 61, 5 ; gen. fern, -tie, 

66, 10 and 75, 17. 
comVuAt, a., equally swift ; as adv. equally quickly, 

iust as soon, 1J, 14 and 59, & «3 corr.riiAit, adv., equally well, 22, 18. \ 
coíiirriAoiT)eAíTi, /., exultation ; gen. iriAoi-óce, 56, 13 ; 

act of exulting, 62, 12. 
corhtriAoi-óim, v. tr., I exult, boast of (aji, over); 3 

sing. pres. ind., 43, v. 
commAjiOAT), 3 sing, impcrf., of coriimAjibAim, I kill, 

slaughter, 11, 15. 
commbuAUvó, m., act of beating together, clashing, 

59, 2. 
comófiÁim, v. tr. f I assemble ; pft. pass., 84, z. It now 

signifies to escort or show respect to 4&-eompany. 
compAji, m., chest, body, trunk ; dpi., 55, 15. 
comófiAim, v. tr., I assemble, 1 hold ; pft. pass., 51, 5. 
corhjiAC, m., combat ; c. Aon-p-p, single combat, 43, 3 

See cotrifiA^. 
conijiAC, 3 sing. pft. ind. of comjiACAim, t fight, 36, 7- 
corh|tA5 = comfiAC, ra., act of fighting, ^esp. in single 

combat, 35, 23. • * 

conifiomn,/., division ; dpi, 41, w. 
conitA, pi., conditions, 66, 20 ; terms of peace, 84, 12. 
comtAc, m., slaughter, havoc, 62, 5. 
conit|tom, s. m., an equal weight ; uitrnfi if c. teip 
a number (of men) which he thinks equal in weight 
to him (the sense " a number equal in weight to 
him " .is possible also), 14, 9 ; c. conitAmne, equal 
number in combat, match, 66, 10. 
cotritutcA, a., evenly hillocked, well-studded with 

hillocks, 3, 1. 
couA-ÓAc=conpA"ÓAc, a., rabid, raging, voracious, 37, 8. 
coriAifte, m., a path; c. coicceAnn, a common path, 

a highway, 36, z (pi 37, 15). 
con^bÁit, s. /., keeping, restraining, 12, 15. 
conncAT)A|t, 3 pL perf. of -oo-cím, I see, 24, 4. 
connftA*ó, s. m., bargain, agreement, 10, 11. 114 

co|i, s. m., a stir, a budge ; ni cuiftp eAT> f é Aon co^ x>e 

lie would Dot make a stir, he would not stir, .4, 10. 
coji, on., pledge, engagement, 66, 18; npl., in cuiji 

ceAr.^Ail, binding engagement, 65, 6 ; dpi., 66, w, 
cofi-cnocAÓ, a., round-hilled ; pl. f 3, 1. 
cofip-jfiÁnnA, a., ugly-bodied ; 5, 7. 
cojtfi, a, round, 28, z. 
cojifiAC, «.j urieven, 37, 18 ; pi. 46, 18. 
co|i|i-5t-Af, a., green-bordered ; pi., 70, 16. 
cofi|i-to|\dc, s. m., prow, 27, 14. 
cofiu^A-o, s. m., "dressing," i. e., thoroughly beating 

and injuring, 11, x. 
cojTAiji cjtój bed of gore, 56, v; cp. "welcome to your 

gory bed," Burns ; Cóji *Ú. -j g. has "cor-^Aji cjió " — 

gory slaughter or triumph, which is, perhaps, the 

original expression, 
cofg, s. on., check, stop ; eop^ a íouat> *oe'ti tnf^e, as 

much of the water as would slake his thirst, 32, 6. 
copsfiAc, a., hewing, hacking, destructive, 62, 5. 
cotu^A-o, m., act of sustaining ; aj c. a p Airitiue, 

" keeping up the fight," 46, 3. See f Amur. 
cfiAtin-fieAThAfi, a., thick-shafted; pi. 55, 16. 
cjiArm-]ii5in, a., stiff-masted; pi., 82, 6. 
CjiAnn uAOAilt, a sling, 22, 11. 
cjiAob-fotc, w., a branching (luxuriant) head of hair ; 

63, 18. 
cjiAoifeAc, /., javelin, spear; pi., 55, 16. 
cftdor- Ac, a., having a wide mouth, 24, 4. 
cfieAU-tom, a., bare-bodied, skinny, 5, 21. 
c]iion-AtrAC, a., withered-jointed, 5, 21. 
cftiOflAC, if. m., edge, shore; dat. pi., -AcAib, 28, 8. 
cftiof-teAtAn, a., having wide or extensive shores, 

24,4; 73, 17. 
cfiiotnugA-o, s. m., shaking ; ctig c. aija féin, he shook ii5 

himself, 17, w; ru^ c. cujia-ó aiji féin, he shook 
himself like a hero, 30, 15. 

cj\it eA^tAc, a., terrifying, 62, 4. 

cjió, ?72., fortress, enclosure, 46, v. 

cnó-fAijipnj, a., having a wide hole;j!??., 55, 17 ; 77, 13 

qió-teoinue, p. a., wounded and gory, 38, 3. 

cfiom-ce-ArmAc, «., crooked-headed, 5, 7. 

cjtón-lACA, s. /., lit. brown or dusky duck, some 
species of wild duck; gen. -An; 50 mbéAftpAmn 
tops x)A c, that I would track the c, 22, 16. 

cjtop-fMAct-Ac, a., cross-toothed, 5, 7. 

C|tuA"ó-cotri|iA5, m., severe combat ; gen. -A15, 42, 19. 

cfuic-Átuinn, a., beautiful- shaped, 42, 18. 

cfiuu-luinneAC, a., of impetuous appearance, 5, 22. 

cuAc-tnu-oe, a., yellow-tressed, 63, 18. 

ctiAi"ó aiji = afflicted him, 65, 17 ; 70, 9. T)o cuitt aiji 
is used in the same way. 

cuAnnA, a., beautiful, elegant, 7, 7 ; 50, 5. 

cubAfi-bÁn, a., foam- white, white-foamed, 73, 16. 

(Hi^Am-fA, 1 sing. prep. pron. emph., to me ; ip c. <voei|titi 
f in, it is towards me you say that, what you say is 
aimed at me, 30, 8.. [This idiom is quite common in 
Donegal to-day, and yet a certain writer found it 
necessary — for himself only — to alter it in a 
"modern " version of an early modern text]. 

ctube, a., right, fitting, proper, 61, 5. Also ctnbix>, 
cubAiT>. The form in text is that now common in 
Munster. 

cúit-jieAírtAfi, a. y thick-backed, 55, 19. 

ctntceACA, pi. of ctntu, a quilt, bed-covering ; dpi, 
39, 15. 

ctnjum, 1 sing. pres. ; c. ptiAp "00*0' (also r)ex>') 
muinueAjroAr-, I decline your friendship, 16, w ; I 
cause, place in such a position, bring about — in 3 u6 

sing, cond., 54, 7 ; I inflict, commit, in 1 sing, fut., 54 

19, and 3 sing. rel. pft., 55, 6 ; cp. 60, 4, A3 cujt touft 

n-Áift i bu}i n-eAfb<vÓA, inflicting slaughter and loss 

on you. 
cumAcuA, s. /., power, 29, x. 
cum Ann, m., friendship, alliance, 40, v. 
ctrniAf, s. m. } , power, ability; ni fiAtb Aft jc. -ooib, 

they were not able, had not the power of, 18, 2 ; 

ní ftAtb f é ah 5c. *oo, he could not, it was not in his 

power, 19, 15 ; gAn Aft 5c. x>óib, not to be able, that 

they were not able, 29, 14. 
ctnrmtnjte, p. a. } covered, well-wrought, 39, 15; 50, 

13 ; 70, 16. 
cnmtA, a., shapely, well-shaped, 63, z 
ctiftAT), m., hero, champion, 42, 11. 
ctiftfi, dat. of coftft, end ; c. *oeifii"ó, poop or stern, 78, 

1 ; c. cof A15, prow, 78, 2. 

T)AbAc, /. (also m.) 9 a vat, a bath, 39, 3. Gen. is 

•oAibce and "gagai^. 
-oÁit, s. /., meeting, encounter; gen. t)ÁtA : *oob' é 

•oetfteAX) tiA *oáía, the end of the encounter was = 

the end of it was, what finally happened was, 11, 18. 
x>ÁtA, as to, concerning, 37, 4 ; 48, 16, x. 
•oArrmA, m. (materies, ' makings '), hence cause, reason ; 

69, 12. 
■oAotneAC, a. 9 populous, 53, 13. 
•oAOfi, m. 9 a slave, a person of ignoble birth, 50, 18. 
■oÁfAcuA, gen. of -oÁfAcu, boldness, as adj. = bold; 

fierce, 28, 12. 
•oÁf acuac, a., daring, fierce ; pi. -ca, 24, 18. 
T)At-ÁtAinn, a., beautiful coloured, resplendent in 

appearance ; pl. } 36, 14. 
•oAt-^eAt, a. 9 bright or white-coloured, 63, w. 
•oAt-JfiÁnnA, a.y ugly- coloured, 5, 10. ii7 

•oeAbAi-ó,/., combat:, conflict, 58, 21; 62, 5 ; 68, 8. Gen. 
is -oeAbuA. 

-oeACAifi, a., difficult, troublesome, 9, z. ; comp. -oeACfiA: 
te Afi *oeAC|tA, by means of whom it is more 
difficult, 10, 2. 

TtcACjiAcu, s. /., difficulty, troublesomeness, 10, 4. 

•oéA-o-bÁn, a., white-toothed 26, 21. 

"oeAJAi-ó = -01A1-Ó ; 'n-A t>. after it, for it, 16, 19. 

•oeA^-Áfvup, m., goodly dwelling, fine habitation; pi., 
41, 17. 

x)eAj-bAite, m., a fine or well-built town; pi., 52, 11. 

•oeAg-beAjtcAc, a., making skilful moves (in chess), 
7, 10. 

-oeAJ-éumÚA, a., well shaped, shapely, 32, 4; 63, w. 

*oeA5 eAjAiji, gen. as adj., in good order, well ar- 
ranged, 77, 20. 

•oeA5 fo$Luim, s. /*., good learning ; gen. -ÍAmÚA, 29, y. 

•oeA^lAi^te = -oeijilce, p. a., parted, separated, 
separate, 37, 17. 

•oeA^-niAifeAc, beautiful ; ph, 36, 15. 

-oeA^-fltiAJ, s. m., a goodly host or army ; gen. 
-fltiAij. 26, x. 

•oeA^-tApA-ó, s. m., great haste or activity, 17, 19. 

•oeAlb-cAoin, a., of beautiful shape or form, 49, 20; 
pi, 20, 13. 

•oeAtb-éAjf AíTiAit, a., various-shaped, multiform ; pi., 
36, 14. " 

■oeAtcA-ó, s. m. 9 = -oeAtACAX) = t^aU^a-d-, parting (with, 
jie\ 16, 8 ; bei-oeA-o-f a a^ -o. is used here, because 
the parting is taking place at once (Atioip, now), i.e., 
it is present-future usage ; *oeAtócA"o-f a would be 
aoristic, denoting at any time in the future. 

x)eAtu$A-ó, s. m., parting (with te) ; *oÁ rnbtm *o. teif 
a triiAn, if his desire was to part with him, 19, 15. n8 

•©eAjtbtA, a., certain, assured ; at 24, 13, i\ither -oeAjib 

should be expected. 
•oéAjt-cAomreAc, a., tearful (lit., tear-bewailing), 26, 13- 
x)eAjt5Ait), 3 sing. pres. subj. of -oeAjisAim ; *oÁ n-oeAjt- 

5A1-Ó neAc A^Aib-fe a Iauu ojijia f ú*o i nt)iú, if one 

of you redden your blade on them to-day, 42, 13. 
■oeAjis-Áji, m., red or bloody slaughter, 44, w; jo 

•or;itib|\A"OAOir- "o., that they would make or cause a 

red slaughter, 44, w. 
T>eAfi5-itibAji, m.y red yew ; gpl., 36, 16. 
•oeAjt^-ÍAr-ftAc, a., red flamed, blazing, 76, 15. 
•oeAr-, 5. /., the south ; bA -óeAf , southwards, 4, z. 
-oéi'o-jeAt, a. f bright or white-toothed, 49, 20. 
*oeirhin, /., certainty; *oo bi a "ó. Ai^e, he knew quite 

well, 82, z. 
•oiAblAi-óeAcc, /., deviltry, sorcery, 47, w. j now pro- 
nounced "oiobtAi-oeAcr in Munster. 
■oiACfiAc, «., painful, pain-causing, 57, 3. 
•D1A1T) (wake) ; 1 n*o., after ; *o. i tro., one after another, 

in succession, successive, 35, 22. 
•oiAtriAfi, /., a solitude, wilderness ; dpi., 74, 12. 
•01ATÍ1A1J1, a., huge, enormous; pi 70, 19 ; also T>iAihAfi, 

•oiuriiAifi. The form"oiArriAi|i, also = occult, mysterious. 
•oiAmAifie, gen. of "oiAiriAiji, s. /. as adj., lonely, retired, 

4,8; 46,"l7. 
■oiATTiftuJAT), m.j darkening, obscuration, obliteration, 

82, v. 
•oiAn-bÁfuJA-ó, m., act of speedily putting to death, 

killing quickly and with vehemence, 56, 21. 
x>iAU-f5Aoitue, p. a., thoroughly loosened or divided, 

37, 17. 
-oibijireAc, m., exile, 41, 12. 
■oibpeAjis, /., revenge ; spoiling, plundering; gen., -$e, 

35, 16. 119 

■oi'6-Uon-Aib = Mid. Ir. *oíb-tímb, *oíb-línAib, both ; 
as the latter element assonates with cfiiocAib, it is 
clear that the poet regarded the expression as two 
words — at any rate, it should literally convey " in 
two classes;" the idea "both'' may allude to fii 
An -oorhAin and his uAoifeAc, 69, 7. 

■oiceAtitiAim, v. tr., I behead ; 1 sing, fut., 54, 19. 

•oíoéft^, a., warm, fervent ; adv., 85, 13. 

•oío5Atc = *oío5At,/., act of revenging ; g^n -o., with- 
out revenging it, 35, 17 ; 57, 15. 

-oiogtvnm, a., gleaning; *oe x>. -oeAJ-pojtAmcA p) 
5tAn-rheAbAi|t, by gleaning (assiduity) of good 
learning and by heart (rote, lit, clear memory), 29, x. 

-oíotÁitjiitiJA-ó, m., act of extirpating, 60, 5 ; Q5, 15. 

"oíombuAi'ó, /., defeat (*oí-, neg. +bnAi*ó), 56, 3. 

-oion^bÁit, /., the act of warding off, 55, 10. 

•oion^nA-ó, 3 sing, archaic cond. of *oo-jním (-oéAnAnn), 
I do, 66, 12. 

•oiojimA, m., a troop, band, 60, 12. 

"oiofjAijieAcc, s.f., suddenness, quickness, 17, 19. 

•oif5i|t, a.y active, fierce, sudden ; pi. -5jie, 24, 18. 

•oiftiti^AX), m., act of hiding or putting out of the way, 
82, w. 

•oíú, /., damage, injury ; gen. -oite, 53, 18. 

*oitibftACA*ó, m. f act of casting, shooting or firing ; gen, 
-Aicte: *oo ctnfieA-o . . . Afim 1 n-ionA*o a *ó., 
weapons were provided for firing, 73, 5 ; fftAf a 
T>iubft Aicte, casts, 77, 12. 

*obúit-x)éA*o, m., set or row of teeth set closely together. 
63, w. 

*oo, prep., to, for ; -oo triei-o, so great (lit., for greatness) ; 
auá *oo théi*o mo tiruifieAftAije pém ^tijt teófi "oom é 
1 5 Atl 5iottA*oo beiú AjAm. my burdensomeness is so 
great, that I am sufficient without any horseboy, 120 

9, x ; often denotes agent : m'pAT) *oo tr>A-|ibAT) -ótnr, 
my deer to hare been killed by you = that you should 
have killed my deer, 35, 7. 

do, prep.pron., to him ; at 14, 16 used to denote agent 
after v. »., " in requital for his horses having been 
destroyed and mutilated by him;" cp. 65, 14, 15 = 
though he deemed it bad that his son should have 
suffered death and destruction. 

■oo-beAft zzzbeAfifAt), 1 sing.fut. of *oo-beifiini, I give, 
40, 20; emph.,51, 17. 

■oocAi-oe, 2 comp. of *oói$, probable, likely, = the more 
likely, 61, 18. 

•ooct:, a., close, tight, firm, 18, 3. 

•oo-T>eAtbAc, a., ill-shaped, 18, 17. 

-oo-eotAif, gen. as adj., trackless, unknown, 4, 8. 

*oo-f utAinj, a., unendurable, hard to be endured, 
grievous, 18, 7. 

•oo-^eAnA, wiipers. form, fut. of -oo-jnim, I do; 
■oo-jéAnA mé Atioip fiif é, I will now do with him, 

10, x. 

•oo-^éAn-fA, 1 sing. fut. emph. (old form) of -oo-Jiiim, 
I do— now commonly 'oéAnpA'o ; -oo-JéAn-f a a gcuji 
Afi neinVnix), I shall annihilate them, or do away 
with them, 27, 19. 

*ooi*óeAVbAc, a., ill-shaped, 5, 4. 

■ooi-eAT>fiÁnA, «., unintermittent, constant, well-sus- 
tained, 28, 7 ; from *oo and eADfiÁHA, gen. of eADjiÁitt, 
intervention, intermission ; more usually found in the 
sense "impenetrable." 

•ooitb, a. j gloomy, crestfallen, 44, 7. 

-oo-ionJAbÁtA, p. a., hard to be shunned or avoided; 
58, 20. 

-ooi\\e&'6&, pi, antiquated spelling of "ooi|ii, pi. of *ooifie, 
an oak, wood ; applied to the spears of an army on 
the march, 70, 18. 121 ■ooi-ttéix), a. } difficult to surmount or climb, 29, 8. 
■oo-meAnmA s. /., want of courage, cowardice; gen. -An, 

31, 7. 
•oonn-injrieAc, a., brown-nailed, having* brown nails, 

28, 5. 
■oonn f5iAÚAc, a., brown- shielded. 53, 13. 
*oonn-crteA5, /., a brown (shafted) spear; gpl. -§a, 

70, 19 (recte -urteAs). 
"oójra, s. m., humming, 31, 9. 
•oo-juSnr At), older form of 3 pers. pi perf. tense of t>o- 

Snim, I do, 33, 14; 35, 19. 
*oor, s. m., a nobleman, a hero (O'R.), 26, w ; the 
sense " bush " = " shelter," "protection," is quite 
possible also. 
•oo-f5Aoitue, p. a., hard to loosen, 49, 2. 
■ojtAnn-oAt, 5. m., jaw, 11, 13. 

•opeAc-fotAir, gen. of -ojteAC-fotAr, used as adj., bright- 
faced ; 3, z. 
X)fioc-Ai5eAnr:A, gen. of "o^ioc-AijneAX), s. m. t ill-will, 

31, 6. 
■oftoc-pémnix>e, s. m., bad warrior or champion, 13, 3. 
■ojions, s. /., people, crowd ; An -o^on^ followed by 
rel. — those who: "oáIa pnn rhic ÓnmAitt -] via 
•ofitjmje "oo bi 1 n-A p ocaiji "oe'n bpémn, as to F. mac 
0. and those who were with him of the Fiann ( = those 
of theFiann who were with him), 18, 19. [It is time 
that some knew that iat) f Am "oo bi is not the Irish 
way of expressing " those who."] 
■ouAibr eAC, «., doleful, sad, gloomy, 18, 7. 
-oubAc, «., gloomy, 44, 6. 
-otib-fAififV5e, s. /., dark sea, 28, 11. 
-oub-néAtt, m.. daxk^loud * 7?a/* f .66, x. 
mibjtónAc, er., in great grief, very sorrowful, 44, 7; 
from -out) -(- bfiónAc. 


122 

■ouibr-eAc, a., dark, blackish (?), 5, 9 ; 11, 13. 
■oúijt-qtéACUAC, a., hard- or stern-wounding, i.e., no 

quarter was granted ; 58, 20. 
•outtia, s. m., hunting booth; x>. reit^e, 3, 14; O'R. has 

"t>uttia, a place of gaming." 

eAcjiAX), s. f. coll., horses ; gen., -Ai*óe, 11, 4 ; dat. -ai*o 
11, 9 ; pi. -at>a, 11, 15. 

éAcu, s. m., a covenant, condition ; m'éAcc ofir, my 
covenant on you = you must promise, you must 
pledge yourself (?), 26, y ; éAéc if oiftceAf ^pó^A, 
I have a right to proclaim it (lit., a covenant which 
it is fitting to announce), 26, y. 

eAcujiAnn, m.\ a stranger, a foreigner ; dpi., 53, 17. 

eATDAftbtiAf ac, swinging in the air, whirling overhead, 
aerial, 13, z ; 29, z ; 30, 17. Op. eAOAfibtiAf, 
euAjibtiAr-, 0*Don. Supp. Wrongly spelt at 13, z. 

eAT>ttÁin, s.f.y intervention; gen. eAT>jiÁHA : nAc -ftAib 
ctmiAf a e. Ai$e f éin, that he was not able to inter- 
vene in his favour, 12, 11. 

éA^cofs, m., face, countenance, 61, 10. 

éA^TTiAif, /., want, absence ; 1 n-A he., without her, 64, 
15 ; 1 n a é. fém, absent from himself, 71, 6 ; com- 
monly éA^rriAif. 

eA^nA, 5./., wisdom, 20, 7. 

éA^fAtriAit, a., varied, variegated, 49, 19. 

eAjfAthtAC, a., varied, diversified; pi, 3 4. 

eAÍA-ÓA, s. /., science, knowledge, skill, 9, 9. [Now 
often = a trade, but cp. Muns. usage, ní heAtA-ÓA "oo, 
lit. it is no skill for = "it is not for," it does not at 
all benefit.] 

éAÍAiijteAc, m., a fugitive, 59, 12. 

éAnAthAit, a., bird-like, 30, 17. 

éAfiAim, I refuse; 1 sing, perf., níoji éAjiAf-r-A Aon 
T)ume AfUATri fA ttntteAth nÁ ttiAjiAfrAt, I never 123 

refuse 1 any one (in regard to) earning or wages, 10, 
8; 1 sing, fut, 10, 9. 

eAjijiAT), s. m., accoutrements ; gen. -ai-o, 6, 2. 

eAjwoncA, 5./., disunion, discord, 74, y ; gen. -a-o, 25, 12 

eAfbAi-ó, /., want, absence; fiiAi|i porm e. r»A hint;ine 
aiji, Fionn noticed the girl's absence from him, 70, 3 

eAf-CAfiA, /., a foe, an enemy ; gpl., 38, 14. 

é A f5 A >/-> the moon, 66, v; éAr-5 at 86, 2. [The com- 
mon word in Man in the form eeast], 

eAp lÁmce, /., ill-health, sickness ; gen., 67. 5. 

éiTnjte, p. a., armoured, 41, x. 

éi^eAn-oÁit, s. /., necessity, difficulty, strait, 20, 16. 

emioctAun, ra., safeguard, guarantee, 85, 19. 

eijie, s. m. t burden, 17, 22. 

éi|ije, s. m. (rising, arising), hence, to go; éipge -\ 
bjieit Afi a eAc, to go and seize his stted, 12, 4. 

éijite-Ac, m., act of slaughtering, 43, x. 

eocAiji-jojitu, «., blue-edged, blue-bordered ; df., 82, 18. 

eolAr*, 9. m., knowledge, knowledge of the way, hence, 
direction; ip é eolAf i ti-Aji §Ab Ati 5. T>., this is the 
direction in which the G. D. went, 18, x. 

pÁ (now bA, btro), past tense (old) of ir- ; ^a teóji 
*o'Á"óbA|t tiAcbÁir- "J ufi^jtÁme teif, he thought it 
enough reason for terror and abhorrence, 30, x ; j? Á 
^nÁtAc te, it was customary for, 36, 3 ; j?Á jtí Aft, who 
was king of , 71, v, w. 

pA"OAi*ó, 3 sing, p ft. ind. of pA"OAi"óim, I kindle, 34, 18. 

fA-ocuiftfeAC, a., weary, in great grief, 34, 3 ; more 
usually Atxuiftf eAc. 

pAicpn, s. /., seeing; caji a bpAicpn, beyond the 
distance they could be seen = out of sight, used with 
a close synonym at 19 w : Af a jia-oajic -j taji a 
bfAiCfin, out of their (those watching) sight, and 
beyond their (those watched) being seen. 124 

l-vutli ^r(\u\ a., negligent, 17, 21 ; "his steed's response 

thereto was by no means negligent." 
pÁinte, í./., a swallow, 17, 16. 
p&ifiiéip, /. i act of narrating, narration, telling", 45, 8; 

now commonly ' tidings.' 
pÁi peine,/., prophesying, soothsaying, 66, 5. 
pAlcmAJt, a., billowy, foaming; gen. sing., 48, 11 ; } J l-> 

50, w. 
pAiK\niAin, s. /., staying, keeping; mipe uAib A5 

p AnAthAm, I separated from you, 27, 3 (cp. 26, 21, 

AtlíTlAin). 

• fwnAthAin," 73,12 (MS.). This should read -o'pAn Am Ain, 
as grammar demands, the construction in the MS. 
being due to the scribe having introduced it from the 
present spoken usage of portion of the country, in 
which the use of the *oo to connect jibe and paua- 
hiAin is lost. 

pÁn-$leAnn, .s. m., sloping glen or valley, 3, 10; 
daU pl t 4, 16. 

pAtif at> (obs.) = fAnA-OAH, they remained, 3, 17. 

f AobA|i-x)eA|i5, a., of reddened weapons, 26, 3. 

p AobjiAC, a., eager, 35, 20. 

pAOilxeAC, a., joyful, glad, 53, 2. 

pAot-cu, m.y a wolf, 37, 8. 

pÁtAC, a., prudent, skilful, 7, 9. 

péACAin, s. /., seeing, to see; -] péACAin cia ptnspeAtn, 
&c, and to see (= let us see) whom we shall leave, &c, 
25, 13 (even in the imperat., when two suppositions 
occur in a sentence, the second is constructed with 
v. n. ; cp. oit "| teAfuij 50 mAit ia"o, -j ^fiÁmne "oo 
cup cum a 1iaua|i pern 50 CeArhpAi^, "rear and 
bring them up well, and send Grainne to her own 
father to Teamhair."— C. T). -| g., II., p. 22, par. 26). 

f eA*ó, m., space, length of time ; An peAT>, whilst, 46, 9. 125 

pe.A'o.Aifi, 3 sing, pres., he (she, it) knows, often with 
past meaning, knew, 32, 9. The 1 pers. is feA*oAft ; 
cp. -oubAfiu, connAfic, &c. Only used negatively and 
interrogatively. 

péA-opAi-óe, cond. pass, of -péAX>Aim, I can; nAc t?é<vo- 
fAi"óe a tei^eAf nÁ a teAf-uJAX), that could not be 
healed or bettered, 11, 22. 

peA-óm-lÁiT)i|i, a., vigorous, strong, powerful, 3, 18. 

peAjiAim (I pour), hence I give, accord (to, fioitri or t 1 ©); 
•o'feAfiA"OAfi tnte -pÁitre, they all gave welcome, 
welcomed, 39, 2; " hist, pres." peAjiAf pioji-cAOin 
fÁitue fioime, he gave him a hearty welcome, 70, y ; 
also -o'f eAjt, 84, 19 ; -o'f eAfiAT>A-|i, they celebrated ; *oo 
feAfiA-ó a jcttiicte cAomue, their funeral obsequies 
were held or celebrated, 62, w. 

FeAfiAnn-jtunaib, for peAjiArm-glunACAib, dat. pi. of 
-peAfiAnn-slúnAc, containing hummocks (?), 3, 2 ; it 
is possible that the word jtuineAc, a name of several 
kinds of grasses, may be the second member. 

peAjib, s. /., a roebuck ; gen. -peijibe, 17, 16. 

péAft-^ofiu, s. m., a grass or grazing field, 12, 1. 

j:eAfi ó^tÁc, m., young man; gpl., 49, 12; pi., 52, 12. 

peAf (= fiof), s. m., knowledge ; nÁfi b'feAr- cjiíoó nó 
cinéAl *oe'n -oorriAn AftAb Af *oó, of whom the country 
or race to which he belonged was not known, 18, 10. 

feAfCA, now, at once, this moment, 16, z. [The sense 
has since shifted to " henceforth, for the future."] It 
will be noticed that the present-future, biA*o a$ 
imteAcu is used in the passage, this being required. 

j?ei-óm, /., service ; gen. -peA-ómA ; t/ucu j? eA-órriA -j 
f|teAfUAit, servants and attendants, 50, 11. 

f éi.5, a., brisk, keen, 35, 20. 

pémtieAX), ira., a champion, hero ; gpl, 49, 12 ; dpi. 50, v. 

j?éirmi*óe, m., a champion, hero; gpl., 38, v, and 57, z. I2Ó 

peiftiroe, 9€0t form oi peáftjt, better; nioft b'p. -óóib, 

they were no better off, 14, x. 

fcitrttl, a., calmly, still (péiú, calmness, silence + 

Cittltlj quiet, still, silent), 28, w. 
peitftAltl, <• /. or m., watching; -o'A bp., watching 

them, 19, v ; A5 á peiteAm, watching or beholding it 

(cobArO* 31, w. 
péittionti (for peitteAnti), /., woodbine, 43, 17 ; now 

cÁitféitteAnn and ^éitteoj. 
pélt HeAmAft, a., thick-sinewed, lusty, 5, 3. 
peoit-cofjAifir,/., flesh-hacking, lacerating, 42, y. 
peotiháé, m , flesh, meat ; gen. -aig, 49, 14 and 59, 8. 
yuvo, m., a wild place, a wilderness (?), 24, 8. The 

correct reading may have been pico, a wood, 
p at) Am Ait, a., wild, savage ; pi. 37, x ; 74, 13 

(pACATYllA). 

pi A-ótiAif e, s. /., witness, testimony ; cuiftim pém -o'£. ajt, 
I call to witness, 10, 17 ; 1 bp, in presenc3 of. 

fiAn-cof5Ai|ix:, /., a battue of animals organised by the 
Fiann, a hunt, 1, 12, 18. 

fiAn-cop^Af!, 24, 13; the same as fiAncofjAijic. 

piACAthlA, 74,13. See pAt>AThAit. 

pit, O. Ir. rel. form of ACÁitn ; now acÁ; 69, 12. The 
third line of the stanza is parenthetic. The other 
three = it is after his nobles having killed three 
hundred abodes of our honours that I have a cause of 
sorrow (ir- understood before -o'éip ). 

piltim, I fold, bend; -o'ptt a jtun, he bent his 
knee, 8, 7. 

po-óbAX),/., a wood, 43, 18. 

yiontiAX), s. m., hair; gen. -aix>, 14, 3. 

ponn-ctÁjt, s. m., fair or bright plain, beautiful laud, 
27, 2. 

ponn-coitt, /., white wood ; gen. e, 34, 18. 127 

pionn-jtAp, a., lit. white-green — i.e., the sea -green colour 
lashed into whit3 foam by the billows breaking on 
the shore ; pi., 28, 8. 

p iofi-ACfiAtinAc, a., very intricate, impassable, 4, 9. 

pioji-A|vx)Acc4, a., very tall and strong, 3, 19 ; 77, u. 

píofi-ÁjijiAcuAC, a., gigantic, huge, 38, v. 

pioji-c.dtmA, a., very brave or valiant, 9, 3 ; 57, z. 

pioji-CAom, «., as swfcs., a truly gentle (thing) ; -o'peAfi 
p. pÁitce fioirhe, he gave him a hearty welcome, 49, w. 

t?iofi-x)OiTriin, a., very deep ; ph, 28, 9. 

píoft-e-ApcÁijfoeATriAit, a., very hostile ; adi\, 58, 18. 

pioft^lic, a., very cunning; adv., 23, 21. 

píoji-sftÁntiA, a., very ugly, 5, 3. 

píofi-íoccAp, 5. ?n., the very bottom, 34, 1. 

pioft-niin, a., very or thoroughly smooth, 28, x. 

Pfi-jjé-Afi, a., very sharp; pi., 11, 13. 

pifi-neirhneAc, a., very venemous, 13, 1. 

pte-ApjAc, a., having rods or small branches (pteAp^, 
a wand, a rod), 31, 13. 

ptiuc-LmnueAC, a., wet-pooled, full of pools left after 
the receding of the tide ; pi., 28, 8. 

pocniAi'o, s. /., mockery, derision ; gen. poctriAi"oe, 
17, 10. 

pocrAiD, % pi., pres. ind., they ask, they inquire, 74, 1. 

pocuAtin, 3 sing. pres. ind., asks; p. p^éAÍA "óe, asks 
tidings of him, 84, 6. 

pocuAp, hist pres., asks = asked, 41, 7. 

pogAipc-seAjiAnAC, a., loud-complaining (lit., noise- 
complaining, from poJAipc == po^Aji, noise, and 
^eApÁn^c, complaining; cp. posAiji-5e.AfiÁn, n., "loud 
complaining." — Three Shafts). 

po^Aft, s. m., noise, sound, soughing 31, 9 ; 67, 10. 

pójpA caúa, declaration of war, 41, 2. 

poi-géA^Ac, a., having small branches j 31, 13. 128 

potficeAtm, m., end, 41, 15 ; 45, 1 ; 62, 9. 
j:oifróeAft5«YÓ, in., reddening, i.e., blood being drawn • 

44, 3. 
poifi-'óeAiiJ5, a„ very red ; gsf., 55, x. 
l?oij\tiiACA, a., furious, 45, 17 ; adv., 58, 19. 
poi|\citt, a., vigorous, powerful, 5, 3. 
j:oir-uineAc, a., quiet, serious, composed, decorous, 7, 10. 
■poitfub, dat. pi. of ^ofcAfi, m., a forest, 1, 13. 
fotcAT), s. m.> act of covering; a jcmn "o'potcA-ó, to 

cover their heads, 22, 12. 
folc-teAbAiji, a., lank-haired, 38, 6. 
polAijteAc, a., secret, hidden ; 50 ?., adv., privately, 

secretly, 65, 2. 
pothófi, s. m., a Fomorian, a sea-rover, viking; some- 
times nearly synonymous with £aúac, a giant (Sc, G-. 
famhair), 9, 3. [Hence CtocÁn ha bpotrióji, or 
bpomó^Ac, the Giants' Causeway.] 
ponn, s. m. t land, region, 73, x; gen. pumn, 26, 20 
(perhaps in apposition to éifteAnn, rather than 
governed by it). 
pofi=Afi, prep., on, 60, 16. [In O. Ir. yofi was a dis- 
tinct prep. = over, &c] 
pojiÁiteArh, in., order, command ; aji f. An ftij, at the 

king's command, 67, w. 
fOfiAifie, s. in., a sentinel; •o'p., as a sentinel, to keep 

watch or guard, 4, 20. 
f oft-Aoip, s. /., a forest ; gen. -pe, 33, 9 and 34, 12 (p. 

■piAi-ó, deer forest) ; dat. pi., 4, 9. 
poticoimeÁt), s- m., watching, keeping guard, 53, 16 ; 

•o'f., as guard, 4, 20. 
^oji-ótrÚA, a., very golden, 33, 1. 
fOfAix), a., restful, calm, 28, w. 
fOftonspotii;, m., a camp, 53, 12. 
f ofUA-ó, s. m., hiring, retaining, 15, 15. 129 

poú-Afi, 5. m.j a wood, a forest, 3, 10 ; dat. pi. poicjtib, 

1, 13 ; -potjiAib (recte -poitjub), 4, 15 and 37, w. 
^oújiA^A-ó, m., bath, bathing, 39, 5 and 50, 8; gen. 

j?oúfi<M5Úe, 39, 4. 
j?fiAOc*OA, a., furious, fierce ; adv., 58, 19. 
pjteAfUAL, s. m., attendance, charge, ministering, 10, 4 
FfieAfUAtAi-óe, m., attendant, 76, 19. 
Fftifcifi, a., eager, earnest, 76, 20. [As a popular word 

= sore.] 
FfiitfthteAc, a., squint-eyed, 5, 5. 
FftotriAim, I prove, try; ip rmoncA -oo pfioiTiAT>, who 

were tried or proved the oftenest, 25, 11 and 55, 5. 

£ ftOÚ-Alb — fjtACAlb (-pflACACAlb), fflA^UAlb, dpi. of )?JtA1 j, 

wall (of house, etc.), 81, 6. 

ftjA-oftAc, a., active, ready, willing (to perform a ser- 
vice), 76, 20. 

FtJAfi-tmnreAc, «., having cold pools or depths, 19, 3. 

ptiAÚAn-cAot,, a., ghostly (?) lank, 32, z. 

-ptnteAC, a., sanguinary ; voe. -15, 26, 18. 

fuiteonjúÁ, 2 sing. cond. of pjiLngim, I suffer, permit, 
15, 16. 

ip vntitjjA-ó, m., bleeding, 44, 3. 

pviitngeA'ó, per/, pass, of puitn^im (futAin^nn), I 
suffer, endure ; nioft ftnlnseAX) leip (pass, with 
agent), it was not suffered by him — i.e., he did not 
surfer, 31, v. 

ftntueAC, a., bloody, sanguinary, 35, 20. 

£uineA*ó, s. m., end, limit; gen. fum-m as adj. ; iAt 
éifieAnn -ptnnn ftnni-o, the country of Ireland, 
extreme or furthest land (if in app.), 26, 20; cp. 
Cfiíoc riA bptnneA-ÓAc, the territory of the extreme 
limits, one of the names of Ireland given by 
Keating. 

puinneAtriAc, a., powerful, vigorous, forceful, 6, 12. 

1 130 

pnnniim>e, a., vigorous, forcible, powerful, 6, 17. 

pinjteACAifi, a., careful, deliberate ; adv., 23, 21. 

]?utAin5-tfiéAn, a., enduringly strong (jmlAtij, endur- 
ance, + rf\éAíi, strong), 28, 20. 

jhjjtÁit, 3 sing. pft. ind. of pujiÁitim, I order, 39, 3. 

fúr, 2 sing. prep, pron., from pÁ, j?aoi ; j?uu, under 
you — i.e., at your disposal, 35, 9. 

^AOAim *oo (more usually aj), I set to, begin at ; 3 pi. 

pres. ind., 46, 12. 
JAbr-A-o (|to)=x>o gADA-oAfi, 3 pi. pft. of 54bAitr>, I set 

to or begin at, 55, 20. 
5AC a {eel.), pres. and fut., everything that, all that, 

46, u; 5AÓ op, past, ib.. 72, 1. 
5ÁibúeAc, a., eager, fierce; pi., 36, 20 and 67, 13. 
5AinTriiT)e, a., sandy, 36, 19.. 

SAifue, m„ effort, " burst " ; dpi, 36, 20 and 67, 13. 
5Aifib-f5neA-o, *• m -> a hoarse roar, 18, 6. 
jaIac, a., valiant, valorous, 40, 18. 
5AtAnn, m., an enemy ; gpl. in join jjAÍAnn, the wound 

that an enemy ought to get, 79, 11. 
5AOir, *. /., wisdom, prudence, 27, 20; 64, z. 
jAot, a., wise, prudent; comp. and sup. form, ^Aoiúe; 

ir- 3Aoite "| if 5tiocA-jif inrleAcuAije, wiser and 

more cunning and more ingenious, 21, 21. 
jAot-jlic, a., prudently clever, 74, 18. 
5Aot-nATiiA*oAc, a., dartingly venomous; pi, 43, 19. 

(Cp., however, jAot, wise, and 5A0Ú, wind). PI. 

occurs at 57, 4 spelt 5AotriAniAiT)eACA. 
5A^b-tiAt, a., rough-grey ; pi. 28, 13. 
$A|tb-[i^AinneAc, a., rough-haired, 11, 10. 
5éA5, /. (a bough), hence an arm ; pi., 64, 1. 
$éA5-leAbAi|i, a., having arms long and slender, 63. 

17. I3i 

^é^s -fjiuÚAc, a., containing streams dividing into arms 

or branches, 3, 7. 
5eat 00I54C, a., bright-embossed (?), 80, 16. 
^eAl-bonn, s. ?/?., white sole (of foot) ; 5-iifi jad teiteA-o 
a -ÓÁ 5. *oe'n £ eAfiAnn Áltnrm péAfi-uAme Aft niuttAc 
nA CAijijije ceAnn-^Aijibe cloc-Anri|iéix)e ttJAf, freely 
transl. = and alighted on the lovely sward which was 
fxbove 011 the top of the rugged stony rock, 30, 20. 

geAÍ-btmfiA'ÓAc, «., of arms, bright or white at the 
junction with the shoulders (?) ; pi., 64, 1. bun com- 
monly = the root of anything that is & living or 
growing thing; from this there may be a word 
btmfiAX), as a collective term, from which again bun- 
ftAx>Ac would come. 

jeAtt, s. m., pledge ; 1 ngeAtt, in pledge, pledged, 
obliged, 23, 8. 

jeAtrACAf, ra., lunacy, 81, 18. 

jeAl-nobftAi-o, /., bright well; gen. -rye, 36, 19. 

5eAl-cjtÁcc, m., white bank, 36, 18. 

jeAji-ttJAu, a., sharply swift, very swift, 6, z. 

^emeAÍAC, s. ra., a generation, genealogy ; gen. -A13 : 
mo geAjA 5., my branches of genealogy, my descent, 

8,y. 

5eobAi"oif, 3 pi. cond. of 5 ad Aim (I take), hence I go, 

proceed; 1 n-A 115., to (into) which they would go, 

18, 15. 
jiollAi-óeAcu, s. /., acting as a horseboy, tending a 

horse, 13, 10. 
sIac-iaIIai-o, /., the part of the saddle occupied by the 

rider (?), 49, 20. 
jtAn-AtuAc, a., clean-jointed, 5, 11. 
5lAn-beimeAnnAc, a., powerfully (lit. clean-) smiting, 

72, 15 ; gen. m., 80, z, 132 

5tAtt-5v.\ij^;e<vó, m., clear or uudoubted valenr or 

prowess; gen. -n3 ; 63, 2. 
5lAn-trieAbAiji, s. f t) clear or good memory ; *oe 5., by 

heart, by rote, 29, y. 
5Uvn-|ieArA, gen. of ^tAn-fiiou, clear or good running; 

6, z; 36, 20. Cp. 5 Un Uau, "clear" or " be off 

with you," for similar verbal sense. 
StAtvfi'Uitne.Ac,' a., clearly brilliant, resplendent, 57, 

11. 
SlAn-ur-ottnr-,^. as adj., of clear sky (lit. light), 68, 2. 
StAf-iAfiAirm, gen. as adj., blue-bladed, 5, 12. 
jté^eAl, a., pure white, cleanly, comely ; pi., 32, 4. 
5teoiT>-t>éimeArmAc, a., giving blows with noise, 

rattling, 5, 11. 
5linneATtiAit, a,, pure, clear ; pi., 63, 20. 
5lófi-tiAVLAc, a., loud-howling (stófi, noise '+ «AttAc, 

howling) ; pi., 28, 13. 
gUiAifim, I move; cfieAT> t>o §UiAif é ó'n obAifi -oo 

5AO fé 1 tÁirii, what moved or took him away from 

the work he had taken in hands, 7, 14. 
5HÁtui5im, I am wont ; 3 pers. imperf., 1 tignÁútiijeAX) 

a oeit, in which he was wont to be, 8, 15. 
$nítri-éAccAc, a., of wonderful deeds, famous for ex- 
ploits of valour, 40, 19 ; 72, 16 (^níoni-). 
SníoriiAi'óeAcc, /.. feat-performmgs, deeds, 45, 8. 
5nthr--ur-oittfeAC, a., bright-faced, brilliant ; gsf. 9 65, 

11. 
50 (eel)., with, denoting an addition to a thing, 38, w ; 

tó 50 n-oix)ce, a day and night, i.e., a full 24 

hours, 9, 22 (this is still in common use); 50 U011 a 

ueAjtAij, with all his household, 54, t. 
501!,/., prowess, valour ; -te, gen. 45, 6. 
50if*oeAc, a., snare-like (?), 11, 10. 
5;otim-x)eAtic, w., blue eye ; pi. ••Ogajica, 63, 20. '33 

Softtn-JÍAir-eAc, a., blue-streamed, 3, 8. 

goftm-fteArriAfi, a., blue-thick, prob. in allusion to the 
blue appearance of the under portion of high 
billows ; pi. 28, 14. 

50|tm-f |ioúac, a., of blue streams, 68, 2. 

5jiÁin--ooili£, a. horror-sad, horrible (from 5ftÁin, 
horror, and *ooitij, sad, grievous), 28, 13. 

5fiÁp.ATTK\it, a., gracious, 63, 17. 

5fteArmcA-ó, m., act of exhorting, 79, v. 

SfteAfAcc, s. /., exploring, exploration, 4, 14. 

5fieAf acx, s. /., incitement, 13, x ; 79, u. 

5fiíofA-ó, m., act of inciting, urging ; gen. SftiofCA, 60, 
15. 

5fto-orhAft, a. y shrill, piercing (?), 4, 10. 

5HUAX>-A0ijieAÓ, probably = ^jtiuvó-AeftAC, pleasant- 
cheeked, having a beaming countenance, 63, 17. 

5tnt, s. /., shame, disgrace, infamy, 10, 7. [Also -otnú ; 
cp. "omn and ginn, *ooic and 501c, &c] 

5tnte, wi., way, manner, 87, 12 ; cp. ^oú-a-ó. 

5-11 ft Ab = 50 (conj.) + ft (connecting consonant) + Ab 
(dep. form of if), that it is ; at 23, 13, used instead 
of 5«ft b' (past), because the past time is sufficiently 
defined by main verb *oo bÁ-oAft, this usage being 
that preferred very largely in the present spoken 
language (see remarks on AftAb) ; and it is, 47, 12 
(cp. O. Ir. co n-=and). 

lA"ÓAf, " kist pres." of iA-ÓAim, I close, 36, 9. 

iaVLait>, /., a saddle, 49, 19. Also iaíIaiu, a Munster 

form. ThAttAfo is the commoner spelling. 
lAft-coTÍiAftcugA-ó, m. } postscript, 87, 6. 
iAftnvM*óe, a., of iron, iron-, 5, 17. 
1AÚ, s. m., country, as distinguished from other 

countries, 26, 19. 134 

u\r-5Ur, a., green-landed, haying green or "verdant 

lands, 33, 5 ; 35, 8. 
it-bfieAC, a., variously speckled ; pi. 48, 9. 
it-cmeÁt, m., various kinds, 50, 15. 
itceA|it)AC, a., having many trades or arts, 29, v. 
imciAn, a., very long, 43, 12. 

im-óeAjijA-ó, ra., blushing, the face reddening through 
shame, &c. ; *oo 54b nÁijie "\ 1. é, he became ashamed 
and blushed, 30, 8. 
im-óeAfigA-ó, m., act of reproaching ; gen. -tA ; 60, 16. 
imeA^tAC, a., fearful, timid, acting through fear; adv., 

37, z. 
imeAt-bójro, m., a margin, a verge ; dpi., 53, 15 and 

82, 15. 
imigéin (sometimes inngcein), in 1 n-imigéin, at a 
distance (from, ó), 58, z. ; imciAn is another form, 
usually an adj. 
imfieAfÁn, m. f strife, 74, y ; gen., -Am, 37, 15. 
imfnioriiAC, a., anxious, full of anxiety, 19 ; z. ; dis- 
tressful, grievous, 29, 12. 
mbeAc (also mrheAc), a., rich, luxuriant, containing 
luxuriant pasture ; pi., 31, 4 ; mbe<\fi, pasture, 
grazing, may be connected with this. 
11151 lu, 3./., grazing, 11, 8. 
wimceAcuA, a., fit to start or depart, ready to sail (of a 

ship^, 20, 18. 
mne-Att, m. } mien, carriage, 61, 10. 
inneatlu^A-o, w., act of putting in order of battle, 

44, 18 ; 79, w. 
mm tee, p. a., drawn up in order of battle, 41, y. 
irmirx|iib, dat. pi., orifices or openings (of the head), 

12, 8. 
mceACCA, p. a., to be come; "oob' 1. x>o, he should 
come, 45, v. 135 

incleAÓUAC, a., clever, intellectual ; comp. and xup. 

form, -Ai^e, 21, 21. See jaoú. 
ioIaji, f. m., a multitude, many, 32, 1. 
loU'niATJAc, a., haying" the appearance of having been 

constantly victorious, 32, 18. 
ioI-t>aúa(\ a., many-coloured ; pi., 48, 9. 
iolpAobA|t, 9. m., many-edged weapons, 30, 11 ; 34, z. 
iot-joineAc, a., variously wounding, inilictiug wounds 

everywhere and on everyone, 56, x. 
iotjouAib (dpi. of 10150m), many or various wounds. 

78, 12. 
lotmAom, /., varied wealth, 66, L6j pi, -e = many 

treasures, 39, 12. 
lombtiAUvu, m., act of mutually smiting ; gen., -tue, 

37, 16. 
lom-ÓA,/, a couch, a bed, 07, 2. 
lom-ooifhin, /., vast deep, abyss, 73, 14. 
lomjoin, *./., great wounding, 33, 13 ; gen., -5011 a, 32, v. 
lompó-o, s, m., turning, return ; t'iompóx) y au ^cuau 

ceA"onA, your return to the same haven, that you 

should return, «fee, 27, 1; 50 hiompó"ó 50 héiftinn 

uaji a n-Aif, until their return to Ireland, 72, z. 
iom|tAX), lompArii, m., act of rowing, 73, 15; yen., 

ioniA|\ÚA : 1 n-ioHAt) 1., read} 7 for use in rowing, 73, 

6. See ionAT). 
lomjnvo, m., talk, discourse; dpi., Afi tia liiovnjtAi^orib 

fin, talking so, 51, v; 70, 14. 
lomúúfA, adv. pi. (of iomtúf), as to, concerning, in 

regard to, 41, 20 ; 47, 2 ; 60, w. 
iouat), m., place; 1 n-iotiA*o {-{-gen.) = in the proper 

place for, where a thing ought to be, 73, 4, 6 ; cup 

1 n-ionA-o, to provide or supply ; *oo ctnfteA-ó buvó 1 
n-ionA-o a cAitrhe, food was provided for eating, 73, 

3, 4. [This use of 1 u-ioua-o is probably universal ; 

it occurred exactly so in a Donegal folk-tale (" 1 I3 6 

tveAttA-o "). A further development of it appears 
to be the Donegal usage " Caiúj: eA-ó f e fitro mueAór 
a •óeÁtiAtii, riuAijt a bí pe 'fAn ionA*o," he had to do 
something, as he happened to be in the predicament 
(a fight, &g.) — u ionAT>" in this case; orig. perhaps 
"in the place" or "on the spot." 1n-ionA"or: 
"instead of," now appears to be confined to 
Minister.] 

ion-Arm, a., the same; -oAjtAb lonAtin mÁÚAiti -oó péin *] 
•o'fionn, whose mother was the same as Fionn's, 
who had the same mother as Fionn had, 26, 6. 

1 on Aft, m., a tunic, a robe, 38, y. 

ion-corri|iAi5, p. a., fit or able to fight, 66, 2. 

1011-cfvut, m., shape, form, 63, 15 ; cp., mcjieACAX), ion- 
5A|t, &c, in which in-, ion- does not add much to 
the sense. In other cases in which, it is found before 
nouns, esp. those in nom., and verbs, it implies one 
thing being contained in another — e.g., mcinn,ionbot- 
5Aim, 1 on coin u 5 at>, &c. This m-, ion- is to be dis- 
tinguished from the commoner one used with p. a. 
and gen. of nouns. 

ioni;Aifie, /., act of feeding or tending, 73, z. 

lonnAftbAX), ra., act of banishing ; -oom' 1., being 
banished, 40, 11. 

lonnAfibÚAc, m., banished one, exile, 41, 12. 

ionnrr.tif, m., treasure, 46, v; gen. -fA, 54, 7. 

lonnfAije, approaching (esp. to attack) ; -o'ionnfAije, 
towards, to attack, 42, 3. 

lOfiJAit,/., battle, fighting, 44, 10 ; gen. -te, 41, z; 54, z. 

iojijia-o, s. m.> harness, battle-harness, armour, 30, 11. 
Prob. a variant form of eAjifiA-o, but iojiti<vó is usually 
found with éi-oeAX) andiotf>AobAji, eAtitiAT), as "goods, 
merchandise." 

if beAtiu, 3 sing., he said ; an old form (T-pret.), of the 137 

past tense of At>eifiim; AiriAit ipbeAjit ( — mAfi 
-A-oubAifiu), as he said, as follow*, thus, 26, 16. 

lA^-copAC, a., slow-footed, 5, y. 

Iátíiac, s.m., shooting ; tiA CÚ15 peAjw\T)éA5 if peAfifi I., 

the fifteen men best at shooting, of the best 

aim, 25, 11. 
lÁn-Á-óbAl, a. (lit. fully vast, very vast or great), 

mighty ; 50 t., mightily, thoroughly, 23, w. 
lÁn-Ai-óbr-eAc, a., fully vast, very huge, gigantic, 73. 14. 
lÁn-ÁtAinn, a., fully beautiful ; pi., -Áille, G4, 1. 
tÁn-Aoibmn, a., fully pleasant, very beautiful, 1, 7. 
lÁn-béimeánnAC, a., thorough- smiting ; gen. m., 81, 0. 
lÁn-CAtmA, a., thoroughly valiant, 36, 10. 
tÁn-*ooirhin, a., very deep, 27, 11. 
lÁn-fvAobnAc, a., fully fierce, very eager, 42, x. 
LAti-gftAnna, a., very ugly, 5, z. 
lAn-tutmAjt, a., fully vigorous or nimble, 4, 13. 
lÁn-tiieAnmnAC, a., of good courage or spirits, 71, 1. 
lAn-riiuineA-o, perf. pass, of lÁn-niúinim, I teach 

thoroughly, I give a good education to, 29, 19. 
lÁn-uAtvAih,/., full earth, very ground ■ 5Ufi léij cum 

tÁifi -J tÁn-uAtmAn, so that he felled to the very 

ground (or earth), 34, 16. 
LÁn-ufto*OAc, a., thorough fighting, well able to do 

their work in combat, 38, 9. 
lÁn-cfvuAg, very lean, 5, y. 

tÁn-cfoiVtpe,/., full light, brightness of day, 34, w. 
Laoc*oa, a., heroic, 38, 8. 
ÍAotAtriAit, a., daily; adv., 40, 11. 
teAOAiji, a., long and slender, tapering; pi., 36, 10 and 

64, 1. 
teAbAi|t-téA-oAc ; a., slender-roped, with trim rigging, 

73, 14. 138 

teAbAft-blÁic, (teAOAifi -|~ btÁic), a., trim, pretty 

(lit. slenderly-beautiful), 27, 9. 
leAcu, m., a grave, cairn, 62, u. 
le<<yoji<vó, m., the act of hacking, hewing, 56, 20. 
leAiiAim, I follow ; t. *oo (-oe). I stick or adhere to; óiji 

*00 teAÍ1A*OAft A tÁTTlA "J A £COf A "OO'll CApAlt, for 

their hands and legs stuck to the horse, 18, 2 ; *oo 

VeAnAOAfi a IÁ1Í14 *oe, his hands stuck to him, 19, 16. 
leAji, ra., sea; hence a large number of people, 50, 5. 

Common in Aran to-day : "teAji rnójt -oAome." 
leAftn^eAX), pevf. pass, of teAf n 1511m, I bring up. 

educate, 29, 19. 
teAt, 5./., side ; dat, teit : *oo jac teiú, on every side, 

4, 17 ; -oo teit a tofAi^ -7 a -óeifiix>, in front of him 

aud behind him, 11, 16. 
teAÚAn-Aijtm, s. m. pi., broad weapons ; dat., 18, 21 and 

38,9. 
LeAUAn-tojts, s. m., a broad or big club, 5, 19. 
leAt-fuit, s. /., one eye ; i.e., one of the two eyes, 11, 

20. 
leijeAn, s. m., letting, permitting ; fo x\-& tei^eAti 

ieif, &c, for Istting him go with, &c, 18, 9. 
léifi-ctijtA'ó, m mi a thorough or fully-qualified warrior; 

gpl, 36, x. 
Léijt-fttiAj,. 5. m., entire host, 31, z. 
teif5, /., reluctancy ; géji t. Leir* é, though he was 

reluctant to do it, 42, 17. 
teif^e, s.f., laziness, reluctancy, 6, 19. 
LeitceAtin, s. m., a half-head (the other half having 

been bit,ten off), 11, 21. 
teofi-T)óitin,/., full (thorough or satisfying) sufficiency, 

one's entire fill, 34, 20 ; 39, 7. 
tiA, m., a stone, great stone, one of those on which 

Ogham inscriptions were cut, 62, u. 139 

1iac-ucc, m. t white bosom, 63, y. 

lilfóeAc, a. y lily-like, 63, y. 

tinn-fiAclAc, a., pool-toothed, or studded with pools, 

2, y ; an epithet of Lough Leane. 
lmn-p uaji, a., cold-pooled, having cold pools or depths, 

27, 11. 
Imn-jtAr, a., green-pooled, having green (or bluish) 

pools, 31, 15. 
Iio-oajaac, a., lingering, 5, y ; cp. teA-ofiÁnAc, used in 

Munster. 
Uo-oajiua, a., lingering, 15, 19 ; cp. ticoAftAc and 

tll-OAftCA. 

tíon caúa, "match," one able to fight another; ni 

fAoitim-fe eipeAn beit lion caca -ÓAm, I do not 

think him my match, 41, 11. 
tiorcA, a., prolix, tedious, 45, 7. 
tocA*oA|i, 3 pi., per/, of LocAim, I fail (to do a thing), 

13, 13. 
tom^eAf, s. m. coll., shipping, ships; nifieArbAiT) I. a 

beit OftfiA, they being in want of ships, 22. 8. 
loir^neAc, a., fierce, fiery ; 50 tonn t., boldly and 

fiercely, 60, y (=50 tom-toif5neAC, Zo\\. X). -j §.). 
tom-AfnAC, a., bare-ribbed, 5, z. 
tonn, a., bold, impetuous, 60, x. 
tonn--cf oc|tAi*o, /., bold or imposing host, 80, 10. 
tojujAifie, s. m., a tracker,/??, -i, 22, y. 
tofiSAijieAct;, *. /., tracking, following up a spoor or 

tracking, 22, w ; 72, 13. 
Lottg-feAfifAiT), s.f., a club (lit. club -spindle), 5, 16. 
luAit-teA-oAfttA, gen. of tuAit-teA , ojiA*ó, s. m., swift 

hacking or lacerating, 33, 16. 
tuAt-oÁjtc, *. /., swift bark or ship ; gen. pi., 23, 17 ; 

ace. pi, 48, 7 ; dat. pi., 52, 5. 
I ti con Aft, a., populous ; df. 1, 7 ; well-mannered, 73, 13. Í40 

t/tiT>AfttrA, a., sluggish, slovenly, 11, 7 ; O'R. marks U 

long, 
lui^im-fe, 1 sing, emph., jives., I swear (j?Ám' AfimAib, 
by my arms), 16, 14 ; 42 ; 12. 

niACÁncA, «., honest, modest, 7, 12. 

mACAorh, m., a youth, 58, x. 

tnAcctiAiTi, s. »i., scrutinising, considering, pondering 

over, 4, x. 
rnaccrmJAX), m. t astonishment, 53, 19. 
mA*ómAmiA, pi. of mA-om, a mountain pass or gap, 13, 20. 
m <vo ji Am Ait, a., doggish, dog-like ; also bold, impudent ; 

8,1. 
mAilt-ftéiX), a. majestic (from mAtt, slow, and jteix), 

smooth, clear), 26, w. 
mAijij, /., woe, sad case ; it is a peculiar word in 

usage, as it is commonly followed by the direct 

relative c instruction, as in 51^1 m., and that sad would 

be the case of him who, &c. (see fAtritócA"ó), 42, 10 ; 

the usage is still common. 
mAi^néAÍAC, m. f a sailor, mariner ; dpi. 67, 20. 
m All-be AfitiAÓ, a., 5, 12 ; perhaps for meAtl-beAftnAC, 

applied to a sword, having a socket in the blade to 

allow a ball to run down from the handle so as to 

increase the force of striking. Such was Alaster 

Colkitto MacDonnell's sword. 
mAlt-cémmeAc, a., slow-stepping, slow-footed, 5, x. 
mAtt-CftiAltAC, a., majestic in carriage or walk (lit. 

slow- walking), 63, 16. 
mAoitmn, /., a bare hill summit ; dpi., 81, 3. More often 

mAoiteAnn. 
rriAoit-cftiAb, s. m., a bare mountain, bare moorland; 

gen., -rptéibe, 17, 18 and 46 18. 
mAoite, s. /., softness (of mind), pusillanimity, 31, 6. 
mAolAit), dat. pi. of mAot, ridge, summit, 6, y. 141 

mAot-^uAitneAc, a., bald-shouldered, 5, w. 

itiaon-óa, a., majestic, dignified, 7, 11 ; 63, 16. 

mAji, as, for ; mAfi acá, as is or are = namely, to wit, 

4, z; mA\\ if ^eAjijt -oo bí Ai^e, Wi. as he best had it 

= as well as he could, 7, 20. 
mAfi, when ; mAfi -oo connAific ConÁn tttAot fin, 

when C. M. saw that, 12, 3. [Nowadays An uaiji 

('nuAiji) or An rjiÁt fufiAt), have taken the place of 

mAfi in this use.] 
mAfib-btnlle, /., a deadly blow ; dpi., 42, v and 45, z. 
t>o mAnbf A-o = t)o mAfibA-oAfi, they killed, 3 pi. pft., 

52, 11. 
mAficAc, s. m., horseman, horse-soldier, cavalry-man ; 

gen., -A15, 10, 14. 
mÁf-CAot, a., slender-hipped, 5, w. 
mAf3AtAc, a., firm, strong, 53, 13. 
mÁf-mAot, a., bald-hipped, having bald hip», 5, w. 
mAÚJAriiAin, m., a bear ; gen., mAt$AtrmA, 56, 18. 
meA-OAifi-Anp Ac, s. m. y mirthful swelling or billowing, 

28, v. Prob. the correct form is m.-An^AX). 
meA-ÓAft-CAom, a., mirthful (lit. mirth-tender, or 

-beautiful, 1, 8 ; 50, y. 
meA-óftAc, a., pleasant, mirthful, 7, 5. 
meAnmnAc, a., courageous, full of spirit, spirited, 44, 4. 
meA|tcA"ó, s. m. — meAfiACAT) = meAjvu^AX), mistake, 

error of judgment, 16, 10. [Cp. the doublets beAnn- 

ACA-ó and beAnnti^AX).] 
meAji-cAtmA, a., intrepid, 7, 6 and 45, 8; powerful, 

fierce (of sea-waves), 19, 21. 
meAft-theAnmnAc, «., swiftly courageous, 3, 20. 
meAfA, comp. of otc, bad; 51a fi m. teir, that he felt 

worse, that he deemed it worse, 72, 7. 
meAfSA-ó, s. m.y strife, struggle, tussle, 28, w. 
meAf5Ai5te = meAf5tA, gen, of meAf^A-ó, m. intoxica- 
tion, 1, 8. I 4 2 

meAj^tsN,^. a., intoxicated, 50, y. 

méi-o, s. /., quantity, extent, size; An rnéro "oo bi, as 
many as were, whatsoever there were, 7, 3 ; -j An 
Tiiéix) *o'Ai"óniitteA*ó, considering how much destruc- 
tion, 7, 16. 
méinediiiAil, a., amiable, modest, 65, 16. 
meiftuneAC, a., feeble, fatigued, 5, x; 59, 19. 
meijiunije s.f., fatigue, feebleness, 8, 4; te n-A f&x> i 
te n-A rii. UA1T) rior *oo bAoAji, through their being 
so far and so insignificant down below from him (a, 
poss. pron., here idiomatically = so), 30, z. 
miAT), m., dignity; niojt uhax) -j nioft triAifeAc te T)., 
D. did not think dignified or fitting, 43, 4; see also 
64, 20. 
mícéitti-óe, a., mad, wild, 19, 20 (applied to sea- 

waves). 
míleA-óuA, \ a., soldierly, pertaining to a soldier, 5, 
mileAUA ) 9 ; 7, 6 

mi TrieAmrmAc, a., discouraged, dispirited, 59, t. 
rnm-éAn, m., a small bird, such as those of the hedge- 
rows ; fÁ tnm-eAnAib, through small birds, 37, 7. 
min-^eAt, a., smooth and white, 63, y. 
rnín-jéireAc, a., smooth and swan-like, 63, x. 
min-i<\f3, m., a little fish, i.e., one of the smaller 
species of fish ; -p Á tnmiAfgAib, through small 
fishes, 37, 8. 
mioctu, s. m., discredit, 15, 8, 12. 
míocótfAJSA-ó, s. m: f disfiguring, mutilating; -oo rii., to 

disfigure, to mutilate, 12, 6. 
mio-T>AtATTiAit, a., uncomely, ugly, 5, x. 
rniot, m., an animal; nitot mó|i (a big animal), hence, 

because of its large size, a whale, 37, 7. 
niio-tAbAnxA, gen. of Tnio-tAbAinx, s. /., evil speaking 
the state of being bad-tongued, 4, 3. *43 

míolútrTK\fi, «., unnimble, stiff, 11, 6. 

iTiion-iAf^Ac, ra., small fishes (collectively), 77, 19. 

rm'ontA, a., mild, gentle, 26, w ; 35, 11. 

miorm, m., crown, diadem, 47, 2. 

mion-pjotAc, a., well studded with blossoms or 
flowers; pi., 31, 2. tThon, smaU, used idiomatically = 
frequent; cp. 50 mion mime Í50 rmon if 30 mime) 
of the present spoken tongue. 

mifi,/., a bit, a piece; dat. pi. mijnb : 1 u-a trnjtib, cut 
into pieces. 34, 18; pi. mijieAtinA, 37, 3. 

mífjénrie, gen. of mír^iAm,/. ugliness, 4, 2. 

mium, /., time, high time ; juji m., teip, that he 
thought it time, 47, 3 ; if m. twti, we think it time, 
48, 13. 

mó, comp. and sup. of mo^i, great ; "] uac mó jtAc 
aou -otune eile uait> é, and no more (= neither) did 
anyone else take him from him 13, 8 ; ujtofc bux> 
peAÓc mó 'nÁ ^n c6a"o uaiji, a noise «even times 
greater than (or as great as) at first (what he heard 
the first time), 32, 7 ; níoji mó is cond. at 67, 17 = 
his joy would not have been greater from Fionn and 
his thirteen men being brought bound to him than it 
was in regard to getting (back) his daughter. 

moc-*oeAi;Ait,/., lit. early separation (of night and day), 
hence = dawn, 34, x; also found as moc-"óÁit, 
C. -Ó. ! 5. 

mo-OAfttA, a., rough, grim, common -looking, 5, 5. 

moJAi-ó, s. m., a plebeian, ignoble person, 5 3 5. 

monjAifi, s. /., roaring, noises of the sea-billows, 28, v ; 
73, 19. 

mon^-btn-óe, a., yellow-haired, 29, 20 ; 38, x. 

mong |téix>, a., smooth-haired; pi. 35, 12. 

móji-Á-óbAt, a., very vast, very great, 74, 8. 

móji-Ai5eAUUAc, a., very courageous, of high spirit, 27, 144 

8 ; O'R. says " magnanimous," but this does not 

suit our context here ; AiseatiuAc is usual enough in 

sp. I. = " spirited, brave, courageous, lively, vigorous." 

móft btJi*óeAri, s. /., large band or company; d. pi 

-omft, 24, 17. 
móft-ceAfroAC, a., having great trades or arts, 29, 20. 
móffóÁtAC, «., majestic, of proud mien, 7, 6 ; proud, 

delighted, " making much of " ; 44, 4. 
mófi-fAifif ir)£, a. (great and wide), extensive ; pi. 31, 3. 
móji-f éACAm, s. /., examining greatly or carefully, 4, y. 
roójt-jAjig, a>, very rough, very wild, 24, 9. 
mófi-jjtonnAc, a., of great deeds, 3, 20. 
tn ófi-rri Aif eAC, a., very beautiful, of great scenic beauty, 

2,4. 
móft-rheAnmriAc, a., very courageous, high-spirited, 

60, 17. 
mó|i-thor>5Ac, a., having a great mane, 5, w. 
mot Aft, s. m., a woody swamp, 3, 9 («p. also 24, 9) ; a 

high sea, a billow, 19, 20 (in dat. pi.). 
mtnnijin, /., trust, confidence; 1 m. a fieAÚA, trusting 

to their powers of running, 46, 16 ; "oo cuA*OAft 1 m. a 

5ct,Ai'óeAtr>, they trusted to or depended on their 

swords, 55, 18. [Cp. nÁ bí 'nA mtnnijin, don't be 

depending on him, Don.]. 
mtnnceAtfÓAf, m., friendship ; Aft bufi m., on terms of 

friendship with ye, 42, 15. 
mtnfieAjiAiJe, s. /., burdensomeness, 9, x. 
muifineAC, a., beloved, 7, 5. 
muttAc-'oonn, a., brown-haired ; pl. t 35, 11. 
mufifAnuA, a., overbearing, domineering, 8, 1. 

tlAoi-oe or nAoi-oeAti, /., an infant ; dpi., 67, 4. 

neAtri-ÁfipAi*ó, a., not old, not stale, fresh, 50, v. 

neAf a, comp. and sup. of posur-, near ; tei^peAt) '45 

■o'lonnpui^e tiA heACjiAróe if neAfA *óom é, I shall let 

him go towards the nearest korses to me, 10, y. 
neirn-nro, s. m., nothing, nought ; a gctaji <\p neirh-nix)* 

to cause them to become nothing', to annihilate 

them, 27, 19. 
niAtriT>A, a., bright, resplendent, 33, 2. 

Ó (also tiA), s. m., grandson, 20, 8 ; gen. and ;;/. ui. 
oJAm, hi., the Ogham writing used by the ancient 
Irish, consisting of strokes on each side of a fleas j or 

line, 62, v. 
05IÁC, hi., youth ; gen. -Áic, 38, 18. 
ójlÁcAf, s. m., service ; gen. -aij\ 9, 8. 
013-eAlcA, /., young herd, 34, 15. 
oileÁnAi"óe, «., islanded, having islands, or bein^ an 

island, 33, 5 ; 35, 8. More usual in this use is 

oiteÁriAc. 
oijibeAftcAc, a., of good repute, of noble deeds ; super. 

-Ai^e, 25, 18. 
oi|\ceAf, a., fitting, proper, 26, z. 
oifroeAficAf*, m., renown ; a 5CU1 -j a n-oijix>eA|iCAr- 

■oo cufi, to display (spread), their fame and renown, 

58, 13. 
oifteAT), amount, as much ; a oifieA-o "] (with verb) or 

le or jte (with noun), as much as ; a t>Á oijteAT) fie (-]), 

twice as much as ; 50 jiAib a "ÓÁ oijieAt} fup An 

jcoifróe A3 An mAfiCAC, that the horse-soldier had 

twice as much as the foot-soldier, 10, 15. 
oijtpro, /., music, melody, 64, v; gen. 9 -x>e, 39, 9 and 

50,9. 
oiftteAc, w., act of slaughtering, 42, u ; 46, 13. 
oifiteAfi, s. m., border, coast ; dat. pi., 3, 2. 
oll-bojib, «., extremely violent, 58, u; from oil, 

great, and bo^b. 

I 146 

otcA, s. /., harm, injury; mÁ'r Aft oIca teir An eAc 
rAin An £ioIía *ÓeACAiji auá rú, if to do harm to the 
G. D.'s steed is your wish, 13, 17. Cp. the use of 
the opposite niAite, Aft in. teir, &c. 

ómbAfroA, a., amber-like, 63, 19 ; from ómbAfi, more 
usually ómAji, ómnA, amber. 

onóú,/., a wolf; dual oncom, 54, x. 

oji, ra., brink ; dat. ujt ; 50 huft An uobAift, to the brink 
of the well, 34, z. See also 34, 3. 

op*oA,/., portion, piece, bit, 64, 7. 

oft loirjte,^. a. (gold-burnt), gilded, 21, 3; 65, 8. 

otnAf, ??i., illness, sickness; gen., 67, 5. 

píotÁix), /., a mansion, a palace; pi. --oi, 36, 13, and 
50, 4 (in these the article is used for vividness). 

porxjiAtAT), s. m., inder., prostration, kow-tow, 8, 9. 

pjtAp, s. ?n., a moment, a wink, a blink; te pjiAp ha 
fúl, in an eye-blink, '''in the twinkling of an eye'' 
(but nA f út is gen. pi), 27, y. 

pubAtt, /., a tent, 54, u ; gs., pmbte, 66, z and 67, 15« 

ptroAfi,/., injury, damage, 68, y. Also ptmAiji. 

Uaoax), s. m., a warning, a notice, 7, 2. 

jtACCAc, a., raging, furious, 12, 22. 

fiAcc-Ai5eAnuAc, a., fitful, inclined to fits of fierceness, 

17, x. 
fiA-o (do ftAt)), 3 sing. pft. of *oo beifnm, I give, 43, 1. 
jiÁix)ueAji, pres. pass, of fiÁi"óim, I say, call (obs.) ; jitr a 

^Ái-óceA^, which is called, 2, 14. Also fte a jiái-ó- 

ze&\\, 18, z, in same sense. 
fiÁih, s/., an oar ; pi. ftAniA, 28, 3. 
jiAon, m. t path ; cinftix) 1 fiAon rnA-ómA -] móji- 

ieitirie iAX), they completely routed and discomfited 

them, 53, 10. 
■MéArnfiÁi-ÓEe, P- a >> aforesaid, previously mentioned; 

29, 4, H7 

jieAíin, /., a star ; pi. -a, 52, 4. 

fiéi-ó-jiojiji-A, /., easy short cut, the very shortest way ; 
2, 7. Cp. fiéix>-teAOA, " a shake-down " or impro- 
vised bed. 

tu&im, I reach ; 11151m a teAf, I need (lit. I reach its 
good) ; fii^mro-ne a teAf -oíob Anoir-, we stand in 
need of them now, 22, 21. [Still heard as tei^im 
a teAf, I need.] 

ftinn, /., acme, supreme effort ; -oo tofiA"ó a fieAÚA -j 
x)o junn a tuAif, by the dint of his running and by 
the supreme effort of his swiftness or speed, 79, 1. 
[The Donegal expressions, " a toijie ^eAÚA," and 
"a 7115111 a' jieAÚA," both — scarcely, hardly, appear 
to be broken down forms of the two found here.] 

junnr-eA-o (obs.) — purine a-oaji, 3 per*, pi. of past 
tense of -oo jnim, I do, 7, 16 ; 72, u. 

juoJAim, v. tr., I crown as king ; 3;?/. pft. ind., 47, 1. 

fiioj-bjiui-oeAn, /♦, royal palace, 38, 20. 

jnú, 3 pi. prep, pron., with them, 11, w; triAilte -|iiu, 
along with them, 26, 10 ; mAfi Aon juú, i&., 44, v ; ó 
T5 A Í 1 f^t 11 "» since he parted with them, 71, y. 

jtocuAin,/., act of reaching ; iaji |i. An -oúriA -óóib, when 
they had reached the stronghold, 36, w. 

jio-ptAit, 7H., great chieftain, great prince, 57, 14. 

|ioiceAnn = fftoiceAnn, ffioir-eAnn, reaches, 37, 13. 

^ioi3peAm, 1 pi. fat. of ^1131 m, 11131m, I reach, 25, 4. 

fioijne, pi. of fio^A, fio^Am, the choice, the best part, 
65, x ; 68, z ; 84, w. 

fiómpA, prep. pron. 3 pi., before them ; nó 50 jiÁn^A-oAfi 
jiómpA, until they came on or forward, 23, y. 

jiónA-ó (do) =-oo jtmneA-ó, pft. pass., was made, 53, 12. 

jiónr- A-o, 3 pi. per/, ind. of -oo-jjnim, I do ; now -oo fiinn- 
eA"OAji, 45, 17. 

fio-fiit,/., great running ; gen. in 1 n-A fiéim -ft., running 
at great speed, 57, x. 148 

tio-ti^eAjuM, hi., a great lord ; pi. 60, 2. 
-por-v;, s. m., eye ; voc. j^PS» Oisin being so addressed, 
26, w. 

SAinnu, /., fierce desire (to meet in battle), 45, 13. 
See r-niom and cocugA-ó. Op. -o' A^fiA-oAfi a jv\innc 
oftm, they wreaked their vengeance on me (Muns.). 

r-Át-rrmiji (j\Át = r-Áit, f Áile -f- muifi), «/., salt sea, 
briny, 27, 11. 

pArriAlcA, p. n, 9 to be compared to (jie), 55, w. 

pÁTTi-co-olAT), ra., act of sleeping soundly, 39, 17. 

f AmtócA-ó, 3 sing. cond. of f Amluijim, I think, imagine, 
expect ; -oo f. é -pétn fie, who would imagine him- 
self able to fight, 42, 11. 

fAob-fÚ5fi<vó, m., foolishly sporting, carrying on 
frivolously with, flirting, 35, 11. 

fAoji-flóg, ?/?., noble (free-born) host or army; gpl., 
68, x. 

f AOCAfi, s. m. , labour, hard work ; at 13, w T . = weari- 
ness caused by a long course. 

fÁji-Á-óbAl, a., very vast, exceeding, 61, 14. 

fAfi-bjiir-ce, £>• &., excessively broken, 28, 15. 

fÁfi-'ÓAin^eAn, a., very firm ; pi., 28, 2. 

fÁ|t-féAÓAin, s. /., looking intently at, beholding, 
gazing at, 31, 7. 

fÁjt-tÁi-oiji, a., excessively strong, 6, 13. 

fÁfi-teAtAti, «., exceedingly broad ; pi., 5, 14. 

fÁft-tuAc, a., excessively swift ; pi., 28, 15. 

fÁfi-trnti-p, a., exceedingly sweet ; pi. fe, 33, 6. 

pe ac, prep., as compared with, 43, 14. 

pÁfi ftói;, m., a splendid host; npl., 50, 16. 

feAn^-rriutcA, a., slender-topped, 28, 4. 

péAnuA, a., lucky, trusty, 34, 14. 

r-eAfitiAX), s. m. (drawing out), overthrow, destruction 
33, 19. 149 

peAf-Áfi-o, a., high-decked ; pi, 28, 2. From peAf, a 

plank for the convenience of passage between a ship 

and the land, O'R., and Afro. 
peAprhAÓ, a., steadfast, fixed ; 50 rnbeAT) pé peApmAc 

aca péin, that they themselves would be steadfast in 

it or adhere to it, 20, 9. 
peilb, s.f., possession; hence power, -j é beiú 1 r-eitb 

coiméAX)rA "oo "óéAtiAtíi -oóib, and that it should be 

in his power to keep guard for them, 7, x ; gAb-fA 

feilb 1 n-ingin An pig, take thou possession of the 

king's daughter, 75, 20. 
péirh-5|tu\iK\c, a., sunny (lit. pleasant-sunned), 1, 9. 
peipjteAc, *. /., a ploughing team, plough and horse 

with driver, 5, 18. 
P5AinneA|t-biK\n3tieA-ó, m., a skirmish, a foray, a 

harrying; pi. in -oo leijeA-oAjt pjentieAtuA -j 

f5AiuneA|i bnAix)eA}\cA, they made harryings and 

forays, 52, 8. 
pjAiú-leAÚAn, a., emblazoned extensively with pictures 

of flowers ? ; pi., 80, 16. 
pjAtriAit, /., scales (O'R.) 59,3. 
PSAnnjiAc, a., terrifying, causing fear ; pi., 70, 17. 
P5Áfitói-o, s.f., the colour scarlet; gen., --oe (as (tdj.), 

21, 2. 
pjAÚ-bot^Ac, a., embossed with pictures of flowers? 

(of shields) ? ; pi., 70, 17. 
p^eimteAT), m., a harrying, a foray ; pJ., -eAtrA, 52, 7. 
p^eit, m,, act of overflowing, 37, 11. 
P5iA?irÓA, a., beautiful, handsome, 21, 2 ; 38, z ; 50, 11. 
P5Íop, /., weariness, 50, 1. 

P50itim, v. tr., I lop off (-oe) ; 3 sing. pft. ind., 46, 6. 
P5<Sjiait>, /., a table-cloth ; dpi, 50, 14. Now r-^ÁftAoro, 

f5A|iÁi-o, and r-jAjióiT) ; it appears to have become 

restricted to folk-lore. l 5° 

fSjtíbneoiji, m., scribe ; gen., -a, 89, z. 

rsftú-oAitn, v. tr., I examine, ponder ; -oo fSt 1 "" » 3 ^ n 9- 
pft ind., 64, x. 

fiAtifÁti, ra., noise ; esp. a buzzing sound, 59, 2. 

fiAnr-ÁnAC, a., noisy, resounding ; /j7., 28, 15. 

pAtif -jÁiji, /., a resonant screech ; jt?Z., -5ÁJIÚA, 59, 5. 

f eA|ib-5tó|tAc, shrill, or harsh-voiced ; pi., 59, 6. 

f A'jt bti-ó x>eAf, south-westwards ; cti^ aJai-o j\ b. -o. 
5ACA n-oíjieAc, faced straight towards the south- 
west, 17, 3. 

f ix>e, m., onset, 55, 13 ; 56, 17. 

r-itteA"ó, s. m. 9 looking, glancing, 30, y. 

f íoji-co-oWó, m. t constant sleep ; gen., 38, 4. 

f íot, s. ??í. (?), a blast, 17, 17 ; usually fit, s. f. 

f íoú-bÁpc, s. /., long and beautiful bark or ship ; gen., 
-bAi)ice, 28, 2. 

fifum, I ask, demand (aji, of) ; fijieAnn corhjiAC Aon- 
pfi Aifi, he demands single combat of him, 43, 3 ; 
fifieArm teif é, he asks him to go with him, 49, y 
(this use of te = " accompanying in a journey," is 
still common in Ulster) ; impft. pass., 74, z. 

fijiimteAcz; (fioji-imteAcu), s. m., constantly going, 
proceeding, 12, 16. 

fit-fu^m, a., permanently or enduringly tough, lasting, 
durable ; pi., 28, 4. 

fi-ubAt, s. ra., walking ; gen., fiubAit ; te mAitte -j te 
meifiunije An ufitibAit -oo bi j?aoi, through the 
slowness and feebleness of his speed, 8, 4 ; followed 
by Aji = visiting, seeking out, 9, 5 (still a usual idiom, 
esp. in Don.). 

fitibtAi"óe, a., rolling, moving, 28, 15. 

ftA-o-pot), s. ra., the sod stripped up from the surface in 
ploughing, 5, 18. Cp,, •oún-pÓT), applied in Ulster 
to the sod in the state previous to the action of the 
plough. I5i 

ptAic-méAp, /., rod-like, slender or tapering finger; pi., 

-aca, 64, 2. 
ptÁn, m., surety, guarantee ; dpi., in i p tÁnAib, as a 

guarantee, 66, w ; ace. pi, 86, 1. 
plim-^tAU, a., glossy and well-groomed, 63, y. 
ptim-péi-ó, a., glossy-smooth. 29, 7. 
ptinn-jéAft, a., as sharp as a blade (slate?) ; pi, 5, 14. 
ptinn-teAÚAn, a., broad-bladed, having a broad paddle ; 

#/., -ir\&, 28, 3 and 73, 5. [From ptirm, the broad 

or flat part of a thing, and teAÚAn ; cp. bop-teAÚAU.] 

At 77, 12, it appears to mean "broad-headed." 
pmót, n»., spark, conflagration, 79, 15. 
pnÁiú-pijm, a., tenaciously threaded ; pi. 48, 10. 
pneAcuAije, /., snow-like whiteness, 64, 4. Perhaps 

we should read pneAccAi^e, but the word may have 

been formed from Muns. gen. pneACUAi^ ( = pneAc- 

CA1-Ó ?). 
pniorii, m. 9 act of twisting, hence anxiously planning, 

&g. ; A3 pniom a pAirmue pe céite, each doing his 

level best to overcome the other through sheer brute 

force, 45, w. 
pocAi*o, /., a host ; gen. 51, 12 ; dpi., 41, v. Older form, 

pocAme. 
po-cAptAunAC, a., easily inclined towards friendliness, 

very affable ; pi., 35, 13. 
pocpAit), /., a host; gen. --oe, 42, 20. Now "a funeral." 
pocpAi'oeAc, a., possessing hosts; sup., ip pocpAi*oi5e, 

74, 8. 
poi-*óiubpAi3te, p. a., easily cast or thrown, 34, 14. 

From -oiubpAjAX), xmibpACA-o, shooting, firing, 

casting. 
poi-meAnmnAc, a., of good courage, cheerful and hearty, 

as the result of good news, 57, 8. 
ponvoipeAc, a., perfectly straight; adv., 30 p., 27, 12; 

82, 18. From pAin, especial, certain, and *oipeAC? 152 

polAfOA, 0,, bright, 48, 9. 

rotuf-jtAn, a., luminously clear, 59, z. 

potuf mAji, a., bright, clear, 33, 3. 

po-triAir-eAc, a., beautiful, 38, z. 

ppojtAc, a., swift-footed (?) ; pi., 4, 7. 

r-jtÁi'o-flije, /., street-way, 36, z. 

f tiAoineA-ó, s. in. (drawing out), overthrow, destruction, 

33, 19. 
ppeAb, *. m., stream, rill, rivulet ; gen. pl. } 31, 8. 
ppeAb-tiAitrie, a., green-streamed, 2, y. 
f }iórirriiiine, lonesomeness, grief, through absence of a 

beloved object (?) = cum a, curiiAi'ó (?), 72, 8. Inferred 

from context, into which cum a would fit nowadays. 
f jtuit-tmn,/.-, streaming lake (large quantity) ; gen. -e, 

55, x. 
f uat>, #en. /?Z. of f aoi, a man of letters, a litterateur, a 

learned person, 9, 10. 
r-uAmim,/., string, loop; f. f ío*oa, silken loop, 34, 13 

Also r-uAitniT>, C. *Ó. -| §. 
f U5AT), 5. m., swallowing, champing the bit, 6, 16. 

Caca, s. m. 9 support, prop, 33, 13; 43, 10. 
cAi*óOfeAC, a., large, numerous, considerable, imposing 

41, x. ; 62, 7 ; enormous, overwhelming, 81, 2. 
rAitc-iofifiÚA, a., of heroic courage, 7, 1, and 67, 14 ; 

from caiIc, courageous, strong, and loyptA, «., from 

eAfift, a champion, a hero (?). 
CAimnijte, p. ft., beheaded, decollated ; 56, 22. Cp. 

rAmtiAim, I behead, lop off ; uAtrmA-o, decollation, 

beheading (O'E,.). 
rÁifi, s. /., disgrace, baseness, contempt, 15, 8, 12. 
CÁ1 jie, /., baseness, contempt, 35, 5. 
CAifueAtti$AT), s. m., traversing, journeying over ; -co 

t., to traverse, 13, 21. 
cAiuneAtriAc, a., pleasing, pleasant, 36, 17. 153 

uaIcaiji, a., lusty, strong, stout (?), perhap? obstinate. 

determined (cp. caIcaji. O'R.), 17, 14. 
cAob-ÁlAinn, a., having beautiful sides or slopes; pi., 

-Ailne, 13, 20. 
uAobmtnjte, a. pi., perhaps corruptly for rAob-tiiAotA 

or cAob-rrmA-ÓA (muA"ó, soft, tender, O'R.) ; pi., 

soft-sided, 64. 5. 
uAob-tJAine, a. (side-green = green-sided), grassy, 31, 

4 ; 3G, 17. 
cA|i, prep., over, beyond ; za\\ ioniA-o a CAbtAij ^éin -] a 

loji^Aifii, notwithstanding the great number of his 

own fleet and his trackers, 23, 9. 
UAficuipie, /., contempt, disparagement, 37, 5 ; see 

ctÁf. 
uÁjitA, def. v., past, happened, chanced to be ; it t»]<es 

disjunctive (secondary) pronouns, as at 74 2, 

1 n a -or. ia*o. 
uÁjtittÁlAC, m., saver, preserver; aii uÁjiftfcÁÍAC f li$e, 

fit. the saver of the road — i.e., a messenger who 

shortens it by his great speed, a courier, 51. x. 
ceAcuA, an embassy, a herald, 41, 4. 
réAcuAijúe,^. a., congealed, inspissated, viscous, 19, 19. 
ceAn^mÁil,/., encounter, meeting with hostile intent, 

45, 4. 
reAnnrA, m., a surety, a bond; "] c. "] coji [*oo 6eic] 

aiji -pém, and he [to be] bound and engaged, 66, 18. 
úéAftn ait), 3 si??#., p/£., defect, v., escaped (safe), 59, 12. 
reAfAji^Ain, /., act of sparing; jau reAfAji^Am 1-oifi 

é -J iat>, without granting quarter on either side, 37, 10. 
ueAf^Aim (I cut, lop), hence I bite ; 3 sing, perf:, 11, 17 

and 43, u; 3 pi. imp ft., 59, 4. 
reAfUAf, s. m., character, name, description, 16, x; gen.\ 

-Aif , 64, 6. 
ceific-feotAc, a., skinny (lit. scanty-fleshed), 11, 5. 154 

ceifr,/., testimony, name, description, 63, 9, 14. 

ceo|u\, /. num., three ; ueojiA pó^, three kisses, 49, x • 
51, 2 ; 84, x ; in such expressions reofiA is said to 
govern gen. pi. 

ri£ *oe, is able, can ; 50 -ociocp at) -oib, that ye were 
able, 48, x. This idiom still exists in E. Ulster, but 
the *oe has become *oo, even in prep. pron. C15 te is 
commoner nowadays. 

ci^eAf , 7?i., house-keeping, house holding ; u. -oo 
•óéAnAm Ai|i, to serve or administer to him in a 
house, 51, 1. 

nmceAttu^A'ó, s. m., encircling, going round; t>o t., 
to encircle, 13, 22. 

cime, /., weakness, want of spirit, 43, 14. 

uiomAp5AT>, ra., a gathering ; 50 ^cuijipi-óe nonót •] 
u. Aft, that a meeting and gathering would be as- 
sembled or held of, 75, 7. ["^5 nomAjijAT) 
pftÁzJAÍ," gathering potatoes, S. Muns.]. 

nomtiAnn, 3 sing. pres. (used instead of norrmAf) of 
ciomnAim, I swear (?), 26, 10. 

nomfU5AX), m., act of gathering, 79, w. ; a gathering, 
an assembly ; -oo cuiji cjitunmuJA-o -f u. Afi a 
ftuAi^cit), he gathered and assembled his hosts, 41 
21 ; cp. 53, 4. 

dug, the thickest part, the core, the heart, 42, y. 

uiÁf, m., weakness; ni Afi ctÁf uÁ Afi uAjicuipne -oo 
cuai'Ó f é, he became neither weak nor contemptible 
(in valour), 37, 5 (same idiom at 80, 12, &c.) ; gen., 
utÁif, 43, 13. 

coctA-ó, m., act of digging, 62, 17. 

co5|iAim, I wish, desire ; 1 sing, imp/., -oÁ •ouosfiAmn 

-pétn fin, if I wished so myself, 10 19. 
roicim, /., plight, condition ; ^Á'n t>u. rm, in that 
plight, 44, 17. 155 

coifibfiim, v - tf't I bestow, I give (x>o. to) ; 3 sing. pre*, 
ind., 49, x ; 3 sing. pft. ind., 65, 5. 
■ uoiftcim, /., a stupor, drowsiness ; u. ftiAin, a deep sleep, 
38, 4 ; 67, 6, 8. The popular ex^ ression is now 
foijie-Atin fUAm. 
coifi eArtiAit, a. bulky ; hence numerous, 60, 13. 
cóiceÁn, m., a conflagration, 76, 15. 
cottA-ó, m., act of piercing, 43, 12. 
coifs, .9./., expedition; An r. -] An uufiAf fÁ' T)CÁini5 
r-é, the expedition and journey on which he came, 
7, 18 ; also cause, reason, 
oll-bonb, a., (lit. hole-fierce ; rott, a hole formed by 
boring), fierce-piercing, 33, 14 ; 81, 8. The explan- 
ation given in toc to eActjtA LomnACTTAm can 
scarcely be correct. 
corhAtcAf, «i., viands, victuals, 38, 16 ; 64, 21. 
cojiAnn-ujiéAn, a., noisily vigorous, 33, 15. 
cofimÁn, s. m. f noide, outcry, 4, 12, 
cojitAÓ, a., fruitful, fertile ; pi., 31, 3. 
cófCAtAc, a., majestic, stately, 73, 16. Now rather 
"proud, making vain-glorious display ; " Keating's 
form is rócAf rAÍAc. 
cjiÁcu-triín, a., smooth-stranded, 29, 21 ; 71, 18. 
cnAOCA-ó, m., act of being subdued or weakened, 45, z. 
ufteAOAifi-jeAt, a., bright-sided (of a country) =z cham- 
paign ; df. 83, 4. 
cftéAT)A = ujiéAxrÓA (cfiéAT>3A), a., possessing flocks, 

83,4. 
cfiéAn-Á-óbAt, a. f powerfully vast, tremendously big 

gen. fern., -Ai-oble, 6, 3. 
cfieAn-AnpA-OAc, strongly precipitate, with rushing 
hurry, 56, 17. Also == extremely stormy. Cp 
AnAiúe (popular form of An^A-ó), now r= hurry, pre- 
cipitancy. 156 

rjiOAn-AjfOAccA, a., with might of valour, most vali- 
antly, 45, 5. 
u|iéAn-bóciiA, m. and/, strong or raging sea, 81, 2. 
cjiéAn-tútmAti, a., very vigorous ; pi., 46, 1. 
ufiéAn-EfieApsAijir, /•> ac ^ of felling powerfully, 46, 13. 
ufiéAn-tuAfiSAin, /., act of smiting strongly, 43, 12 ; 

58, y. 
ujteAr-, m., fighting, conflict, 62, 7, 
qieApsjiAX). m., act of felling, 58, y. 
cjieAtAn-Tr)ó|i, a., very loud, resounding, sonorous, 4, 

12 ; gen. fern., 33, 17 and 34, 19 ; from -c\\eAi&r\, a 

wave, and mófi. 
Sjieif e, s. /., strength, 17, 19 ; ip é prs ujteir-e, Ac, is a 

way of expressing " so swiftly and nimbly did the 

G. D. depart from them." 
cftic, «•, quick, nimhle, 17, 14; also "often," in which 

sense it is still a spoken word in Scotland. 
cjnopcAt, m., a trestle,; gpl, 50, 13. 
cjtoijj-éAfSAi-ó, a., swift-footed; pi, 67, 14. 
cfiorn-Á-óbAt, a., very great (rofiAnn, noise), 31 y ; 81, 

2. xVobAt more often == huge, enormous, of size. 
rpom-AjroAcuA, a., very powerfully, very mightily, 42, v. 
ufiom-jÁifi,/., a loud shout; £>£., -gÁfitA, 56, 11. 
ujiom-sleo, m., fierce fighting or combat, 56, 16. 
rjiom- jomeAC, a., heavy or fearful wounding, 62, 8. 
ujiom-gonuA, p. a., severely wounded, 78, 15. 
Ufiom-JfiÁ-ó, w-> great love ; gen,, 61, 14. 
rpom-iocA, s. /., intense thirst; gen., -íocat) ; dah, 

-íocai*ó, 31, 21. 
ujuiAise, s. /., pity, 15, x. 
ufitíAijniéite,/., pity, compassion, 55, v. 
~cx\a\-6, s. /., the north ; bA rtíAi"ó, northwards, 5, 1. 
zx *%, pft. 3 s/??#. of -oo-beifum, I give; cfiéAT) utj^ eAc 

^An jioIIa AjAm, what caused me to have a steed 

without a horseboy, 9, 18. 157 

ttnnnr-eAm, m.", the noise of a shock, impact, or unset ; 

beijti-o u., they make a thunderous onslaught, 81, 8. 
cuincit», (I})/., of a noun cuineAT) == a pillar, a column (?) ; 

cp. coineATri, a monument, O'K. ; at 69, 14, the sen<^ 

required by context is " pillars, prop*." 
tiiicfeAT) — tuiceA-OAfi, 3 pi. pft. ind. of uinuim, I fall, 

63, v. 
cuIac, s.f., hillock ; yen., cuIca, aji áji-o ha z., on the 

top of the hillock, 4. w, p>. uuIca, 31, 3. 
uut<M3, used as pi. of rutAC, 13, 19 ; uuIca is more 

usual, the word being fern. See cuLac. 
uúpnAT)Afi, 3 pi. ptrf. of rújinAim, I abite, lower, 

restrain, level, 28, 21. 
uáfUiAtri, s. m., rest, halt, cessation; ni -oeApnA u. HÁ 

comnAi-óe, lie neither halted nor rested, 8, 6. 
uúp5<\:= uúif5e, comp. of Iuac, soon, 73, 12; nu\fi ir- 

cúr-jA, as soon as, 75, 19. 

UAitl, s. /., pride, haughtiness; gen., UAilte, 31, 5. 

uAir-le, s. /., nobility, 8, x. 

tiAiú, loneliness, being alone ; 1 n-A uaiú, alone, solitary, 

38, 2; more correctly uac. See also 40, 15. 
uaua, m., loneliness, solitariness; i-o' uaca, alone. 

without assistance, 69,5. Cp. uac, \n\it: it may, 

however, be for uaúa-ó, fewness. 
uaúax), »*., fewness; Aft u. r-Uu\^, having few host*, 

51, 11. 
uifi-beAfinA-ó, m., act of destroying {lit. making a great 

gap in), 65, 14. 
tnpeAfbAi-ó, s. f.. want, need; oijt ni ptnt 'fan -oorriAn 

•ói nró if inó acá -o'u. 0|iAirm nÁ &c, for there are 

not in the world two things we are more in need of 

than, &c, 22 v. 
ui|t-TiiipieAc, m,, great courage ; gen., -mj, 34, 15. 
ui|t-feAfAiT!, ?n., stop, say, 34, 9. 
«'FfSeAt, m -> romance; p'.nijifnjéAtA^news, tidings; i58 

dat. y 61, 16. Cp. rséáU = tidings, ^aIua = 

stories. 
umtA, s. /., obeisance, 8, 9. 
«ft, dat. of ojt, s. ?n., brink ; óp uji &n uobAijt, above the 

brink of the well 34, 3. See ofi. 
ujiajaVI, s. m., speech, esp. for communication of a 

message, news, &c., 8, 12. [This is the same as 

Coneys' ijtiAt and O'Reilly's újiptngte]. 
tifi-Aoibirm, a., very pleasant (to the eye), delightful. 

lovely, 31, 11 ; pi, 31, 5. 
tifi-Ajro, a., very high ; pi., 2, 24. 
tiji-éA , ocfiom, a., very light, 30, 16. 
«t t 5Áp*ott5A , D, m. 9 act of rejoicing, enjoyment, 64, 18. 
t>li-51iÁin, s. /., ugliness, monstrosity, abhorrence ; gen., 

-e, 30, y. 
\ijtlAi-oe, /., slaughter, conflict, 58, v. 
ujijiAmAc, a., respectful, homage-paying, 25, 7. 
ufi-timceAtt, s. m. 9 great circuit ; 1 n-A «., all around 

him, 4, 16. 
tiji-tojitAc, a., very fertile ; pi., 2, 20. 
ujt-topAc, m., fore front ; 1 n-A n-u., in the fore-front 

of them, at their head, 70, x. LAV- v\ 


Date Due 
f 

BOSTON COLLEGE 
3 9031 01192191 3 Ua hOgain.S. & Laoj de ,s , eés. Author 

Teaot fr, JThtfiact a n BOSTON COLLEGE LIBRARY 

UNIVERSITY HEIGHTS 
CHESTNUT HILL, MASS. 

Books may be kept for two weeks and may be 
renewed for the same period, unless reserved. 

Two cents a day is charged for each book kept 
overtime. 

If you cannot find what you want, ask the 
Librarian who will be glad to help you. 

The borrower is responsible for books drawn 
on his card and for all fines accruing on the same.